Svedkovia Covidovi – ideológia okolo Covid-19 začína pripomínať pseudonáboženskú sektu -

Svedkovia Covidovi – ideológia okolo Covid-19 začína pripomínať pseudonáboženskú sektu

Branislav Michalka
18. decembra 2020
  História

Ten, kto si v decembri zapol TV LUX, ktorá sa na internete honosí označením „katolícka“, mohol nadobudnúť pri relácii z cyklu Jeden na jedného, venovanej ochoreniu Covid-19 a vakcínam, ktoré ho majú „poraziť“ (aby sme použili správnu pompéznu militaristickú terminológiu), dojem, že sa omylom prepol na program nejakého amerického kazateľa. Presladený hlas, navodzujúci atmosféru cukríkovo-kŕčovitého nadšenia, vtieravá dikcia podomového predavača vysávačov, vety formulované ako upokojujúca rozprávka pre najnižšie vekové kategórie, bodré používanie ľudových a slangových výrazov, ktoré má navodiť atmosféru dôvernosti a nakoniec „zvestovanie“:

Tu máme fantastickú správu… Fantastickú…, ktorá to obracia, ktorá je nečakane úžasná… Je skoro ako to, že sa Kristus narodil… Že prišiel na svet. Prišli vakcíny, a keby že jedna, ale hneď prišlo niekoľko…

Čo dodať, snáď už len bodré a americké „Vau!“, namiesto „amen“ či „hallelujah, hosanna“ a ešte bodrejšiu gestikuláciu, akú používajú v amerických bublegumových šou, k tomu vycerené umelohmotné zuby a blondínu kyprých tvarov, ktorá drží tabuľku s nápisom: „Yes!“ Kto by chcel, ten môže dvíhať ruky v charizmatickom tranze, zatvárať oči a velebiť vakcínu vo všetkých „jazykoch“ sveta.

Autorom týchto extatických slov na TV LUX je prof. MUDR. Jozef Glas Csc., lekár a bioetik. Dovolil si vo svojom nadšení prirovnať výrobu nejakej vakcíny, týkajúcej sa ochorenia, ktoré je oproti morovým ranám stredoveku alebo aj oproti cholerovej epidémii v 19. storočí smiešnou chrípkou, k udalosti, ktorá má pre Vesmír najväčšiu hodnotu – k narodeniu Ježiša Krista. Tam sme dospeli.

Ešte aj ateistický historik, vedomý si reality, musí priznať ďalekosiahly dopad narodenia Ježiša Krista na svetové dejiny, nech už ho považuje za kohokoľvek. Ak mu zostal zdravý rozum, a presviedčame sa o bolestnej skutočnosti, že mnoho agnostikov si uchovalo prirodzený zdravý rozum tam, kde slniečkárski katolíci nie, tak musí uznať, že prirovnanie (akokoľvek vzdialené) vývoja nejakej vakcíny k narodeniu Ježiša Krista, je niečo nehorázne, niečo, čo symbolizuje absolútnu stratu súdnosti.

O čom vydávajú svedectvo tieto bombastické slová, nachádzajúce sa mimo akúkoľvek realitu? Svedčia o tom, že z akceptovania covidovej ideológie sa stáva pseudo-náboženstvo mnohých kresťanov, ktorí si z pritakávania tejto celosvetovo šírenej sekulárnej „dogme“, spravili mierku „kresťanskej“ poslušnosti, zodpovednosti, lásky k blížnemu a dokonca aj hriechu! Sú schopní označiť odmietnutie zaočkovania sa vakcínou, ktorej výroba je s veľkou pravdepodobnosťou zaťažená participáciou na umelých potratoch, za „ťažký hriech“!

Všimnime si, že podobne ako v sekte, aj tu sa odmieta pochybnosť nie o nejakej náboženskej otázke, ale o čisto hmotnej, sekulárnej skutočnosti – o kvalite výrobku a o morálke farmaceutických firiem a lekárskej loby. A dokonca aj pochybnosť o morálke politických elít, čo už je prejavom dokonalého zhlúpnutia. Podobne v sekte alebo sektárskej skupine, člen sekty pristihne gurua v posteli s vyzlečenou spoluveriacou, ale odmieta akúkoľvek pochybnosť o morálnej veľkoleposti svojho gurua. Pochybnosť o jeho morálnej kvalite sa stáva hriechom. A to nech by ho potom pristihol aj stokrát. Musí predsa existovať nejaké vysvetlenie, ktoré je morálne, hovorí si veriaci a verí ďalej – v gurua.

Nejde tu o vieru v nejakú náboženskú doktrínu, ale v skutočnosti o vieru v človeka. V človeka, ktorý je zasiahnutý dedičným hriechom rovnako, ako ktokoľvek iný. Ak už raz zlyhal alebo dokonca zlyhal stokrát, tak je na mieste opatrnosť a podozrievavosť, nie slepá viera.

Preveďme si to teraz do roviny farmaceutických firiem, lekárov a politikov. Pochybuje niekto o tom, že politika a politici sú morálne skorumpovaní? Veď ide o tých istých ľudí, ktorí s kľudným svedomím schvaľujú ročne státisíce umelých potratov a eutanáziu, nechávajú sa podplácať a šíria ohavné zvrátenosti proti prirodzenosti. Prečo by im práve teraz mal niekto veriť, že nemôžu spávať, lebo je ohrozený život niektorých ľudí? A že kvôli tomu dokonca obrátili svet hore nohami. Je skutočne nedôvera k nim „ťažkým hriechom“?

Farmaceutické firmy? Bolo málo škandálov a svedectiev o ich bezškrupulóznosti? Nepozná snáď veľa ľudí aspoň niekoho vo svojom okolí, kto si na svojom zdraví nesie stopy chybnej vakcinácie? Neboli ešte pred desiatimi rokmi škandály ohľadom prepojenia farmaceutickej loby a politikov predmetom ľudového čítania ešte aj v liberálnych a strednoprúdových médiách? Rovnako lekári. Máte o všetkých pocit, z vlastných skúseností, že ide o morálne veličiny bez poškvrny a hany? Že nikdy neuprednostnia zisk nad zdravím pacienta? Ale veď to boli práve liberálne médiá, ktoré nás neustále presviedčali o tom, že zdravotníctvo je skorumpované a v rozklade!

Sektár však verí. Všetko treba zabudnúť, minulosť vymazať, pamäť odsunúť nabok, rozum umlčať, pretože teraz prišiel sekulárny „mesiáš“ – vakcína.

Tomu zodpovedajú aj reakcie slniečkárskych kresťanov: šíria sa modlitby za tých, čo sa nechcú dať testovať či očkovať (nie za tých, čo sa rozvádzajú, propagujú sodomiu, popierajú božstvo Ježiša Krista, či tupia katolícku Cirkev), popierači koronavírusu sú nimi vnímaní, ako vyvrheli ľudstva (nie Biden, propagátor potratov, nie Macron, propagátor sekularizmu, nie propagátori synkretizmu medzi kňazmi, nie spochybňovači katolíckych dogiem a morálky) a všetky kroky vlád a nadnárodných elít sú nimi prijímané, ako záchrana sveta a hygienické evanjelium. Beda tým, čo neveria!

Kam až sú ochotní zájsť? Videli sme ich udávať kňazov, ktorí slúžili verejne sv. omše, videli sme ich, ako udávajú svojich kresťanských spolubratov za to, že sa na nich zúčastnili a možno sú ochotní aj separovať tých, čo sa nedajú zaočkovať, zbaviť ich občianskych práv a či dokonca aj donútiť k slepej poslušnosti voči štátu násilím.

Túto obeť sú ochotní priniesť na oltár sekulárneho molocha, ktorý dnes nesie moderné pomenovanie, hodné 21. storočia: hygiena, zdravie a predĺženie pozemského života. Molocha, ktorý bol dnes postavený na úroveň Boha, a ktorý sa stal mierou všetkých vecí. Bohužiaľ, aj pre mnohých kresťanov.

PODPORTE NÁS! Pomôže nám každé EURO! Spoločnými silami prebuďme svedomie Slovenska, bojujme za Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bez Vás Christianitas.sk nezvládneme financovať. Ďakujeme!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu