O pobožnosti Svätej hodinky a Bratstve Svätej hodinky -

O pobožnosti Svätej hodinky a Bratstve Svätej hodinky

Branislav Krasnovský
7. septembra 2023
  Cirkev

Svätá hodinka je v tradičnom katolíckom ponímaní pobožnosť trvajúca časovo približne 60 minút a cieľom tejto pobožnosti je pripomenúť si smrteľnú úzkosť Nášho Pána Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade. Účelom tradičnej pobožnosti Svätej hodinky je prosiť o Božie milosrdenstvo, potešiť Nášho Pána Ježiša Krista, povzbudiť v ľuďoch lásku k Ježišovi v Eucharistii, vzbudiť si ľútosť nad spáchanými hriechmi a modliť sa za umierajúcich a duše v Očistci.

Inšpiráciou pre pobožnosť Svätej hodinky je známy text z Nového zákona:

36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ 37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. 38 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ 39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ 40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ 42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ 43 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy. 44 Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. (Mt 26,36–45)

El Greco, Agónia v Getsemanskej záhrade
zdroj: wikimedia commons

I. Pobožnosť Svätej hodinky a pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sú úzko prepojené

Pobožnosť Svätej hodinky nie je ľudským výmyslom. Pochádza od Nášho Pána Ježiša Krista, ktorý túto pobožnosť zjavil svätej Margite Márii Alacoque rovnako, ako aj známu pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Ako je všeobecne známe, svätá Margita Mária Alacoque mala 27. decembra 1673 zjavenie Božského Srdca Ježišovho. Ježišovo Srdce bolo ovinuté tŕňmi a ozdobené krížom. Pri svojom druhom zjavení v piatok v oktáve Božieho Tela videla svätá Margita Mária Alacoque päť Kristových rán a počula hlas: „Nemôžeš mi preukázať väčšiu lásku, ako keď urobíš, čo som od teba žiadal, aby si rozšírila úctu k môjmu milujúcemu Srdcu. Len poníženosťou a utrpením sa môžeš stať dokonale hodná tejto milosti.

Potom jej Spasiteľ ukázal svoje Božské Srdce a pokračoval: „Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva – nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho Božského Tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupovali k svätému prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné zneuctenia, ktorých sa mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári.“

Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa rozšírila do celej Cirkvi a každý zbožný a vzdelaný katolík pozná Dvanásť prisľúbení Božského Srdca, pre tých, ktorí Božské Srdce uctievajú a zúčastňujú sa pobožnosti k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu:

Sv. Margita Mária Alacoque kontempluje Najsvätejšie Srdce Ježišovo
zdroj: wikimedia commos

– Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
– Vnesiem pokoj do ich rodín.
– Poteším ich v trápeniach.
– Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
– Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
– Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
– Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
– Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
– Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
– Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.
– Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
– Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

II. Pobožnosť Svätej hodinky, vznik Bratstva Svätej hodinky a rozšírenie pobožnosti

Pobožnosť Svätej hodinky sa modlila spočiatku svätá Margita Mária Alacoque sama, pravidelne každý štvrtok medzi 23. a 24. hodinou v noci. Neskôr sa k nej pridali aj ďalšie rehoľníčky a modlitba sa začala šíriť aj v ďalších rehoľných spoločenstvách a kongregáciách. V roku 1859 založil páter Lyonnard v Belgicku novú kongregáciu rehoľníčok Trpiaceho Srdca Ježišovho a Tešiteliek Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktoré sa modlili v širokej miere aj za umierajúcich. Rehoľníčky tejto kongregácie sa modlili za umierajúcich každý štvrtok medzi 23. a 24. hodinou tak, ako si to Náš Pán Ježiš Kristus prial a ako sa modlila aj svätá Margita Mária Alacoque.

Bolo už len otázkou času, kedy vznikne modlitebné Bratstvo Svätej hodinky. Prvé vzniklo v roku 1829 v starobylom francúzskom benediktínskom kláštore Paray le Monial a v jeho čele stál benediktínsky páter a kňaz Père Robert Debrosse.

Bazilika Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Paray le Monial
zdroj: wikimedia commons

Postupne sa Bratstvo Svätej hodinky rozšírilo do celého sveta. Členovia bratstva sa modlili spočiatku pod vedením kňaza vo štvrtok medzi 23. a 24. hodinou, tým členom bratstva, ktorým čas medzi 23. a 24. hodinou z oprávnených dôvodov nevyhovoval, umožnila neskôr katolícka Cirkev túto pobožnosť sláviť aj medzi 19. a 20. hodinou.

Pri pobožnosti Svätej hodinky za účasti členov bratstva vystavil v kostole kňaz Najsvätejšiu sviatosť oltárnu, a nasledovali predpísané modlitby, spevy, rozjímania na tému Utrpenia Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Samozrejmosťou bola pre členov bratstva možnosť svätej spovede vždy pred slávením pobožnosti Svätej hodinky a možnosť prijať po pobožnosti Eucharistiu. Členovia Bratstva Svätej hodinky možnosť spovede a prijímania Eucharistie široko využívali a vo väčšine prípadov dávali prednosť sláveniu pobožnosti v chráme, alebo kaplnke pod vedením kňaza pred súkromným slávením v domovoch a bez účasti kňaza.

Pápež Gregor XVI. udelil plnomocné odpustky pre všetkých členov Bratstva Svätej hodinky a 6. apríla 1886 pápež Lev XIII. povýšil Bratstvo Svätej hodinky v Paray le Monial na Arcibratstvo s platnosťou pre Francúzsko a Belgicko. 21. marca 1911 pápež Pius X. prepožičal Arcibratstvu v Paray le Monial právo zastrešovať činnosť Bratstva Svätej hodinky na celom svete.

Pápež Pius XI. v Jubilejnom roku 1933 vykonal pobožnosť Svätej hodinky v Bazilike sv. Petra v Ríme a vrele túto pobožnosť odporúčal všetkým veriacim katolíkom. Nielen členom bratstva, ale aj laikom, ktorí pobožnosť Svätej hodiny konali, udelil pápež Pius XI. nasledujúce odpustky:

Plnomocné odpustky všetkým katolíkom, ktorí sa vyspovedali (spoveď nemala byť staršia ako sedem dní), prijali Eucharistiu (ešte počas štvrtkovej pobožnosti, alebo nasledujúci deň v kostole alebo kaplnke) a pomodlili sa na úmysel Svätého Otca. Odpustky na 10 rokov veriacim, ktorí túto pobožnosť vykonali verejne alebo súkromne.

Pápež Pius X.
zdroj: wikimedia commons

Priznám sa, že pre mňa ako katolíka je možnosť získať de facto plnomocné odpustky každý štvrtok medzi 23:00 a 24:00 hod priveľké lákadlo, a keby bolo na Slovensku Bratstvo Svätej hodinky obnovené, určite by som sa stal určite jeho členom.

Šíriteľom pobožnosti Svätej hodinky bol aj známy páter Mateo Crawley-Boevey (1875 – 1960), apoštol Intronizácie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a tiež americký arcibiskup, ctihodný Fulton J. Sheen (1895 – 1979), ktorý sa modlil počas celú dobu svojho kňazského pôsobenia pobožnosť Svätej hodinky denne a túto prax aktívne podporoval a odporúčal.

V minulosti bol pomerne jednoduchý spôsob ako sa stať členom Bratstva Svätej hodinky. Záujemca mohol v krajine, kde žil, požiadať o zápis do bratstva, členstvo sa neplatilo žiadne. Kto sa stal členom bratstva, zúčastňoval sa pobožnosti Svätej hodinky a po splnení obvyklých podmienok sa stal účastným na všetkých výsadách určených pre členov Bratstva Svätej hodinky.

Pred II. vatikánskym koncilom existovala zaužívaná forma pobožnosti Svätej hodinky, ktorú Bratstvo Svätej hodinky používalo na celom svete, jej oficiálne uznanú podobu prinášame na nasledujúcich riadkoch.

Ako konať pobožnosť Svätej hodinky a ako pomôcť dušiam v Očistci

Informácie o pobožnosti Svätej hodinky a Bratstve Svätej hodinky som čerpal z knihy českého kňaza vdp. Josefa Čiháka: Svatá hodina a jiné modlitby k Božskému Srdci Ježíšovu. Pred pobožnosťou Svätej hodinky, ktorú slávilo Bratstvo Svätej hodinky, kňaz spovedal. Táto pobožnosť bola rozdelená do štyroch štvrťhodín.

1. štvrťhodina pobožnosti

Kňaz vystaví Najsvätejšiu sviatosť oltárnu, veriaci spievajú prvú slohu piesne z JKS, č. 498: Ježišu Kráľu Neba i Zeme. Potom kňaz oznámi, na aký úmysel sa pobožnosť Svätej hodinky koná.

1.1. Evanjelium

Následne kňaz prečíta úryvok z Evanjelia podľa Matúša: 36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ 37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. 38 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ (Mt 26,36–38)

1.2. Úvaha

Na základe prečítaných slov kňaz načrtne niekoľko myšlienok k rozjímaniu, napríklad:

Pane Ježišu, Ty si zarmútený. Prečo? Viem, vidíš všetky utrpenia, bolesti, potupu, smrť na kríži. Ty sa bojíš? Čo ťa desí? Hriech! Najlepšie poznáš ťarchu hriechov a cítiš na sebe všetky hriechy sveta! Si smutný a skľučuje ťa ľútosť, pretože vieš, že všetko Tvoje utrpenie nebude nič platné pre tých, ktorí umrú v nekajúcnosti a stave smrteľného hriechu…

Pripomeňme si bratia a sestry, tu u svojho Spasiteľa – aj my sme zarmútili Nášho Pána, aj za nás trpel. Ani my sa neľakáme dostatočne hriechu a často upadáme znova a znova do starých nerestí. Ľutujme svoje hriechy a snažme sa viac nehrešiť.

1.3. Tichá adorácia

Nasleduje niekoľkominútová tichá adorácia.

1.4. Modlitba po adorácii

Po adorácii sa kňaz s veriacimi modlí, napríklad:

1. Všemohúci a večný Bože, Ty si natoľko miloval svet, že si zaň obetoval svojho jediného Syna. Obetujeme Ti najdokonalejšiu sviatosť i zásluhy tvojho Jednorodeného Syna a ďakujeme Ti menom všetkých vykúpených za dôkaz Tvojej nekonečnej lásky…

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

2. Večný Bože, aby si hriešne ľudstvo uzmieril so svojou Božskou velebnosťou, podrobil si svojho nevinného Syna najťažšej spravodlivosti, takže musel znášať všetky utrpenia, ktoré sme my, hriešnici mali niesť. Obetujeme Ti pokoru a lásku, s ktorou sa Ježiš v Getsemanskej záhrade podrobil Tvojej vôli a prosíme Ťa, aby si doprial všetkým hriešnikom možnosť obrátenia a spásy…

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

Getsemanská záhrada dnes
zdroj: wikimedia commos

2. štvrťhodina pobožnosti

Zaspieva sa druhá sloha piesne z JKS, č. 498: Ježišu Kráľu Neba i Zeme.

2.1. Evanjelium

Kňaz prečíta nasledujúci úryvok z Evanjelia podľa Matúša: 39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ (Mt 26,39)

2.2. Úvaha

Na základe prečítaného kňaz načrtne ďalšiu úvahu, napríklad:

Pane, Ty chceš trpieť sám, sprevádzaný zdiaľky s modlitbou svojich najdôvernejších blízkych. Padáš na zem, taká hlboká je tvoja modlitba. A aj keď sa tvoja ľudská prirodzenosť vzpiera utrpeniu, Ty sa podrobuješ odhodlane vôli svojho Nebeského Otca.

Bratia a sestry, aj my dnes sprevádzame Nášho Pána Ježiša Krista v jeho utrpení a modlíme sa spolu s Ním. Snažme sa modliť úctivo a pokorne, tak ako sa modlil Náš Spasiteľ Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade. V každom našom utrpení podrobujme sa rovnako ako Náš Pán Ježiš Kristus vôli Nebeského Otca.

2.3. Tichá adorácia

Nasleduje niekoľkominútová tichá adorácia.

2.4. Modlitba po adorácii

Po adorácii sa kňaz s veriacimi modlí, napríklad:

1. Večný Otče, Ty si bol oslávený najhlbšou pokorou Ježišovou. Obetujeme Ti túto slávnosť ako zadosťučinenie za všetky urážky, ktoré sme Ti spôsobili svojou pýchou a prosíme Ťa, aby si nám ráčil udeliť svätú pokoru.

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

2. Večný Bože, Ty si vypočul Ježišovou modlitbu, podrobujúceho sa Tvojej Najsvätejšej vôli. Obetujeme Ti túto modlitbu a prosíme daj, aby sme žili stále podrobení Tvojej Najsvätejšej vôli, aby sme z lásky počúvali všetkých predstavených.

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

3. Večný Otče pre veľkomyselnosť a ochotu, s ktorou sa Ježiš podrobil v Getsemanskej záhrade Kalichu utrpenia, ráč nám, všetkým zasväteným dušiam a všetkým veriacim udeliť Ducha svätej sily a vytrvalosti, aby sme Ťa neustále ctili a dokázali Ti prinášať radostné obete.

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

Heinrich Hofmann, Kristus sa modlí v Getsemanskej záhrade
zdroj: wikimedia commons

3. štvrťhodina pobožnosti

Zaspieva sa tretia sloha piesne z JKS, č. 498: Ježišu Kráľu Neba i Zeme

3.1. Evanjelium

Kňaz číta nasledujúcu časť z Evanjelia podľa Matúša: 40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?“ 41 „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ 42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ 43 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy. 44 Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. (Mt 26,40–44)

3.2. Úvaha

Nasleduje úvaha, napríklad:

O môj drahý Spasiteľ, Ty si hľadal útechu u svojich najbližších a nenachádzal si ju. Znova si odišiel modliť sa a podrobil si svoje smrteľné telo Duchu a vôli svojho Otca. Apoštoli Peter, Jakub a Ján, najbližší druhovia Nášho Pána Ježiša Krista, ako ste mohli spať pri Jeho smrteľnej úzkosti?

Drahí bratia a sestry, aj nás volá Pán Ježiš, aby sme sa stali podobne ako apoštoli svedkami jeho utrpenia a bdeli pri ňom. Dokážeme byť silnejší ako Apoštoli? Nezaspíme aj my? Premôžme sa a snažme sa, aby sme boli apoštolmi Trpiaceho Srdca Ježišovho.

3.3. Tichá adorácia

Nasleduje niekoľkominútová tichá adorácia

3.4. Modlitba po adorácii

Po adorácii sa kňaz s veriacimi modlí:

1. Prečo Ti nemôžeme Náš trpiaci Spasiteľ ponúknuť naše srdcia rozžeravené plameňmi dokonalej lásky, aby sme aspoň čiastočne mohli oplatiť Tvoju nekonečnú lásku k nám? Zarmútení našou hriešnosťou a chladom, obetujeme Ti, ó dobrotivý Ježišu, všetku vrelosť a svätú horlivosť apoštolských duší.

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

2. Trpiaci Ježiš, obetujeme Ti dokonalú sústrasť, ktorú preciťovala s Tvojimi bolesťami Tvoja Matka, Nepoškvrnená Panna Mária. Jej srdce prebodlo Sedem mečov bolesti, keď stála pod Tvojím krížom…

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

3. Náš trpiaci Spasiteľ, my úbohí hriešnici Ťa nedokážeme potešiť tak, ako by sme chceli. Preto Ti obetujeme tú radosť a uspokojenie, s ktorými Najsvätejšia Trojica s nebeskými anjelmi hľadela na vznešené dielo vykúpenia, ktoré si za tak veľkých bolestí a s takou láskou ráčil vziať na Seba. Ó daj, prosíme, aby všetci vykúpení vždy viac a viac poznávali tajomstvo Tvojej nekonečnej lásky.

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

Socha Matky Božej so srdcom prebodnutým siedmimi mečmi bolesti v Kostole sv. Kríža v španielskej Salamance
zdroj: wikimedia commons

4. štvrťhodina pobožnosti

Zaspieva sa štvrtá sloha piesne z JKS, č. 498: Ježišu Kráľu Neba i Zeme.

4.1. Evanjelium

Kňaz prečíta úryvok z Evanjelia podľa Lukáša: 42 „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 44 pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. (Lk 22,42– 44)

4.2. Úvaha

Pane Náš, vo svojej smrteľnej úzkosti sa modlíš. Najdrahšia krv steká z Tvojho čela a obmýva naše duše, očisťuje ich od hriechov. Anjel Boží, ty si jediným tešiteľom Nášho Pána v Jeho smrteľnom zápase! Ó Anjel Boží, nech smieme sa k tebe aj my pripojiť a svojou láskou a účasťou nech môžeme aj my posilňovať Nášho Spasiteľa.

Bratia a sestry vedzte, Náš Pán Ježiš Kristus trpel za nás. Aj my chceme trpieť za naše hriechy a hriechy nevďačného sveta. Ježišu, nechceme Ťa už nikdy urážať svojimi hriechmi, ale chceme Ťa viac milovať.

4.3.Tichá adorácia

Nasleduje niekoľkominútová tichá adorácia.

4.4. Modlitba po adorácii

Po adorácii sa modlia veriaci pod vedením kňaza:

1. Večný Otče, z hĺbky nich sŕdc Ti ďakujeme v mene celého ľudstva za to, že si nám ráčil dať tak dobrotivého, láskyplného Vykupiteľa. Obetujeme Ti Jeho Najdrahšiu Krv, ktorá sa za nás preliala k spáse všetkých vykúpených. Daj, aby účinky vykúpenia boli bohaté, aby všetky Adamove deti poznali, ctili, milovali a oslavovali Nášho Pána Ježiša Krista po celú večnosť.

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

2. Večný Otče, obetujeme Ti Predrahú Krv Ježišovu, aby sme vyprosili rast katolíckej Cirkvi, obrátenie neveriacich, bludárov a hriešnikov. Prosíme Ťa, daj vytrvalosť spravodlivým, osloboď úbohé duše v Očistci. Obetujeme Ti drahocennú Krv Nášho Pána Ježiša Krista za blaho našich predstavených a všetkých nám milých a drahých. Zvlášť ju však obetujeme za posvätenie vlastnej duše a za tieto úmysly (uvedú sa úmysly).

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

3. Večný Otče, Ty si tak miloval svet, že si obetoval svojho jednorodeného syna. Daj, aby aj svet Ježiša miloval, vzdával mu chválu a slávu, aby rástol počet duší oddaných Kristovi. Kiež by sme aj my medzi tieto duše patrili! Večný Otče, obetujeme Ti vzdychy, prosby i smrteľnú úzkosť Nášho Pána Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade i Najsvätejšiu Krv, ktorú tam prelial. Ráč obnoviť v srdciach všetkých veriacich pravú zbožnosť, spojenú s ozajstnou a šľachetnou obetavosťou, aby sme sa všetci stali čo najviac podobnými Ježišovi.

Nasledujú modlitby Otče náš a Zdravas Mária.

Velasquez, Ukrižovaný Ježiš Kristus
zdroj: wikimedia commons

5. Záver

Na záver pobožnosti Svätej hodinky kňaz udelí požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Pri požehnaní sa môže spievať vhodná pieseň, napríklad z JKS č. 281: Pozdravená buď Sviatosť oltárna a pod. Na záver pobožnosti Svätej hodinky sa môže rozdávať sväté prijímanie.

V rámci pobožnosti Svätej hodinky sa môžu pridávať aj ďalšie vhodné modlitby, žalmy alebo spevy, ktoré zodpovedajú duchu pobožnosti Svätej hodinky.

Žalm 51

3 Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. 4 Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. 5 Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. 6 Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. 7 Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať. 8 Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. 9 Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh. 10 Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. 11 Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. 12 Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 13 Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. 14 Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. 15 Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. 16 Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. 17 Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. 18 Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. 19 Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. 20 Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. 21 Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Nasleduje modlitba Sláva Otcu, za ktorú môžeme pridať:

Modlime sa. Bože, Ty nikoho nezavrhuješ, ale pokáním aj najväčších hriešnikov láskavo privádzaš k sebe, zhliadni milostivo na prosby naše, osvieť naše srdcia, aby sme mohli tvoje prikázania plniť. Skrze Krista Pána Nášho. Amen.

Príprava na smrť

Modlitby Otče náš a Zdravas Mária, za ktorými nasleduje: Modlime sa! Pane Bože môj, od dnes prijímam ochotne a s odovzdanosťou z Tvojej ruky každý spôsob smrti, aký sa Ti zapáči, so všetkými ich úzkosťami, strasťami a bolesťami. Amen.

Pápež sv. Pius X. v roku 1904 udelil plnomocné odpustky všetkým, ktorí sa kajúcne vyspovedajú, prijmú Eucharistiu a pomodlia sa túto modlitbu.

Modlitba za umierajúcich hriešnikov

Modlitby Otče náš a Zdravas Mária, za ktorými nasleduje: Ó najdobrotivejší Ježiš, milovník duší, zaprisahávame Ťa pre smrteľný zápas tvojho Najsvätejšieho Srdca a pre bolesti Nepoškvrnenej Panny Márie, obmy v svojej Krvi hriešnikov celého sveta, ktorí teraz so smrťou zápasia a dnes umrú. Amen.

Modlitba za zomrelých – Žalm 130:

1 Z hlbín volám k tebe, Pane; 2 Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. 3 Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? 4 Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. 5 Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo; 6 moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu. Väčšmi ako strážcovia dennicu, 7 nech očakáva Izrael Pána. Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. 8 On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

Modlitba Odpočinutie večné:

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa.

Prosebná modlitba

Modlitby Otče náš a Zdravas Mária, za ktorými nasleduje:

Modlime sa! Prosíme Ťa pane, nech dušiam služobníkov a služobníc Tvojich prospeje pokorná modlitba prosiacich, aby si ich od hriechov vyslobodil a účastných Vykúpenia svojho učinil. Ty, ktorý si živý a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého, Boh po všetky veky vekov. Amen.

Pieseň z JKS č. 303 – Vzdychy k Spasiteľovi podľa sv. Ignáca z Loyoly

Duša Kristova, posväť ma, – Telo Kristovo, spas ma, – Krv Kristova, napoj ma, – voda z boku Kristovho, obmy ma – Utrpenie Kristovo, posilni ma; – ó, dobrotivý Ježiš, vyslyš ma. – Nedaj mi od Teba odlúčiť sa – a pred nepriateľom zachráň ma. – V hodinu smrti mojej povolaj ma – a káž mi prísť k Tebe, – aby som Ťa so všetkými svätými – chválil a velebil naveky. Amen.

Uvedený zoznam modlitieb a piesní je len informatívny. Kňaz môže po zvážení vybrať aj iné súvisiace modlitby a piesne. Úryvky z evanjelií sú predpísané.

Titulný ilustračný obrázok, sv. Margita Mária Alacoque a Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zdroj – flickr.com, Lawrence OP


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Žili v Pompejach kresťania? O slávnom slovnom štvorci (trochu) inak

Iránsky prezident v OSN: „Svet očakáva moslimského spasiteľa a on už je medzi nami“

Podpora udavačstva zo strany nemeckej vlády pripomína pomery v Tretej ríši a bývalej NDR

Slovo kňaza alebo Ako sa nepomýliť pri volebnej urne