Farnosť v Trebišove nabáda veriacich, aby nezdržovali s prejavmi zbožnosti pri svätom prijímaní -

Farnosť v Trebišove nabáda veriacich, aby nezdržovali s prejavmi zbožnosti pri svätom prijímaní


21. marca 2024
  Krátke správy

Napriek tomu, že pri poslednom sčítaní ľudu výrazne klesol počet katolíkov na Slovensku a v kostoloch, po opadnutí vlny pandemických opatrení aj počet pravidelných návštevníkov bohoslužieb, v niektorých farnostiach sa cítia zrejme ešte stále preťažení. Rozhodli sa preto veriacich trochu popohnať, možno aby s tou svojou zbožnosťou príliš nezdržiavali.

Ilustračný obrázok, zdroj: needpix.com

V trebišovskej Farnosti Návštevy Panny Márie sa preto duchovní prihovorili veriacim a prišli s prosbou, ktorú zverejnili podľa informácie jednej z farníčok najprv na vchodových dverách chrámu a neskôr aj v oficiálnom vestníku s názvom Svetlo kríža. V ňom stojí:

Prosíme veriacich, ktorí prichádzajú na sv. prijímanie v našej farnosti, aby bezprostredne pred a po sv. prijímaní nerobili žiadne úkony a gestá (úklon, prežehnávanie, pokľaknutie) kvôli plynulosti rozdávania sv. prijímania. Po návrate do lavice môžete spievať, modliť sa, kľačať, sedieť i prežehnať sa.

http://www.trebisov.rimkat.sk/svk/Svk2412.pdf

http://www.trebisov.rimkat.sk/

Odhliadnuc od záhady, ako by mohlo narušiť plynulosť rozdávania to, že sa niekto prežehná (!!!), zostáva otázkou kam sa až tak strašne ponáhľajú všetci v tom kostole, keď nemôžu pripustiť, aby sväté prijímanie trvalo dajme tomu o 5 alebo nech aj 10 minút dlhšie? Keď som minule videl dav kresťanov poskakovať na Godzone celé hodiny, vrátane pápežského nuncia Girasoliho, tak som nemal pocit, že nedokážu niekde dlhšie postáť a čakať.

Alebo je skôr problém to, žeby mali čakať o 5 minút dlhšie práve na sv. omši? Tá im, na rozdiel od bujarých gitarových aktivít za to nestojí a preto musia popoháňať veriacich, aby nebrzdili premávku? Športové aktivity, farská diskotéka, oslavy a výlety, aj pri nich sú veriaci nabádaní, aby nebrzdili, ponáhľali sa, aby nebola narušená plynulosť?

Veriaci, ktorí chcú prejaviť náležitú úctu k Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokľaknutím, prežehnaním sa, či len úklonom, na čo majú podľa vyhlásenia Kongregácie pre náuku viery právo:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2003021313&fbclid=IwAR0RbsKjOai07S2Z7O6f9O90qdOV4LTlN7WsUjuDZa9Dz4lX-laBmiYBBBo

sú navyše vo vestníku sarkasticky upokojovaní, ako nejaké svojvoľné deti, ktoré nechápu situáciu a chcú za každú cenu vymýšľať, že „po návrate do lavice môžete spievať, modliť sa, kľačať, sedieť i prežehnať sa“.

Samozrejme, aj doma sa môžu prežehnať a kľačať. Možno to tak bude najlepšie, aby vôbec nezdržovali a rovno zostali asi doma. Všetko potom pôjde ešte plynulejšie.

Avšak to, že sa v zozname problematických gest ocitlo aj obyčajné prežehnanie, nás upozorňuje na možnosť, že skutočnou príčinou pre takéto bizarné nabádanie veriacich, aby počas svätého prijímania neprejavovali žiadnu zvýšenú zbožnosť, nemusí byť len snaha ušetriť čas duchovných aj veriacich, aby potom mohli ísť robiť zrejme niečo dôležitejšie ako sv. omšu, ale skôr ideologická snaha odstrániť z kostola a návykov veriacich zaostalé a nepokrokové návyky. Vzhľadom na to, s akou častou agresívnosťou zo strany kléru sa stretávajú veriaci, ktorí chcú prijímať hostiu na kolenách a na jazyk, by niečo takéto nemuselo byť vôbec vylúčené.

Nech je to však tak či onak, či už sú kňazi takí nedočkaví z toho kedy skončí svätá omša, alebo či chcú osvietiť zaostalý katolícky ľud, aby odvrhol jarmo pred-synodálnej Cirkvi, výzva, ktorú publikovali vo vestníku je jasným dokladom toho, že Cirkev na Slovensku sa posúva niekam, kde by si ju ešte pred 30 – 40 rokmi nikto netrúfal vidieť. Priamo úmerne s úbytkom veriacich.

Na podobné praktiky sme upozornili už predtým v článku:

https://christianitas.sk/v-povazskej-bystrici-veriaci-nemozu-prijimat-po-klaciacky-zela-si-to-otec-biskup-aj-dostojny-pan-dekan/

BM

Zdroj: Svetlo kríža, titulný ilustračný obrázok, zdroj – needpix.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní