Prikázal, aby ho všetci počúvali… -

Prikázal, aby ho všetci počúvali…


13. novembra 2022
  Pokladnica viery

A keďže Boh predpovedal, že dá učiteľa spravodlivosti ako svetlo národov, aby sa stal spásou siahajúcou až ku končinám zeme, preto v týchto posledných dňoch nám hovoril prostredníctvom svojho Syna a hlasom z neba z velebnej slávy prikázal, aby ho všetci počúvali a poslúchali.

Potom Syn ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných potom za pastierov a učiteľov, ktorí majú zvestovať slovo života, aby sme neboli unášaní sem a tam ako maličkí, zmietajúci sa každým závanom učenia, ale aby spočívajúc na pevnom základe viery sme boli v Duchu Svätom vstavaní do Božieho príbytku.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom