Ježiš Kristus – najvyšší veľkňaz -

Ježiš Kristus – najvyšší veľkňaz


18. decembra 2022
  Pokladnica viery

Z toho pochádza aj to, že obeta sv. omše neprestáva byť Bohu nekonečne príjemnou ani vtedy, keď ju prináša hoci aj nehodný kňaz, lebo skutočným obetníkom je Ježiš Kristus. Alebo kto by pochyboval o tom, že ten, kto rukou svojho sluhu udeľuje almužnu, vlastne ju sám udeľuje a že takto udelená almužna nestratí zásluhu, hoci by sluha bol akokoľvek hriešnym a nešľachetným.

Tak je Ježiš Kristus pravým kňazom naveky podľa rádu Melchizedechovho, lebo on je ten, ktorý každý deň, ba každú hodinu na celom svete skrze ruky svojich námestníkov obetuje sv. omšu.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom