Udalosti okolo zjavenia Panny Márie Guadalupskej sú omnoho podivnejšie a veľkolepejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať -

Udalosti okolo zjavenia Panny Márie Guadalupskej sú omnoho podivnejšie a veľkolepejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať

Matej Gavlák
29. mája 2024
  Cirkev Spoločnosť

Nebo pripravovalo zjavenie Panny Márie Gaudalupskej celých 3000 rokov. Aspoň tak to tvrdia autori knihy Guadalupe a proroctvo o Kvetinovom svete (Guadalupe and the Flower World Prophecy). Podľa publikácie totiž existujú pozoruhodné paralely medzi juhoamerickou básňou z obdobia okolo roku 1500 pred Kristom a slávnym zjavením, ktoré sa udialo v roku 1531. A jej zázračný obraz, ktorý nám zanechala, je preplnený symbolizmom, nad ktorým žasnú aj tie najväčšie vedecké kapacity dneška.

Panna Mária Guadalupská
zdroj: flickr.com / Lawrence OP

Krajina, kam prišla Panna Mária

Na začiatku si pripomeňme, čo sa teda v Guadalupe v roku 1531 stalo. Je to oblasť, ktorá sa nachádza na severovýchode dnešného Mexika. Sama Panna Mária si želala nazvať ju Guadalupe. V 15. storočí bolo dnešné Mexiko súčasťou krvavej Aztéckej ríše, ktorá bola známa tým, že obetovala desiatky, ak nie stovky tisíc ľudí v krvavých rituáloch – hlavne cudzincov, vojnových zajatcov, ale prakticky kohokoľvek, nevynímajúc ženy a deti. Táto ríša bola dobytá španielskymi conquistadormi na čele s Hernandom Cortésom, ktorí ju začali christianizovať. Samotní obyvatelia Južnej a Strednej Ameriky však prijímali kresťanstvo len veľmi neochotne. To všetko sa malo zmeniť po jednom z najslávnejších zjavení Panny Márie v dejinách. Dokument Panna Mária Guadalupská na YouTube hovorí:

Bola to táto kultúra, kam prišla Panna Mária Guadalupská. Nie s ohňom a sírou, nie s hnevom a spravodlivosťou, ale s milosrdenstvom. S novinou o pokání a láske, a predstavila sa ako Matka všetkých ľudí zjednocujúc ich v Nej. A učila nás, že máme jedného spoločného Otca, Boha, ktorý je na nebesiach.“

Bola to správa, ktorú odovzdala 57-ročnému mužovi menom Juan Diego, ktorý len nedávno konvertoval na katolícku vieru a dobre teda poznal aztécke zvyklosti a vieru. Panna Mária ho požiadala, aby na mieste, kde sa zjavila, bola postavená kaplnka na Jej počesť a aby šiel s touto žiadosťou za biskupom Juanom de Zumárragom. Tak sa Juan Diego vybral za miestnym biskupom podať mu túto správu. Indián bol však chudobný nevzdelaný pastier a biskup sa mu zdráhal uveriť. Po nejakom čase sa Diegovi Panna Mária opäť zjavila a opäť ho poslala za biskupom. Ten ani po druhýkrát mužovi úplne neuveril, no požiadal ho o nejaké nebeské znamenie, na základe ktorého by mohla byť overená pravdivosť Diegových tvrdení.

Pri treťom zjavení potom Indiánovi Panna Mária povedala, aby šiel na vrchol hory Tepeyac. Hoci bol december, Diego na mieste našiel krásnu záhradu kastílskych ruží, ktoré nebývali bežné v týchto končinách ani na jar či v lete. Tie pozbieral do svojho jednoduchého plášťa zvaného tilma a zobral ich k Panne Márii, ktorá ich „naaranžovala“ pre biskupa. Následne sa dostavil k biskupovi de Zumárragovi a priamo pred ním vysypal ruže zo svojej tilmy. Na plášti v tej chvíli prítomní zočili nádherný obraz Panny Márie, dnes známy po celom svete.

Od tohto momentu dochádza k zrejme najmohutnejšej konverzii na katolícku vieru v celých dejinách, keď behom len niekoľkých rokov prijalo túto vieru podľa niektorých odhadov až 10 miliónov Indiánov. Tilma s vyobrazením Panny Márie Guadalupskej sa dnes nachádza v bazilike Panny Márie Guadalupskej na predmestí Mexico City.

Proroctvo o svete kvetov

Autori Joseph a Monique Gonzálesovi z Mexika vydali knihu s názvom Guadalupe a proroctvo o svete kvetov: Ako Boh pripravil Ameriku na obrátenie ešte pred zjavením Panny Márie, v ktorej do hĺbky rozoberajú skrytú symboliku týchto zjavení, ktorú vedeli pochopiť len miestni obyvatelia a vďaka ktorej došlo k tak masívnej a rýchlej konverzii na katolícku vieru, nemajúcej vo svete, ani v dejinách obdoby.

Podľa Gonzálesových sa v oblasti už asi 3000 rokov šírila istá ľudová pieseň, ktorá tvorila základ miestnej pohanskej viery. Stredoamerické pohanské národy verili, že existuje akýsi „svet kvetov“. Tam sa dostala duša človeka po smrti – ale nie hocijakého. Do sveta kvetov sa dostali len významné osobnosti a panovníci. Pre bežných obyčajných smrteľníkov, ako napríklad bola aj rodina Juana Diega, bolo určené temné podsvetie. Svet kvetov nemali nikdy uzrieť.

Pri prvom zjavení, ktoré sa udialo 9. decembra 1531, kedy išiel Juan Diego na katechézu v oblasti Tepeyac, začul zrazu „nádherný spev“, všetko nádherne žiarilo, bolo nadpozemsky pestrofarebné, sama príroda vydávala nádherné tóny. Prvá vec, ktorú si pastier sám pre seba povedal: „Som ja vôbec tohto hoden?“ A druhé slová, ktoré si povedal boli: „Mohlo by byť toto miesto, o ktorom hovorili moji predkovia? Je toto svet kvetov?

Podľa oboch autorov Panna Mária počas svojho príhovoru k Juanavi Diegovi odkazovala práve na starobylú báseň. Oznámila mu, že prišla otvoriť svet kvetov – teda Nebo – všetkým ľuďom a nielen pre vyvolených.

Samotná báseň akoby predpovedala udalosti v Guadalupe. Pieseň je o spevákovi, ktorý hľadá vzácne kvety, no nie je ich hoden, pretože je nečistý svojimi hriechmi. Očistiť ho môže len „Boh blízka a ďaleka“. Kvety napokon nachádza na vrchole kopca vo „svete kvetov“. Pozbiera ich do svojej tilmy a nesie ich ukázať pánom a princom. Autori knihy tvrdia, že keď sa Panna Mária zjavila Juanovi Diegovi, povedala mu, že je „Matkou Boha zblízka a ďaleka“. Indián na základe týchto slov ihneď vedel, kto pred ním stojí.

Joseph, ktorý je, mimochodom, v Mexiku významným hudobným skladateľom, a Monique Gonzálesovi veria, že Nebo pripravovalo domorodých obyvateľov na príchod Panny Márie po celých tých 3000 rokov, čo vznikol koncept „sveta kvetov“.

Obraz plný súhvezdí a symbolov

Samotná tilma s vyobrazením Panny Márie Guadalupskej je mimoriadne zaujímavý, až nadprirodzený predmet. V prvom rade dnes už nemala existovať. Tento indiánsky plášť býval zhotovený z veľmi jednoduchých prírodných látok a zvyčajne sa do 30 rokov rozpadával. Juanova tilma má však už viac ako 500 rokov. Je jediným predmetom svojho druhu, ktorý sa dodnes zachoval.

Podľa vedeckých analýz materiál plášťa vôbec nestarne. V roku 1921 položil komunistický terorista kvetiny s ukrytým dynamitom pod oltár, na ktorom sa tilma s vyobrazením Panny Márie nachádzala. Bomba všetko zničila – samotný oltár, okná na kostole, ba dokonca okná na okolitých budovách. Avšak tilma uložená v jednoduchom zasklenom ráme nemala na sebe ani kúsok poškodenia.

Ďalšou podivnosťou je, že vedci ani za pomoci najmodernejších prístrojov nedokázali zistiť chemické zloženie farieb, z ktorých pozostáva vyobrazenie Panny Márie na plášti. Oficiálne sa hovorí o tom, že materiál, z ktorého farby sú, je „neznámy“. Po blízkom skúmaní obrazu tiež vedci zistili, že v očiach Panny Márie sa nachádza obraz – pri bližšom skúmaní sa zistilo, že išlo o obraz biskupa de Zumárragu a ďalších niekoľko ľudí v momente, keď Juan Diego vysypal kvetiny na zem a prítomní zočili zázračný obraz. Podľa odborníkov to je „pohľad, ktorý v danom momente mala sama Panna Mária“. Mimoriadne zaujímavé je zobrazenie hviezd na Máriinom plášti. Dokument Panna Mária Guadalupská hovorí:

Za pomoci počítačového programu s názvom RedShift 7 astronómovia a vedci odhalili, že rozloženie hviezd na Máriinom plášti je presne také isté, aké bolo v súhvezdiach nad Mexico City 12. decembra 1531 – v deň, keď sa zjavila…

Zaujímavé je, že hviezdy nie sú rozložené geocentricky, teda z pohľadu Zeme. Rozložené sú heliocentricky – z pohľadu Slnka. Máriina hlava je tiež natočená do 23,5 stupňa, čo je presne ten uhol, ktorý mala Zem z pohľadu Slnka.

Matka Božia sa tiež Juanovi Diegovi zjavila presne v deň zimnej rovnodennosti, kedy je najdlhšie zotmenie v celom roku. Na druhý deň sa začína svetlo postupne predlžovať. Je to, akoby hovorila „toto je začiatok novej éry“.

Zaujímavé sú tiež súhvezdia, ktoré zobrazuje ďalšia skupina hviezd na Máriinom zobrazení nachádzajúcich sa mimo plášťa. Priamo na jej čele sa skvie súhvezdie Severnej koruny, ktoré o Nej hovorí, že je Kráľovná. Na jej lone badať súhvezdie Leva, ktoré reprezentuje prichádzajúceho nového Kráľa sveta. A na svojom srdci má hviezdy v tvare súhvezdia Panny (Virgo), ktoré o nej hovoria, že okrem Kráľovnej a Matky Kráľa je aj Pannou bez poškvrny.

Oči Matky

A sú tu ďalšie nezvyčajné veci. Ako upozorňuje dokument, na zobrazení na 500 rokov starej tilme sú skryté „geometrické, astronomické a aritmetické elementy,“ ktoré mätú vedcov. Výskumníci tiež prišli na to, že keď sa hviezdy a kvety prevedú na hudobné noty, dávajú dokopy nádhernú skladbu, ktorú snáď začul Juan Diego v onen osudový moment. „Niet logického vysvetlenia, ako môže byť dokonalá melódia ukrytá v zobrazení Panny Márie,“ hovorí jeden z odborníkov v dokumente na YouTube. Máriin obraz tiež v sebe skrýva mapu Mexika, keďže jednotlivé hviezdy a ruže sa nachádzajú presne v miestach, kde sa v krajine nachádzajú významné kopce, či sopky.

Vyobrazenie Panny Márie Guadalupskej
zdroj: Youtube GabiAfterHours

Zobrazenie Panny Márie Guadalupskej v sebe tiež ukrýva otvorenú symboliku, ktorú však vedeli rozspoznať len stredoamerickí Indiáni či Španieli, ktorí sa usadili v Novom svete. Jej plášť je napríklad modro-zelenkavý – čo je presne farba, ktorú v aztéckych kultúrach smeli nosiť len členovia kráľovskej rodiny. Takže keď obyčajný Azték uvidel tento obraz, ihneď spoznal, že žena na ňom zobrazená má kráľovský pôvod.

Dôležitá je jej poloha – Mária je zobrazená so zopätými rukami v modlitbe. Pre Aztékov i Španielov to bolo vyjadrenie podriadenosti, ktoré naznačovalo, že je od Nej stále niekto väčší. Postava tiež stojí pred Slnkom a na Mesiaci. Aztékovia uctievali Slnko a Mesiac, takže týmto zobrazením im Svätá Panna hovorila, že je väčšia ako ich slneční a mesační bohovia.

Malá čierna stužka, ktorú má Mária priamo pod svojimi zopätými rukami, Aztékom hovorila, že je tehotná. Spôsob zobrazenia jej vlasov im zas poukazoval na skutočnosť, že je stále Pannou. Dôležitou pre stredoamerické národy bola symbolika špecifických kvetov, ktoré má Mária na svojom oblečení. Tieto kvety im ukazovali, že dieťa, ktoré žena nosí vo svojom lone je „Stvoriteľom vesmíru“ a tiež, že nastáva „nové obdobie“, ktoré podľa aztéckej mytológie malo byť obdobím mieru a pokoja. Dokument ďalej pokračuje:

Azda najpozoruhodnejším elementom z tohto obrazu z Guadalupe sú oči Panny Márie. Pretože jej oči sú univerzálne pochopené akýmkoľvek človekom v akejkoľvek dobe. Toto sú oči milosrdenstva. Toto sú oči súcitu, lásky a odpustenia.

Toto nie sú oči ženy, ktorá prišla zničiť svet kvôli jeho hriechom. Toto sú oči ženy, v ktorej niet žiadnej krutosti, v ktorej niet nič neľútostného ani desivého. Prišla, aby sa zjavila Juanovi Diegovi ako útočisko pre všetkých hriešnikov všetkých generácií. A toto jasne pochopí každý, kto sa pozerá na Jej obraz.

Panna Mária svojím zjavením v Guadalupe prišla zachrániť celý kontinent od tisíce rokov trvajúcej pohanskej temnoty. Šlo azda o najväčšiu udalosť Južnej a Strednej Ameriky, ktorá v oblasti silno rezonuje dodnes. Panna Mária Guadalupská v roku 1531 ožiarila doslova celý svet.

Súvisiaci článok / video:

Fatima TV: Ovocím potratov je nukleárna vojna


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť