Obavy z prísnosti Božieho súdu sú oprávnené -

Obavy z prísnosti Božieho súdu sú oprávnené


22. januára 2023
  Pokladnica viery

Musíme mať istotu o Božej Prozreteľnosti a budúcom Božom súde, ale musíme sa aj veľmi diviť prísnosti Božieho súdu. A toho sa musíme odôvodnene obávať. Či na počiatku sveta pre priestupok našich prarodičov Boh nielenže ich neodvolateľne vyhnal z pozemského raja, ale či ešte aj celé ich potomstvo nezbavil príjemného pobytu? Či ich potomkom neodňal, a to je ešte horšie, ich pôvodnú spravodlivosť? A či nevyhlásil, že prepadli hriechu a zavrhnutiu, takže až do dnešného dňa prichádzajú na svet ako synovia hnevu?

V hriechu sú počatí a podliehajú natoľko ťažkým utrpeniam, že Jeremiáš, posvätený v matkinom lone, sa posťažoval: „Prečo som vyšiel z materského lona, aby som videl len námahu a bolesť, aby som strávil svoje dni v hanbe?

Ďalej všemohúci Boh zjavil hrôzu a prísnosť svojej spravodlivosti, keď celé ľudské pokolenie až na niekoľkých, teda len osem ľudí, zahubil potopou. Pri potope zahynuli mnohé deti, ktoré sa ničím neprevinili. Podobne Najvyšší ukázal svoju spravodlivosť pri hroznom zbúraní a spálení Päťmestia sírou; zahynuli tam všetci obyvatelia aj deti a síce pre najnečistejšie zločiny dospelých.

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom