Svätec týždňa -

Svätec týždňa

Sv. Remigius, biskup

Starí Galovia, udatný a bojovný pohanský národ, žili pred narodením Krista Pána na území dnešného Francúzska a Švajčiarska. Ich vojská neprestajne napádali susedné krajiny a podmaňovali si ich obyvateľov....

Sv. Gerhard Sagredo, biskup a mučeník

Životopisné údaje Sv. Gerhard sa narodil okolo roku 982 v Benátkach v Itálii do staroslávneho šľachtického rodu Sagredovcov, veľkých ctiteľov Preblahoslavenej Panny Márie. Nábožní rodiča dlho nemali žiadnych potomkov,...

Sv. Lambert, biskup a mučeník

Životopisné údaje Sv. Lambert sa narodil okolo roku 635 v meste Maastricht (dnešné Holandsko) vznešeným a bohatým rodičom, ktorí sa vyznačovali veľkou štedrosťou k svojim blížnym. Jeho rodičmi boli...

Sv. Pulcheria, cisárovná

Životopisné údaje Rímske cisárstvo spravoval do roku 408 Flavius Arcadius, ktorý so svojou manželkou Eudoxiou splodil štyri dcéry: Flavillu (tá pravdepodobne zomrela v ranom veku), Pulcheriu, Arcadiu, Marinu a...

Pius X: Bdelý strážca viery, milovaný otec

Mateusz Ziomber

„Múdremu vládcovi, bdelému strážcovi viery, milovanému vodcovi duchovenstva“ – týmito slovami kardinál Désiré-Joseph Mercier venoval rekolekcie pre klerikov seminára arcidiecézy Mekky samotnému Piovi X. Toto venovanie je asi najlepším...

Sv. Jozef Kalazanský, zakladateľ rehole piaristov

Medzi najväčších priateľov kresťanskej mládeže patrí zakladateľ zbožných škôl a rádu piaristov, sv. Jozef Kalazanský. Životopisné údaje Tento svätý muž a výborný priateľ mládeže sa narodil 11. septembra roku...

Sv. Jana de Chantal, rehoľníčka

Životopisné údaje Sv. Jana Františka de Chantal sa narodila 28. januára roku 1572 vo francúzskom meste Dijon vznešeným a cnostným rodičom. Jej otec bol Benignus Frémyot, predsedajúci snemu v...

Sv. Hypolit, kňaz a mučeník

O tomto svätom je známe len, že patril medzi tých 25 kňazov, ktorí za pontifikátu pápežov sv. Fabiána a sv. Kornélia (roku 251 a 252) rímske farnosti viedli a...

Slávnosť Premenenia Pána

Dnešná slávnosť nám pripomína jeden z najskvelejších výjavov v celom živote Nášho Pána Ježiša Krista. Láskavý Spasiteľ poberal sa pri konci tretieho roku svojho učiteľského úradu do Jeruzalema, z...

Sv. Abdon a Sennen, mučeníci

Roku 249 bol zvolený za rímskeho cisára Décius, narodený v roku 201 v meste Sirmium (Sremska Mitrovica na severozápade dnešného Srbska). Hneď v nasledujúcom roku vydal rozkaz, aby v...

Sv. Apolinár, biskup z Ravenny a mučeník

Cirkevné dejiny nám neprezrádzajú kde a kedy sa narodil sv. Apolinár, len že po roku 40 po Kristu Peter z Antiochie do Ríma prišiel a viacerých kresťanov, ktorých si...

Sviatok Panny Márie Karmelskej

Branislav Krasnovský

16. júla si pripomíname sviatok Panny Márie Karmelskej, ktorá darovala v 13. storočí škapuliar svätému Šimonovi Stockovi. Škapuliar je prostriedkom spásy, je to veľký dar Panny Márie, ktorá chce...

Sv. Veronika Giuliani, panna, opátka a mystička

Akoby nádherná voňavá ruža objavuje sa začudovanému ľudskému zraku sv. Veronika Giuliani v Božej záhrade! Životopisné údaje Sv. Veronika sa narodila roku 1660 v meste Mercatello, v biskupstve Urbino...

Sviatok Navštívenia Panny Márie

Branislav Krasnovský

Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety (Navštívenie Panny Márie, lat. Visitatio Beatissimae Mariae Virginis), je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom...

Sv. Febronia z Nisibis, panna a mučenica

Ku koncu tretieho storočia, presnejšie okolo roku 284, za panovania cisára Diokleciána, narodila sa sv. Febronia v meste Nisibis (mesto nachádzajúce sa dnes v Turecku). Nábožná Bryaena, jej pokrvná...

Sv. Juliana Falconieri, O.S.M., panna

Životopisné údaje Sv. Juliana sa narodila roku 1270 v meste Florencia v Taliansku. Jej otec sa volal Chiarissimo, matka Riguardata. Otec dlhší čas obchodoval s oblečením a vďaka tomu...

Sv. Barnabáš, apoštol a milánsky biskup

Písmo sväté nám hovorí o sv. Barnabášovi len málo a síce to, že «bol muž dobrý, plný viery a naplnený Duchom Najsvätejším.» Životopisné údaje Narodil sa na ostrove Cyprus...

Sv. Quirinus, biskup a mučeník

Životopisné údaje O mladosti a ďalších okolnostiach z obdobia dospelosti sv. Quirina nám nie je nič známe. Ako starší muž, už v pokročilom veku, bol biskupom v meste Lauriacum...

Karmelitánka sv. Magdaléna de Pazzi

Branislav Krasnovský

Podľa tradičného kalendára si 27. mája pripomíname sviatok karmelitánskej mníšky sv. Márie Magdalény de Pazzi. Svätá Mária Magdaléna de Pazzi je ozdobou mníšskeho rádu karmelitánok. Svätica, ktorá sa rozhodla...

Sv. Bernardín Sienský

Meno Bernardín zo Sieny poznalo pred štyristo rokmi (pôvodný text vyšiel prvýkrát v roku 1907) celé Taliansko. Keď prišiel františkánsky kňaz do ktoréhokoľvek mesta, robil tam divy svojimi kázňami....

Sv. Izidor, roľník

Niet stavu na svete, ktorý by bol potrebnejší a ktorý by poskytoval viac príležitosti k nábožnému životu, ako stav roľnícky. On je posvätený starozákonnými patriarchami. Keby roľníci dobre využili...

Zjavenie sv. Michala archanjela

V katolíckej Cirkvi slávi sa dnes zázračné zjavenie sv. Michala archanjela. Rímsky breviár nám rozpráva o tejto udalosti nasledovné: «Keď pápež Gelasius (492 – 496) spravoval Cirkev Božiu, udiala...

Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi

Životopisné údaje Svätá panna Katarína bola dcérou poctivého farbiara zo Sieny v Itálii menom Jacopo Benincasa, jej matka sa volala Lapa Piagentová. Nábožní rodičia mali 24 detí. Roku 1347...

Sv. Vojtech, biskup a mučeník

Životopisné údaje Krajiny českú, poľskú a uhorskú, ktoré si navzájom po niekoľko storočí jedna druhej dávali kráľov a mnoho si pomáhali, ba i škodili, spojil zväzkom sv. viery ako...

Sv. Lidvina, panna

Životopisné údaje Lidvina (Lýdia, Liduina) sa narodila 18. marca (na Kvetnú nedeľu, práve keď boli čítané pašie v katolíckych chrámoch) roku 1380 v Schiedame neďaleko Rotterdamu v Holandsku. Jej...

Sv. Richard, biskup z Chichestru

Životopisné údaje Richard sa narodil roku 1197 v mestečku Wyche v Anglicku rodičom síce vyššieho, avšak už schudobnelého stavu. Keď rodičia zomreli a jeho starší brat kvôli nevyliečiteľnej chorobe...

Zvestovanie Panny Márie

Pri Jeruzalemskom chráme boli vychovávané dcéry zo šľachetných rodov, ktoré svoj útly vek obetovali Božím službám, a keď dosiahli vek dospelosti, vracali sa späť domov k svojim rodinám. Takouto...

Sv. Jozef

Zlato leží hlboko pod zemou a drahocenné perly sú ukryté morskými vlnami. Príroda ukrýva svoje poklady ľudskému oku, kým veci chatrnejšej ceny ponecháva akoby pohodené na cestách. A čo...

Sv. Perpetua a sv. Felicita, mučeníčky

Tak pobožní a bohabojní boli prví kresťania, ako pevná bola ich viera v Ježiša, Syna Božieho, a ako vrelá bola ich láska k nemu, to sa môžeme dočítať v...

Sv. Valburga, panna a opátka

Keď viera a láska zapustia hlboké korene v srdci človeka, tie ho neustále povzbudzujú, aby aj iným dopomohol k spaseniu. Takto sa to stalo pred vyše 1100 rokmi (už...