Gabriel, Michal a Rafael: Traja archanjeli, ktorých poznáme podľa mena -

Gabriel, Michal a Rafael: Traja archanjeli, ktorých poznáme podľa mena


29. septembra 2022
  Cirkev

Ich existencia, našťastie, nikdy nezávisela od ľudskej viery, pretože ak by to tak bolo, stratili by sme mnohých mocných nebeských ochrancov. Nezávisle od toho, koľko ľudí v anjelov neverí, alebo sa preto posmieva veriacim ľuďom, sú stále tu. Tak ako ich Boh stvoril na začiatku vekov. Sú našimi spoločníkmi, strážcami a radcami. Niektorí z nich však dostali špeciálnu úlohu – napríklad Gabriel, Michal a Rafael. A dnes je deň, kedy je ich príhovor u Boha obzvlášť silný – spolu s nimi sa totiž modlí celá Cirkev.

Archanjel Gabriel

Ja som Gabriel, stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s Tebou,“ takto sapredstavil Zachariášovi dnešný oslávenec. Meno Gabriel znamená „Božia moc“. V Novom zákone sú len dve zmienky o sv. Gabrielovi a obe sa týkajú predpovede budúcej udalosti. V prvom prípade ide o predpoveď narodenia sv. Jána Krstiteľa a v druhom prípade je to Zvestovanie Panne Márii, zaznamenané svätým Lukášom.

Práve Gabriel bol totiž poverený Bohom doručiť túto skvelú novinu do Nazareta. Tento archanjel zvestoval Vtelenie Slova, víťazstvo nad diablom a spásu ľudstva. Okrem toho sa Gabriel ukázal ako ctiteľ Márie par excellence. Prvý ju úctivo pozdravil Zdravas, Mária – Ave, Maria. Okrem toho práve on odhalil svätej Panne, čím sa stane. Dovtedy, podľa interpretácií, ktoré poznáme, svätá Panna nevedela, že bude matka Mesiáša. On jej dal poznať poslanie, ktoré jej bolo zverené.

Ak uvážime, že svätý Gabriel zvestoval Panne Márii – a skrze ňu celému svetu – príchod Vykupiteľa, Kristovo víťazstvo nad Diablom, založenie Kristovej vlády na zemi, tak ho môžeme žiadať o nastolenie vlády Panny Márie. Dnešný svet je v mnohých ohľadoch na tom horšie, ako bol pred Zvestovaním. Preto prosme Nášho Pána a Božiu Matku skrze sv. Gabriela, aby prišli a znova dobyli svet, aby ukončili toto obdobie temnoty a skrze Máriu nastolili Kristovo kráľovstvo.

Archanjel Michal

Aj meno svätého Michala (Kto je ako Boh?) sa niekoľkokrát spomína v Biblii. Dvakrát v Knihe proroka Daniela, kde o ňom hovorí ako o veľkom kniežati, potom v Júdovom liste a napokon v Apokalypse.

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.

Svätý Michal je veliteľ anjelov, ktorí bojovali s diablom a jeho anjelmi a zvrhli ich do Pekla. Je veliteľom anjelov strážnych, ktorí ochraňujú jednotlivcov i inštitúcie. Je strážnym anjelom svätej, rímskej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi. Jeho poslaním je chrániť ju. Svätý Michal je teda naším prirodzeným spojencom v boji, ktorý vedieme na obranu cti Boha, Panny Márie, svätej Cirkvi a katolíckej civilizácie.

Pápež Lev XIII. mal v roku 1884 víziu strašného útoku Pekla proti Cirkvi, a preto nariadil veriacim prosiť na záver svätej omše o ochranu svätého Michala archanjela. Túto modlitbu by mal poznať každý dobrý katolík:

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Archanjel Rafael

Jeho meno znamená „Boží liek“. Svätý Rafael je vynikajúci orodovník, špeciálny patrón chorých a cestujúcich, ktorý prináša naše modlitby k Bohu. Je jedným z najvyšších anjelských duchov, ktorí pomáhajú Bohu, a preto je v stave, aby od Boha žiadal milosti, ktoré potrebujeme.

Spomína sa v knihe Tobiáš v príbehu, kde významne pomáhal Tóbimu a jeho synovi Tobiášovi. Keď si ten hľadal sprievodcu na dlhú cestu, narazil na Rafaela, no nevedel, že je to anjel. Zastavili sa u príbuzného, ktorého dcéru si Tobiáš vzal za ženu a Rafael ju oslobodil od zlého ducha. Uzdravil aj Tóbiho zo slepoty, a keď ten chcel Rafelovi ďakovať, archanjel mu rázne pripomenul:

Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno… Keď si sa modlil ty a Sára, ja som prednášal spomienku vašej modlitby pred Pánovu slávu… Boh ma poslal, aby som uzdravil teba i tvoju nevestu Sáru. Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu…“

Podrobnejšie sme o archanjeloch písali v týchto článkoch:
http://christianitas.sk/sv-gabriel-archanjel/
http://christianitas.sk/sv-michal-archanjel/
http://christianitas.sk/svaty-rafael-archanjel/

Titulný obrázok a sprievodný obrazový materiál, zdroj – internet


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista

Nadužívanie a zneužívanie slova „láska“ v Cirkvi ako duchovný kastračný nástroj proti katolíckej bojovnosti

Kresťanská tradícia Európy: Procesie a vlečky v akte kajúcnosti a smútku