Druhá z posledných vecí človeka – Boží súd -

Druhá z posledných vecí človeka – Boží súd


1. januára 2023
  Pokladnica viery

Ako už bolo uvedené, druhou z posledných vecí človeka je prísny Boží súd. Preto, keď sme skončili o smrti, zostáva, aby sme trochu pohovorili o tomto súde.

Tento súd je oveľa hroznejší ako samotná telesná a časná smrť, ba aj ako pekelné tresty, keby neboli večné, ako hovorí Jób: „Kto mi dá, aby si ma v pekle chránil skrze mňa, než prejde tvoj hnev?

Tiež sme si povedali, že podľa učenia svätých Otcov krátka telesná smrť nie je strašná sama o sebe, ale je hrozná pre s ňou súvisiaci Boží súd a pre tresty, ktoré sú podľa spravodlivého súdu Všemohúceho ukladané nespravodlivým.

Na základe pozornej úvahy o smrti je možné spoznať šesť účinkov, o ktorých sme sa už zmienili a ktorými sú: veľmi sa báť, byť bdelým pred Bohom, dať sa na pokánie, pokoriť sa, pohŕdať pozemskými vecami a o nič na zemi nemať hriešny a nezriadený záujem.

Pozorné rozjímanie o Božom súde vyvoláva tiež isté úkony, a tak rozjímaním o oboch týchto veciach sa silnejšie povzbuďme k týmto spasiteľným úkonom.

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom