Sv. Patrik -

Sv. Patrik

Plinio de Oliveira
8. marca 2019
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta: 

Patrik bol apoštol národa, svetlo Írska, otec tohoto národa, ktorého mučeníctvo pretrvá veky. V ňom žiaril dar apoštolátu. Kristus tento dar vložil do svojej Cirkvi a ostane v nej až do konca vekov. Niektorí apoštoli dostali poslanie pracovať s malou časťou pohanov a zasadiť semienko medzi istou skupinou ľudí. Rozrástlo sa viac alebo menej, podľa zloby, alebo poddajnosti ľudu. Ale iní dostali poslanie rýchleho obrátenia celého národu k Evanjeliu. Patrik patril k tomuto druhu apoštolov. Oslavujeme ho ako jeden z najvýnimočnejších pamätníkov pôsobenia Božej milosti medzi ľuďmi. Jeho dielo bolo obdivuhodne trváce.

V piatom storočí nemala Británia potuchy o príchode Mesiáša. Všetky severné národy spali v temnote pohanstva. Pred tým, ako mnohé z týchto národov postupne precitli, Írsko dostalo správu o spáse. Slovo Božie priniesol apoštol Patrik a ono v smaragdovom Írsku rástlo, plodnejšie na ovocie milosti než okolitá príroda. Írskych svätcov bolo hojne a naplnili Európu.

Írski misionári šírili evanjelium, ktoré prijali od svätého Patrika, do iných krajín. Keď udrela hodina veľkej apostázy 16. storočia, Nemecko, Anglicko, Škótsko a Škandinávia upadli do protestantizmu. Ale Írsko zostalo verné. Žiadne prenasledovanie, mierne, či akokoľvek strašné, nedokázalo Írsku zobrať katolícku vieru, ktorej ho vyučil sv. Patrik.

 
Komentár prof. Plinia: 

Tieto krásne slová Doma Guérangera pred nás stavajú postavu jedného z apoštolov celých národov. Dom Guéranger ukazuje rozdiel, ktorý robí z niektorých ľudí to, čo voláme pravá ruka Božia.

Sú istí ľudia, ktorých Boh určil pre malý, obmedzený apoštolát. Sú v ňom mocní a účinní. Boh ich vybavil milosťami potrebnými na takúto prácu, ale ich dielo sa nešíri ďaleko. V Európe máme veľa svätých, ktorých sláva je známa len v ich diecézach, len v miestach kde zložili rehoľné sľuby, alebo kde niečo vybudovali. Siali semeno kresťanstva na istých miestach a sú tam uctievaní. Sú z nich patróni kraja a k ich hrobom sa konajú miestne púte. Predstavujú časť z bohatej mozaiky, ktorú život v danom kraji priniesol a včlenil do širšieho obrazu Cirkvi a spoločnosti. 

Sú však aj takí, ktorí v živote Cirkvi zohrávajú rolu medzinárodného dosahu. Takí apoštoli sa volajú pravou rukou Boha zvláštnym spôsobom. Akoby pre nich nejestvovali prekážky. Uskutočňujú veci, ktoré nikto nepovažuje za dosiahnuteľné. Urýchľujú pochod dejín a progres Cirkvi. Svätý Patrik je jedným z nich.

Čo možno povedať o sv. Patrikovi, možno povedať aj o Írsku. Zvyčajne zdôrazňujeme význam Cluny pre stredovek. A je to správne zdôraznenie. Ale je rovnako dôležité zdôrazniť význam Írov. Írsko bolo štartovacím bodom, z ktorého medzi národy Európy žiarila katolícka Viera a tieto národy, hoci ich o storočia neskôr pohltila protestantská heréza, stihli priniesť Bohu veľa slávy.


Keď sa v Írsku usídlila katolícka Viera, po celej krajine sa zakladali kláštory. Skrze ne potom Íri participovali na misionárskom pôsobení karolínskej ríše. V tomto zmysle zohrali rozhodujúcu úlohu pri evanjelizovaní Anglicka, Škótska, Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Talianska a národov okolo Severného mora. Írsko vtedy zohralo podobnú úlohu, ako Španielsko a Portugalsko 16. storočia, ktoré priniesli vieru do Latinskej Ameriky a tiež regiónov v Afrike a Ázií. A v obidvoch prípadoch, keď prestalo vyžarovanie viery, sláva Írska, i sláva Španielska a Portugalska vybledli.

Revolúcia a tajné sily vynaložili obrovskú námahu, aby odtrhli Španielsko a Portugalsko od katolíckej Viery. Svetská sláva týchto krajín vyprchala a v mnohých bodoch odmietli katolícku náuku, hoci stará vernosť, aspoň čiastočne, stale zostáva. Írsko ale nikdy neodpadlo. Zaslúži si toto ocenenie, bol to apoštolský národ severu. Írsko zostáva pevné, veľmi pevné na slávu Božiu.

A to je nádherné a pozdvihuje to naše srdcia, aby vzdávali Bohu vďaku. Ale pravdou je, že Írsko je tiež nakazené socializmom a inými revolučnými formami. Írsky katolicizmus je do veľkej miery liberálny a progresivistický. Preto boli zástupy írsky emigrantov do Ameriky zväčša ľavicové a liberálno katolícke. Tak vznešené katolícke Írsko vďaka revolučným úkladom z veľkej časti hnije, hoci navonok zostáva v Cirkvi.

Modlime sa preto k Sv Patrikovi, aby o Panny Márie vyprosil zastavenie tejto hniloby, aby nebolo všetko zničené. Ak sa niečo neprishodí, čoskoro sa to stane. A preto je nutné, aby Boh čo najskôr zasiahol.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista