Svätec týždňa -

Svätec týždňa

Sv. Quirinus, biskup a mučeník

Životopisné údaje O mladosti a ďalších okolnostiach z obdobia dospelosti sv. Quirina nám nie je nič známe. Ako starší muž, už v pokročilom veku, bol biskupom v meste Lauriacum...

Karmelitánka sv. Magdaléna de Pazzi

Branislav Krasnovský

Podľa tradičného kalendára si 27. mája pripomíname sviatok karmelitánskej mníšky sv. Márie Magdalény de Pazzi. Svätá Mária Magdaléna de Pazzi je ozdobou mníšskeho rádu karmelitánok. Svätica, ktorá sa rozhodla...

Sv. Bernardín Sienský

Meno Bernardín zo Sieny poznalo pred štyristo rokmi (pôvodný text vyšiel prvýkrát v roku 1907) celé Taliansko. Keď prišiel františkánsky kňaz do ktoréhokoľvek mesta, robil tam divy svojimi kázňami....

Sv. Izidor, roľník

Niet stavu na svete, ktorý by bol potrebnejší a ktorý by poskytoval viac príležitosti k nábožnému životu, ako stav roľnícky. On je posvätený starozákonnými patriarchami. Keby roľníci dobre využili...

Zjavenie sv. Michala archanjela

V katolíckej Cirkvi slávi sa dnes zázračné zjavenie sv. Michala archanjela. Rímsky breviár nám rozpráva o tejto udalosti nasledovné: «Keď pápež Gelasius (492 – 496) spravoval Cirkev Božiu, udiala...

Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi

Životopisné údaje Svätá panna Katarína bola dcérou poctivého farbiara zo Sieny v Itálii menom Jacopo Benincasa, jej matka sa volala Lapa Piagentová. Nábožní rodičia mali 24 detí. Roku 1347...

Sv. Vojtech, biskup a mučeník

Životopisné údaje Krajiny českú, poľskú a uhorskú, ktoré si navzájom po niekoľko storočí jedna druhej dávali kráľov a mnoho si pomáhali, ba i škodili, spojil zväzkom sv. viery ako...

Sv. Lidvina, panna

Životopisné údaje Lidvina (Lýdia, Liduina) sa narodila 18. marca (na Kvetnú nedeľu, práve keď boli čítané pašie v katolíckych chrámoch) roku 1380 v Schiedame neďaleko Rotterdamu v Holandsku. Jej...

Sv. Richard, biskup z Chichestru

Životopisné údaje Richard sa narodil roku 1197 v mestečku Wyche v Anglicku rodičom síce vyššieho, avšak už schudobnelého stavu. Keď rodičia zomreli a jeho starší brat kvôli nevyliečiteľnej chorobe...

Zvestovanie Panny Márie

Pri Jeruzalemskom chráme boli vychovávané dcéry zo šľachetných rodov, ktoré svoj útly vek obetovali Božím službám, a keď dosiahli vek dospelosti, vracali sa späť domov k svojim rodinám. Takouto...

Sv. Jozef

Zlato leží hlboko pod zemou a drahocenné perly sú ukryté morskými vlnami. Príroda ukrýva svoje poklady ľudskému oku, kým veci chatrnejšej ceny ponecháva akoby pohodené na cestách. A čo...

Sv. Perpetua a sv. Felicita, mučeníčky

Tak pobožní a bohabojní boli prví kresťania, ako pevná bola ich viera v Ježiša, Syna Božieho, a ako vrelá bola ich láska k nemu, to sa môžeme dočítať v...

Sv. Valburga, panna a opátka

Keď viera a láska zapustia hlboké korene v srdci človeka, tie ho neustále povzbudzujú, aby aj iným dopomohol k spaseniu. Takto sa to stalo pred vyše 1100 rokmi (už...

Sv. Konrád, kajúcnik a pustovník

«Nestačí,» vraví sv. Gregor Veľký o zadosťučinení, «ak žiadnymi novými vinami seba neobťažíme, ale musíme najprv spáchané zaplatiť», tzn. pohoršenie, ktoré sme blížnemu spôsobili; škodu, ktorú sme blížnemu učinili,...

Bl. Jordán z Rádu kazateľov

Pred takmer sedemsto (založenie rádu bolo potvrdené pápežom Honoriom III. 22. decembra roku Pána 1216, teda už pred vyše osemsto rokmi, pôvodný text pre článok bol napísaný v roku...

Sv. Agáta, panna a mučenica

Medzi tisícami oslávených, ktorí nás ako hviezdy z nebeskej oblohy priateľsky pozdravujú, usmieva sa na nás dnes obzvlášť jedna panna anjelskej čistoty, na hlave má veniec z červených ruží...

Svätý Ján Almužník, alexandrijský patriarcha

Svätý patriarcha Ján všetkým právom nazýva sa otcom chudobných, pretože bol nadmieru láskavý a dobrotivý ku všetkým biednym a opusteným. Životopisné údaje Narodil sa v meste Amathus na ostrove...

Sv. Vincent zo Zaragozy, diakon a mučeník

Životopisné údaje Vincent, jeden z najslávnejších mučeníkov Ježiša Krista, sa narodil v meste Zaragoza v Aragónsku (Španielsko). Jeho zámožní rodičia mu poskytli to najlepšie vzdelanie, a on sa im...

Sv. Veronika z Milána

Boh sa nepozerá na osobu, ale prijíma svojich služobníkov zo všetkých stavov a často si vyvoľuje, ako vraví apoštol, slabých, aby zahanbil silných, a ako spievala Bohorodička, pyšných zvrháva...

Sv. Julián a sv. Basilissa

Za starých čias, v prvých storočiach kresťanstva, neboli žiadne verejné ústavy, žiadne hostince pre cestovateľov a chudobných. Bola to veru trpká vec, zvlášť pre kresťanov; strach pred zradou a...

Sv. Pelagia z Antiochie, kajúcnica

Láskavý Spasiteľ riekol (Mt 9,13.): «Neprišiel som povolávať spravodlivých, lež hriešnikov.» A skutočne po celý čas Svojho pozemského života vyhľadával vždy hriešnikov, aby ich obrátil a napravil na cestu...

Sv. Germána Cousinová, panna

Životopisné údaje Germána bola chudobná a neznáma pastierka. Kto by ju bol posudzoval podľa zovňajšku, nebol by si ani len pomyslel, že je takou vyvolenou nádobou svätosti. Pápež Pius...

Sv. Barbora, panna a mučenica

Životopisné údaje Svätá Barbora sa narodila okolo roku 273 (alebo 286) v Nikomédii, meste nachádzajúcom sa maloázijskej Bitýnii. Bola jedinou dcérou bohatých a urodzených rodičov – pohanov. Jej otec...

Sv. Virgil, biskup

Životopisné údaje Írsko bolo v dobe prvých kresťanov nazvané zemou svätých – z nej totiž vychádzali horliví vierozvestcovia do susedných krajín, aby ohlasovali Božie slovo národom, ktoré ešte stále...

Sv. Alžbeta Uhorská (Durínska), vdova

Životopisné údaje Že človek v každom stave a povolaní sa s milosťou Božou môže povzniesť na vysoký stupeň kresťanskej dokonalosti a svätosti, o tom nám svedčí dojímavý obraz a...

Sv. Homobonus, kupec a vyznávač

Životopisné údaje Že aj obchodníci môžu pri svojom zamestnaní dosiahnuť vysoký stupeň kresťanskej dokonalosti a svätosti, toho skvelý a výrečný dôkaz nám dáva sv. Homobonus. Tento svätý muž sa...

Sv. Leonard, pustovník a vyznávač

Životopisné údaje Koncom 5. storočia boli Frankovia, ktorí vtrhli do Galie (dnešné Francúzsko) zo severnej Germánie cez Belgicko, ešte pohania. Chlodovik I., franský kráľ, vzal si roku 490 za...

Sv. Ida, pustovníčka

Životopisné údaje Sv. Ida pochádzala z nemeckej šľachtickej rodiny Kirchbergovcov, ktorá bola známa v 12. storočí nielen svojím bohatstvom a mocou, ale predovšetkým nábožnosťou a činmi lásky k chudobným...

Sv. Uršuľa, panna a mučenica

Životopisné údaje V 4. storočí žil v Británii, v krajinke Cornubii (Cornwall) vojvoda Dionotus, ktorý, hoci Rimania vládli v tom čase nad celou krajinou, sám spravoval svoje panstvo a...

Sv. Hedviga Sliezska, patrónka Poľska

Životopisné údaje Sv. Hedviga sa narodila roku 1174. Jej rodičia boli, otec Berthold III. z Andechsu, markgróf v Merane, gróf v Tyrolsku a knieža z Korutánska a Istrie; matka...