Kto vedie sekty, heretikov a pohanov? -

Kto vedie sekty, heretikov a pohanov?


21. mája 2023
  Pokladnica viery

A keďže táto jediná Cirkev sa v učení o viere alebo morálke nemôže mýliť, lebo je vedená Duchom Svätým, tak z toho nevyhnutne vyplýva, že všetky ostatné spolky, keďže sú vedené duchom diabla, si neprávom osobujú nazývať sa cirkvami a topia sa v najzhubnejších doktrinálnych a morálnych bludoch.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

!!! Škandál: Cirkev v Taliansku financovala mimovládne organizácie, ktoré profitovali z prevádzačstva migrantov. Biskupi, kardináli aj pápež…

Cirkev predala 500-ročný španielsky kláštor budhistickým mníchom na meditácie. Obyvatelia protestujú

Herézy a bludy, IX. časť: Donatisti, 1/2

Medzi deformitas a deiformitas. Poznámky k ekleziológii Valerija Vilinského a svätého Augustína