Svätec týždňa -

Svätec týždňa

Sv. Alžbeta Uhorská (Durínska), vdova

Že človek v každom stave a povolaní sa s milosťou Božou môže povzniesť na vysoký stupeň kresťanskej dokonalosti a svätosti, o tom nám svedčí dojímavý obraz a ako skvelý...

Svätý Martin I., pápež a mučeník

Plinio de Oliveira

Svätý Martin bol zvolený ako nástupca pápeža Theodora I. v roku 649. Musel mať naozaj pevného ducha, aby dokázal čeliť veľkým ťažkostiam svojej doby. Aby zachránil Cirkev na Východe,...

Sv. Imrich, uhorský korunný princ a vyznávač

Životopisné údaje Sv. Imrich sa narodil roku 1007 v Ostrihome. Otcom mu bol sv. Štefan I., prvý uhorský kráľ, ktorého pamiatku sv. Cirkev, ako patróna Uhorska osobitným sviatkom oslavuje...

Sv. Narcisus, jeruzalemský biskup

Životopisné údaje Sv. Narcis sa narodil v Jeruzaleme roku 96 po Kristu Pánu v Jeruzaleme. Vieme to preto presne, lebo roku 212 napísal jeruzalemský biskup Alexander veriacim v Egypte...

Sv. Uršula, panna a mučenica

Životopisné údaje V 4. storočí žil v Británii, v krajinke Cornubii (Cornwall) vojvoda Dionotus, ktorý, hoci Rimania vládli v tom čase nad celou krajinou, sám spravoval svoje panstvo a...

Sv. Terézia, panna a zakladateľka rádu

Že dobrý príklad zbožných rodičov má veľký vplyv na srdce dieťaťa a že vzorní kresťanskí rodičia vychovajú opravdivých Božích sluhov, toho skvelý príklad nám poskytuje blahoslavený život svätej panny...

Sv. Brigita, zakladateľka rádu

Životopisné údaje Na počiatku 14. storočia žili vo Švédsku veľmi nábožní manželia, Birger a Sigrida Perssonovci, pričom z matkinej strany boli predkovia spriaznení aj so staroslávnym kráľovským rodom. Vznešení...

Sv. Remigius, biskup

Starí Galovia, udatný a bojovný pohanský národ, žili pred narodením Krista Pána na území dnešného Francúzska a Švajčiarska. Ich vojská neprestajne napádali susedné krajiny a podmaňovali si ich obyvateľov....

Sv. Gerhard Sagredo, biskup a mučeník

Životopisné údaje Sv. Gerhard sa narodil okolo roku 982 v Benátkach v Itálii do staroslávneho šľachtického rodu Sagredovcov, veľkých ctiteľov Preblahoslavenej Panny Márie. Nábožní rodiča dlho nemali žiadnych potomkov,...

Sv. Lambert, biskup a mučeník

Životopisné údaje Sv. Lambert sa narodil okolo roku 635 v meste Maastricht (dnešné Holandsko) vznešeným a bohatým rodičom, ktorí sa vyznačovali veľkou štedrosťou k svojim blížnym. Jeho rodičmi boli...

Sv. Pulcheria, cisárovná

Životopisné údaje Rímske cisárstvo spravoval do roku 408 Flavius Arcadius, ktorý so svojou manželkou Eudoxiou splodil štyri dcéry: Flavillu (tá pravdepodobne zomrela v ranom veku), Pulcheriu, Arcadiu, Marinu a...

Pius X: Bdelý strážca viery, milovaný otec

Mateusz Ziomber

„Múdremu vládcovi, bdelému strážcovi viery, milovanému vodcovi duchovenstva“ – týmito slovami kardinál Désiré-Joseph Mercier venoval rekolekcie pre klerikov seminára arcidiecézy Mekky samotnému Piovi X. Toto venovanie je asi najlepším...

Sv. Jozef Kalazanský, zakladateľ rehole piaristov

Medzi najväčších priateľov kresťanskej mládeže patrí zakladateľ zbožných škôl a rádu piaristov, sv. Jozef Kalazanský. Životopisné údaje Tento svätý muž a výborný priateľ mládeže sa narodil 11. septembra roku...

Sv. Jana de Chantal, rehoľníčka

Životopisné údaje Sv. Jana Františka de Chantal sa narodila 28. januára roku 1572 vo francúzskom meste Dijon vznešeným a cnostným rodičom. Jej otec bol Benignus Frémyot, predsedajúci snemu v...

Sv. Hypolit, kňaz a mučeník

O tomto svätom je známe len, že patril medzi tých 25 kňazov, ktorí za pontifikátu pápežov sv. Fabiána a sv. Kornélia (roku 251 a 252) rímske farnosti viedli a...

Slávnosť Premenenia Pána

Dnešná slávnosť nám pripomína jeden z najskvelejších výjavov v celom živote Nášho Pána Ježiša Krista. Láskavý Spasiteľ poberal sa pri konci tretieho roku svojho učiteľského úradu do Jeruzalema, z...

Sv. Abdon a Sennen, mučeníci

Roku 249 bol zvolený za rímskeho cisára Décius, narodený v roku 201 v meste Sirmium (Sremska Mitrovica na severozápade dnešného Srbska). Hneď v nasledujúcom roku vydal rozkaz, aby v...

Sv. Apolinár, biskup z Ravenny a mučeník

Cirkevné dejiny nám neprezrádzajú kde a kedy sa narodil sv. Apolinár, len že po roku 40 po Kristu Peter z Antiochie do Ríma prišiel a viacerých kresťanov, ktorých si...

Sviatok Panny Márie Karmelskej

Branislav Krasnovský

16. júla si pripomíname sviatok Panny Márie Karmelskej, ktorá darovala v 13. storočí škapuliar svätému Šimonovi Stockovi. Škapuliar je prostriedkom spásy, je to veľký dar Panny Márie, ktorá chce...

Sv. Veronika Giuliani, panna, opátka a mystička

Akoby nádherná voňavá ruža objavuje sa začudovanému ľudskému zraku sv. Veronika Giuliani v Božej záhrade! Životopisné údaje Sv. Veronika sa narodila roku 1660 v meste Mercatello, v biskupstve Urbino...

Sviatok Navštívenia Panny Márie

Branislav Krasnovský

Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety (Navštívenie Panny Márie, lat. Visitatio Beatissimae Mariae Virginis), je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom...

Sv. Febronia z Nisibis, panna a mučenica

Ku koncu tretieho storočia, presnejšie okolo roku 284, za panovania cisára Diokleciána, narodila sa sv. Febronia v meste Nisibis (mesto nachádzajúce sa dnes v Turecku). Nábožná Bryaena, jej pokrvná...

Sv. Juliana Falconieri, O.S.M., panna

Životopisné údaje Sv. Juliana sa narodila roku 1270 v meste Florencia v Taliansku. Jej otec sa volal Chiarissimo, matka Riguardata. Otec dlhší čas obchodoval s oblečením a vďaka tomu...

Sv. Barnabáš, apoštol a milánsky biskup

Písmo sväté nám hovorí o sv. Barnabášovi len málo a síce to, že «bol muž dobrý, plný viery a naplnený Duchom Najsvätejším.» Životopisné údaje Narodil sa na ostrove Cyprus...

Sv. Quirinus, biskup a mučeník

Životopisné údaje O mladosti a ďalších okolnostiach z obdobia dospelosti sv. Quirina nám nie je nič známe. Ako starší muž, už v pokročilom veku, bol biskupom v meste Lauriacum...

Karmelitánka sv. Magdaléna de Pazzi

Branislav Krasnovský

Podľa tradičného kalendára si 27. mája pripomíname sviatok karmelitánskej mníšky sv. Márie Magdalény de Pazzi. Svätá Mária Magdaléna de Pazzi je ozdobou mníšskeho rádu karmelitánok. Svätica, ktorá sa rozhodla...

Sv. Bernardín Sienský

Meno Bernardín zo Sieny poznalo pred štyristo rokmi (pôvodný text vyšiel prvýkrát v roku 1907) celé Taliansko. Keď prišiel františkánsky kňaz do ktoréhokoľvek mesta, robil tam divy svojimi kázňami....

Sv. Izidor, roľník

Niet stavu na svete, ktorý by bol potrebnejší a ktorý by poskytoval viac príležitosti k nábožnému životu, ako stav roľnícky. On je posvätený starozákonnými patriarchami. Keby roľníci dobre využili...

Zjavenie sv. Michala archanjela

V katolíckej Cirkvi slávi sa dnes zázračné zjavenie sv. Michala archanjela. Rímsky breviár nám rozpráva o tejto udalosti nasledovné: «Keď pápež Gelasius (492 – 496) spravoval Cirkev Božiu, udiala...

Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi

Životopisné údaje Svätá panna Katarína bola dcérou poctivého farbiara zo Sieny v Itálii menom Jacopo Benincasa, jej matka sa volala Lapa Piagentová. Nábožní rodičia mali 24 detí. Roku 1347...