Kto sú vysluhovatelia sviatosti kresťanského manželstva a ako sa táto vysluhuje? -

Kto sú vysluhovatelia sviatosti kresťanského manželstva a ako sa táto vysluhuje?


3. decembra 2023
  Pokladnica viery

Vysluhovateľom tejto sviatosti je samotný pár, ktorý si spoločne vysluhuje aj prijíma sviatosť.

Táto sviatosť, zachovávajúca si tak charakter zmluvy, je vysluhovaná samotnými zmluvnými stranami, ktoré vyhlasujú za prítomnosti farára, alebo iného povereného kňaza a dvoch svedkov, že vzájomne vstupujú do manželstva.

Načo je teda požehnanie, ktoré farár dáva manželskému páru?

Požehnanie, ktoré dáva farár manželskému páru, nie je nevyhnutné na to, aby tvorilo sviatosť, ale je udeľované, aby zväzok bol uznaný v mene Cirkvi a aby im bolo vyprosené hojnejšie Božie požehnanie.

Tridentský katechizmus sv. Pia X.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista

Nadužívanie a zneužívanie slova „láska“ v Cirkvi ako duchovný kastračný nástroj proti katolíckej bojovnosti