Obeta sv. omše bola v Cirkvi od počiatku -

Obeta sv. omše bola v Cirkvi od počiatku


29. októbra 2023
  Pokladnica viery

To, že svätú omšu nevymysleli kňazi, ale že sa koná už od čias apoštolov, to dosvedčujú:

1. Apoštoli,
2. Cirkevní Otcovia,
3. biskupi na cirkevných konciloch,
4. najstaršie misály a
5. mnohé cirkevné pamiatky na Východe i na Západe.

Sv. apoštol Pavol píše: „Máme oltár, z ktorého nemajú moc jesť tí, ktorí slúžia stánku.“ Teda kresťania podľa svedectva apoštola národov mali už za jeho života oltár, (obetný stôl), teda i obetu. Lebo kde je oltár, tam musíme predpokladať i obetu, ktorá sa na oltári prináša. Že táto obeta, o ktorej sv. Pavol hovorí, nebola len akousi obetou v širšom zmysle slova, ale obetou opravdivou, viditeľnou a síce krvavou, ako to dokazujú slová: „ktorého nemajú moc jesť tí, ktorí slúžia stánku (židia).“

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Barbora, panna a mučenica

Kázeň na prvú nedeľu adventnú

Niekoľko poznámok k chystanému, trúfalo formulovanému, pastierskemu listu bp. M. Chovanca pre veriacich

Vďaka zvratu potratového rozhodnutia „Roe verzus Wade“ sa v USA narodilo 32-tisíc bábätiek