Agnieszka Stelmachová -

Články od autora:

Agnieszka Stelmachová -

„LGBT konzervativizmus“ alebo ako zástancovia kompromisu umožnili genderovú revolúciu, II. časť

predchádzajúca časť:„LGBT konzervativizmus“ alebo ako zástancovia kompromisu umožnili genderovú revolúciu, I. časť *** Za oceánom V Spojených štátoch je tzv. LGBT konzervativizmus charakterizovaný predovšetkým libertarianizmom v sociálnych otázkach a...

„LGBT konzervativizmus“ alebo ako zástancovia kompromisu umožnili genderovú revolúciu, I. časť

Môže byť „homosexuál“ konzervatívcom? Nominálne áno. Dôkazom toho sú frakcie tzv. sexuálnych menšín, ktoré pôsobia v stranách považovaných za konzervatívne. Práve „konzervatívni homosexuáli“ prispeli – napríklad v Spojenom kráľovstve...

„Nový spoločenský konzervativizmus“ alebo kto vedie antigenderovú kontrarevolúciu v USA?, 2. časť

predchádzajúca časť:„Nový spoločenský konzervativizmus“ alebo kto vedie antigenderovú kontrarevolúciu v USA?, 1. časť Gender móda Ako vyplýva z prieskumu Gallupovho inštitútu, je istým druhom módy, keď sa mladí ľudia...

„Nový spoločenský konzervativizmus“ alebo kto vedie antigenderovú kontrarevolúciu v USA?, 1. časť

V Spojených štátoch prebieha antigenderová kontrarevolúcia! Vedú ju rodičia a „spoločenskí konzervatívci“ bojujúci proti sexualizácii detí a mladých ľudí a proti cenzúre zo strany radikálov z LGBTIQ+ subkultúry. Krajina...

„Čo je Božie…, čo je cisárovo“ alebo o politickej teológii, moci a obrodení národov

„Ani vojenská sila štátu, ani diktatúra šable nemôžu dať dostatočný impulz na obrodu Európy, ale mohla by to dokázať iba veľká náboženská premena,“ napísal významný ultramontanista 19. storočia Juan...

Globálna sieť dúhových katolíkov a „nová cirkevná identita“

Synoda o rodine, ktorú inicioval pápež František, inšpirovala „dúhových katolíkov“, aby sa začali organizovať na celosvetovej úrovni a tak mohli účinnejšie vplývať na biskupov, aby zmenili učenie. Ďalšie synody slúžia...

„Dúhová“ deštrukcia Cirkvi? Pápež František ďakuje prohomosexuálnej organizácii za službu, ktorú Kongregácia pre náuku viery pod kardinálom Ratzingerom oficiálne odsúdila…

Prečo sa organizácia New Ways Ministry (NWM), odsúdená Kongregáciou pre náuku viery, ktorá ubezpečuje homosexuálov, že nemajú bojovať proti sodomskému hriechu, stretáva s vrelou podporou pápeža Františka? V tom...

Rok 2021: Idey svetovej vlády a progres globálneho riadenia

Hoci suverenita štátov bola po stáročia základným pilierom medzinárodného právneho poriadku, dnes ju politici – často proti vôli národov – obmedzujú tým, že prijímajú zhora nanútenú agendu. Svetová vláda...

Udržateľný rozvoj čiže depopulácia. Projektanti „nového človeka“ majú jeden cieľ

Jenská deklarácia je ďalší dokument, ktorý odhaľuje ciele a prostriedky budovania novej spoločnosti. Pod heslami ekológie, boja za klímu a záchrany zdrojov Zeme globalisti a vedci sformulovali predpoklady komplexnej...

Od Marxa po Gaiu alebo od „teológie oslobodenia“ po „ekológiu oslobodenia“

Samuel Gregg z Acton Institute, špecializujúci sa na analýzu ekonomických doktrín, prirodzeného zákona a etiky, si myslí, že pred tridsiatimi rokmi, keď svet oslávil pád komunizmu vo východoeurópskych krajinách,...

Hnutie Quantified Self, časť II. : Túžba stať sa nadčlovekom pomocou technológií

pokračovanie I. časti a dokončenie Zvedavosť a transhumanizmus Samotná potreba všetko merať vychádza – ako hovorí Wolf, jeden z iniciátorov hnutia QS – z určitej „silnej zvedavosti“, ktorá je...

Hnutie Quantified Self, časť I. : Systém dohľadu v ére transhumanizmu

S príchodom čoraz novších a menších meracích prístrojov, ako aj s rozšírením informačných technológií a behaviorálnej psychológie sa dynamicky rozvíja tzv. kultúra life-hackingu, ktorej cieľom je hľadať jednoduché riešenia...

Kto útočí na Ordo Iuris alebo ofenzíva zahraničných progresívcov proti poľskej „reakcii“

Ordo Iuris – právnický think-tank, ktorý obhajuje tradičné hodnoty, rodinu a život, je od svojho vzniku terčom útokov ľavicových politikov, liberálnych komentátorov a médií. Nenávisť, ktorá sa o Inštitúte...

Trvalo udržateľný rozvoj – nedobrovoľný energetický asketizmus pre prostý ľud

pokračovanie I. časti „Trvalo udržateľný rozvoj“ v praxi Občania, ktorí sa stretávajú s pojmom „udržateľný rozvoj“ a s cieľmi Agendy 2030, zvyčajne počujú o úsilí o „zdravšiu planétu, zdravší...

Agenda 2030 – pokus o transformáciu sveta bez Boha

Vzdelávanie, obchod, zdravie, kultúra, náboženstvo – Agenda 2030 sa pevne etablovala v každej oblasti. Zdá sa, že po prijatí viacerých medzinárodných dohôd, a to aj v rámci EÚ (napr....

Keby neboli umelé potraty…

V dôsledku potratovej hekatomby iba počas jedného (dvadsiateho) storočia bola zničená najmenej jedna miliarda životov. Ako by vyzeral svet, keby životy týchto nenarodených detí boli ušetrené? Úplne inak. Každý...

„Nová civilizácia“ a marxistická „ekologická revolúcia v kapitalizme“

I. časť: http://christianitas.sk/trvalo-udrzatelny-rozvoj-marxisticka-infekcia/ Marxisti hovoria o potrebe vytvoriť „nového človeka“, ktorý bude „integrálny“, „ekologický“, ako aj o potrebe „novej ekologickej civilizácie“. Čína, hnacia sila trvalo udržateľného rozvoja, ktorý tak...

Trvalo udržateľný rozvoj – marxistická infekcia?

„Ideologicky som socialista, metodicky kapitalista,“ povedal Maurice Strong, prvý generálny tajomník Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janiero a zároveň spolu s Gorbačovom a Nelsonom Rockefellerom spoluautor...

Sú USA a Čína odsúdené na spoluprácu? Globalizácia tvárou v tvár pandémii

Americkí analytici predpovedajú, že ak sa USA urýchlenie neprebudia, hrozí im strata svetového líderstva v prospech Číny. Či globálna kríza zapríčinená koronavírusom prehĺbi spoluprácu medzi oboma veľmocami, alebo prehĺbi ich...

Budú židovskí rabíni preškoľovať kňazov?

V posledných mesiacoch sa v Ríme uskutočnilo niekoľko podujatí svedčiacich o „vynikajúcich židovsko-kresťanských vzťahoch, ktoré podľa vyjadrenia viacerých predstaviteľov oboch strán nikdy neboli také dobré, ako dnes“ – píše...