Nemeckí biskupi odhlasovali, aby transsexuálne osoby neboli vylúčené z kňazstva -

Nemeckí biskupi odhlasovali, aby transsexuálne osoby neboli vylúčené z kňazstva


14. marca 2023
  Krátke správy

Účastníci nemeckej Synodálnej cesty pokračujú vo svojich heretických aktivitách. Hranica toho, čo je pre nich akceptovateľné, sa neustále posúva smerom k čoraz väčšej heterodoxnosti. Drvivou väčšinou hlasovali za synodálny dokument plný rodovej ideológie, ktorá sa snaží legitimizovať zmenu pohlavia uvedeného na krstnom liste a dláždi cestu pre „transgender“ kňazov!

Ilustračný obrázok, zdroj: youtube.com

V dokumente sa uvádza, okrem iného, že pre „intersexuálnych“ a „transsexuálnych“ katolíkov „je možné vynechať rodový záznam v krstnej matrike alebo, ako to teraz stanovuje nemecké právo, zapísať namiesto pohlavia pojem – rôzne. Ak sa neskôr objaví túžba zmeniť označenie pohlavia, je to zabezpečené nekomplikovaným spôsobom.“

Okrem toho text spochybňuje výlučne mužské kňazstvo tým, že vyzýva na umožnenie „transgender“ kňazov a pastoračných pracovníkov:

Prístup k posvätným stavom a pastoračným povolaniam treba v každom jednotlivom prípade preskúmať aj pre intersexuálne a transsexuálne pokrstené a birmované osoby, ktoré cítia v sebe povolanie, a preto nesmú byť plošne vylúčené.“

Dokument sa ďalej snaží eliminovať požiadavku, aby kňazi mali mužskú biologickú dispozíciu: „Posudzovanie stavu vonkajších sexuálnych charakteristík sa má zrušiť tam, kde je ešte stále praktizovapri prijímaní mužov za kandidátov na kňazstvo.“

V pravom revolučnom duchu vyzýva nemecká Synodálna cesta na zriadenie úradu „komisára LGBT+“, ktorý by mal byť vymenovaný do každej diecézy v Nemecku. Má sa tým zaručiť „duchovné vedenie pre transrodových a intersexuálnych veriacich, aby boli prijatí.“

Vo farnostiach a katolíckych inštitúciách musia byť vytvorené vhodné vzdelávacie programy a ponuky na zvýšenie povedomia a citlivosti na tému rodovej diverzity,“ píše sa v dokumente.

Členovia Synodálnej cesty vo svojom texte o „rodovej diverzite“ otvorene kritizovali vatikánske odsúdenie rodovej ideológie a tvrdili, že takéto odsúdenie podporuje „vylúčenie, násilie a prenasledovanie, pred ktorými by mala Cirkev v skutočnosti chrániť.“

BM

Zdroj: LifeSite News, ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Násilie, voľby a demokracia. Skutočne to k sebe nepasuje? Dejiny hovoria niečo iné…

Recenzia knihy Roberta kardinála Saraha – Katechizmus duchovného života

Kardinál Ladaria, bývalý prefekt Dikastéria pre náuku viery, zrušil účasť na októbrovej Synode. Šíria sa špekulácie o príčine jeho rozhodnutia

National Geographic: „Exorcizmus je skutočný fenomén“