Poklona pri pozdvihovaní na diaľku -

Poklona pri pozdvihovaní na diaľku


8. októbra 2023
  Pokladnica viery

Ale čo majú robiť tí, ktorí sú mimo kostola alebo ďaleko od neho, a preto nemôžu prísť na svätú omšu? Týmto je na úžitok v našej svätej katolíckej Cirkvi zavedená krásna obyčaj, že pri pozdvihovaní svätej Hostie i svätého Kalicha sa dáva znamenie zvonom, aby všetci neprítomní tým boli upozornení na to, že náš milý Pán a Boh býva pri svätej omši pozdvihovaný pre našu spásu.

Pri tomto zazvonení majú všetci, kdekoľvek sú, doma alebo na poli, pokľaknúť a obrátiť sa tvárou ku kostolu, aby sa svojmu Pánovi a Bohu v rukách kňaza poklonili.

Ó, ako mnohí tento svätý úkon z ľudskej bázne zanedbávajú, neprejavujú Bohu náležitú úctu, a tak sa pripravujú o veľkú zásluhu! Lebo kto sa klania Kristovi Pánovi pri pozdvihovaní a jeho obetuje, koná cnosť viery, pokory a nábožnosti, a stáva sa tak účastným hojného ovocia svätej omše.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Barbora, panna a mučenica

Kázeň na prvú nedeľu adventnú

Niekoľko poznámok k chystanému, trúfalo formulovanému, pastierskemu listu bp. M. Chovanca pre veriacich

Vďaka zvratu potratového rozhodnutia „Roe verzus Wade“ sa v USA narodilo 32-tisíc bábätiek