Víkendová návšteva kardinála Saraha v Čechách: Prezentácia knihy aj pontifikálna tradičná omša -

Víkendová návšteva kardinála Saraha v Čechách: Prezentácia knihy aj pontifikálna tradičná omša

Branislav Krasnovský a Branislav Michalka
18. septembra 2023
  Cirkev

15. septembra 2023, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa redakcia portálu Christianitas.sk a členovia Nadácie Slovakia Christiana, vybrali do Českých Budějovíc, kam počas víkendu zavítal kardinál Robert Sarah, bývalý prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Zdroj: T2.sk, Tóno Kulan / archív Christianitas.sk

Kardinál Sarah v Českých Budejoviciach predstavil svoju novú knihu v českom preklade, s názvom „Katechizmus duchovného života“. Publikáciu vydalo nakladateľstvo Hesperion, pričom treba podotknúť, že nejde o prvú publikáciu od tohto známeho autora v českom jazyku.

Zdroj: T2.sk, Tóno Kulan / archív Christianitas.sk

Návšteva kardinála Saraha sa začala vo štvrtok o 17:30 hod. pontifikálnymi latinskými nešporami a uctením relikvie Svätého Kríža v Cisterciánskom kláštore Vyšší Brod. Hlavnými organizátormi návštevy bolo Kňazské bratstvo sv. Petra (FSSP), ktoré sídli v areáli pútnického miesta Římov, neďaleko Českých Budějovíc a cisterciáni z kláštora Vyšší Brod. Počas piatka sa vo vyšebrodskom kláštore konala prednáška kardinála Saraha, určená pre kňazov a zasvätené osoby.

Zdroj: T2.sk, Tóno Kulan / archív Christianitas.sk

Návšteva pokračovala v Českých Budějoviciach, v krásnych gotických priestoroch piaristického kláštora pri Kostole Obetovania Panny Márie. Veľký počet účastníkov (cca 200) svedčí o značnej popularite diel kardinála Saraha v strednej Európe, vrátane Slovenska. Na prezentácii knihy, ktorá sa začala v sobotu 16. septembra 2023 o 10:00 hod., sme stretli mnoho tradíciu milujúcich pútnikov zo Slovenska, kňazov aj laikov, ktorí zdá sa, dali prednosť tradičnej pontifikálnej omši v Římove, pred omšou v Šaštíne a spoločnosťou emeritného arcibiskupa Bezáka.

Návšteva kardinála Saraha sa stala miestnou cirkevnou udalosťou, ktorú oficiálne propagovala aj českobudějovická diecéza. Plagáty informujúce o nej bolo vidno na chrámových informačných tabuliach, vo výkladoch katolíckych kníhkupectiev (vrátane novej knihy). Nič nenasvedčovalo tomu, žeby sa miestny klérus obával rozdelenia a zneužitia návštevy, a to aj napriek tomu, že kardinál Sarah počas prezentácie jasne uviedol, že prijímanie do úst je úctivejšie, lepšie a vhodnejšie ako prijímanie na ruku.

Zdroj: T2.sk, Tóno Kulan / archív Christianitas.sk

Pravdepodobne najväčším lákadlom pre tradične orientovaných katolíckych veriacich bola možnosť zúčastniť sa pontifikálnej svätej omše, ktorú celebrovala Jeho Eminencia v známom pútnickom mieste Římov. Komplex nesie pomenovanie Kostol Zoslania Ducha Svätého. Krásny barokový areál, lemovaný po všetkých stranách mohutnou arkádou, v ktorej sa nachádzali dojímavé tabuľové maľby zobrazujúce život Panny Márie, umocnil celkový dojem z tejto duchovnej udalosti. Malebnosť juhočeskej krajiny, s jej architektúrou a kultivovanými prírodnými scenériami, dokonale harmonizovala s atmosféru stredoeurópskeho baroka z čias najväčšej slávy katolíckej potridentskej reformácie. Veriaci sa tak mohli nadýchať aspoň na chvíľu zdravého ovzdušia, dnes toľko zatracovaného, katolíckeho triumfalizmu.

Nemenej podstatnou zložkou duchovnej krásy bol hudobný sprievod. Historické chorály s tematikou života sv. Ľudmily a sv. Václava predstavovali skutočnú tradíciu – štátnu, národnú aj cirkevnú v tej najkrajšej podobe. O tento prvok sa postaral Zbor J. Churáčka. Súčasťou nádhernej svätej omše bolo aj svätenie zástav azda najvýznamnejších českých svätcov – sv. Václava a sv. Ľudmily.

Zdroj: T2.sk, Tóno Kulan / archív Christianitas.sk

Osviežení na duchu (a následne aj na tele, v miestnom pohostinstve) vybrali sme sa po ukončení pontifikálnej svätej omše na cestu domov. Krásy južných Čiech boli svedkami nášho spokojného bľabotania…

V nedeľu potom ešte návšteva kardinála Saraha pokračovala prenesenou Slávnosťou Povýšenia sv. Kríža v Římove. Na programe dňa boli tri sväté omše. O 7:00 tichá sv. omša v římovskej Lorete, ústrednej budove pútnického miesta, ktorá uchováva vo svojom vnútri vzácnu zázračnú sochu Panny Márie.

Zdroj: T2.sk, Tóno Kulan / archív Christianitas.sk

O 9:00 hodine sa konala chorálna sv. omša a o 11:00 opäť pontifikálna svätá omša, v tom istom chráme, tentoraz podľa misála z roku 1970. Na svätej omši o 11:00 zazneli chorálne spevy černickej scholy a římovské pútnické ľudové piesne.

Návšteva kardinála Saraha sa ukončila o 15:00 sviatostným požehnaním v kostole.

Záznam z tradičnej pontifikálnej svätej omše v Římově si môžu čitatelia pozrieť na tejto adrese:

https://youtu.be/jJaZLV1A57Mhttps://www.youtube.com/watch?v=jJaZLV1A57M


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Dubia piatich kardinálov pápežovi Františkovi: Texty, odpoveď a Oznámenie Kristovým veriacim

Želajú jej znásilnenie a smrť alebo Ako sa stúpenci potratov správajú k pro-life študentke

Ďalšia tradičná svätá omša zakázaná – tentokrát vo Westminsterskej katedrále

Plynutí času a věčná přítomnost