Svätec týždňa -

Svätec týždňa

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

Aké podivné sú cesty milosti Božej, to vidno v živote plnom zázrakov sv. Márie Magdalény de’ Pazzi. Životopisné údaje Táto svätá panna sa narodila 2. apríla roku 1566 vo...

Sv. Bernardín Sienský

Meno Bernardín zo Sieny poznalo pred štyristo rokmi (pôvodný text vyšiel prvýkrát v roku 1907) celé Taliansko. Keď prišiel františkánsky kňaz do ktoréhokoľvek mesta, robil tam divy svojimi kázňami....

Sv. Servác, biskup

Rodičia, miesto a čas narodenia tohto svätého nie sú známe. Bol biskupom vo francúzskom meste Tongeren, keď k nemu v roku 336 sv. Atanáz, cisárom Konštantínom do Trevíru vyhnaný,...

Sv. Pius V., pápež

Jedným z najvýnimočnejších a najšľachetnejších pápežov bol sv. Pius V., narodený ako Antonio Ghislieri, od roku 1518 zvaný Michele Ghislieri. Životopisné údaje Narodil sa roku 1504 v mestečku Bosco...

Sv. Peter z Verony, mučeník

Jeden z najväčších mužov kazateľského rádu, čiže dominikánov bol Peter, ktorý sa narodil roku 1205 v talianskom meste Verona. Jeho rodičia boli oddaní bludu albigéncov, nazývaných i katarmi, tzn....

Sv. Anzelm, arcibiskup z Canterbury

Anzelm sa narodil roku 1033 v Aoste v Piemonte rodičom z bohatého šľachtického rodu. Nábožná matka, jeho viditeľný anjel strážca, mu od útleho veku vštepovala do srdca zárodky pobožnosti...

Sv. Lidvina, panna

Životopisné údaje Lidvina (Lýdia, Liduina) sa narodila 18. marca (na Kvetnú nedeľu, práve keď boli čítané pašie v katolíckych chrámoch) roku 1380 v Schiedame neďaleko Rotterdamu v Holandsku. Jej...

Sv. Albert, patriarcha Jeruzalemský

Životopisné údaje Albert sa narodil okolo roku 1150 v Castro di Gualteri v Taliansku z rodičov šľachtických, ktorí ho hneď od malička dali učiť všelijakým vedomosťami; no on najradšej...

Svätý Longinus, rímsky vojak, ktorý prebodol Pána Ježiša a stal sa kresťanom

J. Schelling

Za veliteľa vojakov, majúcich doprevádzať Pána Ježiša na krížovej ceste na vrch Golgotu, Pilát určil jedného zo svojich dôstojníkov, Kasia. Kasius pre svoju spoľahlivosť a svedomité plnenie svojich povinností...

Zvestovanie Panny Márie

Pri Jeruzalemskom chráme boli vychovávané dcéry zo šľachetných rodov, ktoré svoj útly vek obetovali Božím službám, a keď dosiahli vek dospelosti, vracali sa späť domov k svojim rodinám. Takouto...

Sv. Gertrúda, opátka

Boh je číra láska a preto medzi ním a láskou trvá tajomný úzky zväzok. S milujúcou ho dušou spája sa svojimi milosťami, a ona zase spája sa s ním...

40 hrdinov – sv. mučeníkov zo Sebasty

Obyčaj nosiť korunu na znak hodnosti i vlády a ako odplatu za zmužilo dobyté víťazstvo je tak stará ako samo ľudské pokolenie. Králi a kňazi východných národov nosili koruny...

Sv. Perpetua a sv. Felicita, mučeníčky

Tak pobožní a bohabojní boli prví kresťania, ako pevná bola ich viera v Ježiša, Syna Božieho, a ako vrelá bola ich láska k nemu, to sa môžeme dočítať v...

Sv. Valburga, panna a opátka

Keď viera a láska zapustia hlboké korene v srdci človeka, tie ho neustále povzbudzujú, aby aj iným dopomohol k spaseniu. Takto sa to stalo pred vyše 1100 rokmi (už...

Sv. Simeon Jeruzalemský

Životopisné údaje Sv. Simeon bol blízkym príbuzným Ježiša Krista a svedkom skutkov a života jeho, jeho Zmŕtvychvstania a Nanebovstúpenia. U Židov bol vo veľkej vážnosti. Keď títo roku 62...

Sedem svätých zakladateľov rádu servitov

Serviti, teda sluhovia, a síce služobníci Panny Márie, nazývali a nazývajú sa členovia rádu, ktorý bol založený vo Florentskej diecéze v prvej polovici trinásteho storočia (Rád služobníkov Máriiných, lat....

Sv. Agáta, panna a mučenica

Medzi tisícami oslávených, ktorí nás ako hviezdy z nebeskej oblohy priateľsky pozdravujú, usmieva sa na nás obzvlášť jedna panna anjelskej čistoty, na hlave má veniec z červených ruží a...

Sv. Margita Uhorská, panna

Sv. Margita bola dcérou Bela IV., uhorského kráľa. Uhorsko v čase jej narodenia nachádzalo sa vo veľkom nebezpečenstve – divé tatárske (mongolské) hordy vtrhli na naše územie, plieniac, páliac...

Sv. Agnesa, panna a mučenica

Životopisné údaje Sv. Agnesa pochádzala zo vznešenej kresťanskej rodiny v Ríme. Už v 14. roku veku svojho bola uznaná za hodnú, vrúcnu lásku svoju k Bohu smrťou mučeníckou osvedčiť....

Sv. Veronika z Milána

Boh sa nepozerá na osobu, ale prijíma svojich služobníkov zo všetkých stavov a často si vyvoľuje, ako vraví apoštol, slabých, aby zahanbil silných, a ako spievala Bohorodička, pyšných zvrháva...

Svätý Severín

Roku 452, po smrti krvilačného kráľa Hunov Atilu, vrazili do rímskych území na Dunaji divoké hordy Alemanov, Rúgiov, Herulov, lúpiaci, páliaci a kynožiaci všetko; dlhé potoky krvi na zemi,...

Svätý Štefan a obrana autority pochádzajúcej od Boha

M. J. Slavský

Nemožno hovoriť o dennom svetle a nespomenúť zdroj životodarného svetla – slnko. Podobne nemožno bez povšimnutia prejsť popri tajuplnom tajomstve Vianoc dnes, keď spomíname na veľkú postavu prvomučeníka sv....

Slávnosť očakávania pôrodu Panny Márie

18. decembra oslavuje svätá Cirkev sviatok očakávania pôrodu Preblahoslavenej Panny Márie a od tohto dňa v slávnych antifónach prejavuje svoju túžbu po narodení Spasiteľa sveta takto: „Ajhľa, Pán náš...

Sv. Melchiades, pápež a mučeník

Životopisné údaje Sv. Melchiades sa narodil v treťom storočí v Afrike a už od mladosti si mnoho vytrpel pre sv. vieru, preto býva ctený ako mučeník, hoci zomrel tíško...

Sv. Barbora, panna a mučenica

Životopisné údaje Svätá Barbora sa narodila okolo roku 273 (alebo 286) v Nikomédii, meste nachádzajúcom sa maloázijskej Bitýnii. Bola jedinou dcérou bohatých a urodzených rodičov – pohanov. Jej otec...

Sv. Alžbeta Uhorská (Durínska), vdova

Že človek v každom stave a povolaní sa s milosťou Božou môže povzniesť na vysoký stupeň kresťanskej dokonalosti a svätosti, o tom nám svedčí dojímavý obraz a ako skvelý...

Svätý Martin I., pápež a mučeník

Plinio de Oliveira

Svätý Martin bol zvolený ako nástupca pápeža Theodora I. v roku 649. Musel mať naozaj pevného ducha, aby dokázal čeliť veľkým ťažkostiam svojej doby. Aby zachránil Cirkev na Východe,...

Sv. Imrich, uhorský korunný princ a vyznávač

Životopisné údaje Sv. Imrich sa narodil roku 1007 v Ostrihome. Otcom mu bol sv. Štefan I., prvý uhorský kráľ, ktorého pamiatku sv. Cirkev, ako patróna Uhorska osobitným sviatkom oslavuje...

Sv. Narcisus, jeruzalemský biskup

Životopisné údaje Sv. Narcis sa narodil v Jeruzaleme roku 96 po Kristu Pánu v Jeruzaleme. Vieme to preto presne, lebo roku 212 napísal jeruzalemský biskup Alexander veriacim v Egypte...

Sv. Uršula, panna a mučenica

Životopisné údaje V 4. storočí žil v Británii, v krajinke Cornubii (Cornwall) vojvoda Dionotus, ktorý, hoci Rimania vládli v tom čase nad celou krajinou, sám spravoval svoje panstvo a...