Dôstojná procesia Božieho Tela vo farnosti Sereď -

Dôstojná procesia Božieho Tela vo farnosti Sereď

Matej Gavlák
9. júla 2022
  Cirkev


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Vo štvrtok 16. júna – na sviatok Kristovho Tela a Krvi – sme sa zúčastnili svätej omše v meste Sereď na západe Slovenska a boli sme milo prekvapení hĺbkou a dôstojnosťou, akou si tunajšia farnosť uctila tento nádherný katolícky sviatok.

Zdroj: archív autora

Kostol v centre mesta bol vo štvrtok večer pekne zaplnený, na pravej strane sa nachádzala krásna a veľká socha Panny Márie Fatimskej a čo sa týkalo sv. prijímania, takmer všetci prijímali tým najdôstojnejším možným spôsobom.

Skutočnou čerešničkou na torte však bola následná procesia mestom, z ktorej fotografie tu uvádzame. V centre Serede boli postavené štyri drevené oltáriky strážené miestnou dievčenskou skautskou organizáciou. Dievčatá v slušivých uniformách stáli po dve po stranách oltárikov a v rukách držali horiace fakle.

Zdroj: archív autora

Čelo sprievodu pozostávalo okrem kňazov s monštranciou a miništrantov so zvončekmi aj z malých detí, ktoré zo svojich košíkov vyhadzovali lupene kvetov. Nad monštranciou so sv. hostiou bol rozprestretý veľký zdobený baldachýn, ktorý na drevených tyčiach držali štyria miništranti. Žiaľ, silný vietor neumožňoval, aby bol baldachýn nad monštranciou po celý čas procesie.

Ako šiel ľud k oltárikom na „štyroch uhloch mesta“, spieval piesne a modlil sa. Pri oltáriku potom kňaz prečítal krátky úryvok zo Svätého písma a za pokľaku prítomných požehnával Eucharistiou celú Sereď. Sprievod dokonca dvakrát zastavil rušnú premávku v meste, keď prechádzal cez priechod pre chodcov. Organizátori v reflexných vestách šikovne vytiahli malé značky „Stoj“ a tie držali v rukách dovtedy, kým na protiľahlú stranu neprešiel aj posledný veriaci.

Zdroj: archív autora

Bolo naozaj povzbudivé vidieť úctu, ktorú preukazovali miestni obyvatelia, keď okolo nich sprievod s Eucharistiou prechádzal. Pripadalo mi to ako zo starého filmu. Zároveň sme si všimli, ako sa na okolitých bytovkách otvárali okná a ľudia sa z nich vykláňali a so záujmom sa pozerali na sprievod veriacich, ktorí po celý čas spievali nádherné piesne.

Pýtali sme sa ľudí v sprievode, aká je teda vlastne situácia v seredskej miestnej farnosti. Tí nám potvrdili, že farnosť je veľmi zbožná – a to aj vďaka tunajším kňazom, ktorí sa neuzatvárajú do svojho kostola, ale snažia sa k viere nadchnúť čo najväčší počet Seredčanov. Uvedomujú si však, že v centre všetkého je Kristus a Jeho Matka Mária.

Zdroj: archív autora

Po našej návšteve v Seredi sme dospeli k názoru, že táto možno malá, no vskutku živá farnosť, môže byť povzbudením pre celé Slovensko. Tunajší obyvatelia majú vieru, ktorá dokáže aspoň na pár okamihov zastaviť celé mesto, ktoré tak s údivom hľadí na Telo Kristovo nesené jeho stredom pokorným, no zároveň veľkolepo pôsobiacim zástupom. Za to však možno vďačiť predovšetkým kňazom seredskej farnosti – farárovi otcovi Jánovi Hallonovi, kaplánovi otcovi Ladislavovi Mišurovi a novokňazovi otcovi Šimonovi Rábarovi –, ktorí skutočne pôsobili a konali ako vznešení a toho hodní zástupcovia veriaceho ľudu pred Všemocným Bohom. A to bolo to, čo upútalo náhodných okoloidúcich, ako aj obyvateľov bytových domov.

Farnosť v Seredi, spolu s mnohými ostatnými farnosťami na Slovensku, potvrdzuje, že je naozaj potrebné sláviť Božie Telo verejne a aj takým spôsobom ukazovať ľuďom cestu k spáse.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Barbora, panna a mučenica

Kázeň na prvú nedeľu adventnú

Niekoľko poznámok k chystanému, trúfalo formulovanému, pastierskemu listu bp. M. Chovanca pre veriacich

Vďaka zvratu potratového rozhodnutia „Roe verzus Wade“ sa v USA narodilo 32-tisíc bábätiek