Ezoterika – cesta alebo priepasť? -

Ezoterika – cesta alebo priepasť?

Stanislav Trebatický
5. júna 2019
  Spoločnosť  

Pád komunistickej vlády síce oslobodil kresťanov od nadvlády režimu, ktorý bol principiálne protikresťanský, avšak zároveň vo východnej Európe uvoľnil stavidlá niečomu, čo katolícky autor E. Michael Jones v jednom rozhovore nazval „slizom“. Narážal tým na starší sci-fi film z 50. rokov, v ktorom hral začínajúci Steve McQueen. Vo filme sa  dostane z vesmíru na Zem zvláštna forma mimozemskej invázie – sliz a pomaly, ale isto zaplavuje planétu.

Zo Západu sa začal, po roku 1989, valiť „sliz“ a javy, ktoré mnohí považovali za zabudnuté a prekonané, sa ukázali v novej, často ešte väčšej, sile ako pred rokom 1948. Vákuum, ktoré zostalo v hlavách ľudí po opustení tradičnej kresťanskej viery, sa pomaly začalo zapĺňať „novou“ formou duchovna, v skutočnosti formou tak starou ako ľudstvo samo. Všetky formy pohanskej mystiky a mágie si opäť našli cestu k ľudským srdciam a boli onálepkované ako „hľadanie“ duchovna.

Zdroj: pixabay.com

Ako sa z bývalých praktizujúcich katolíkov, alebo ich potomkov stávajú priaznivci ezoteriky? Väčšinou pri tom asistujú dve základné príčiny, ktoré na seba časovo nadväzujú. Na počiatku je stotožnenie sa s  liberalizmom vo vnútri Cirkvi, ktorí otupí u človeka zmysel pre vieroučnú ortodoxiu a morálku z nej vyplývajúcu. Z nepriateľských ideológií sa stanú potencionálni partneri do dialógu a keďže v liberálnom katolicizme sa skôr „hľadá“  než uchováva a ideová neistota je považovaná za pozitívum, tak sa začína pomaly, ale isto monolit viery drobiť a zvetrávať. Výsledkom je „hľadanie“ a lovenie v mútnych vodách pochybnej mystiky a ešte pochybnejšej mágie. Skúsme si priblížiť aspoň niektoré z nástrah, ktoré čakajú na kresťana v bežnej ideologickej motanici súčasného sveta a to takých, ktoré vyzerajú pre kresťana na prvý pohľad nie až tak nebezpečne a ktorým najľahšie podľahnú.

Ezoterizmus býva definovaný ako súhrn určitých duchovných hnutí a prúdov vychádzajúci z gnosticizmu neskorého staroveku. Avšak to, že sa jeho súčasťou stali v 20. storočí v podstate všetky orientálne, africké aj indiánske kulty a praktiky, svedčí o tom, že je to v podstate len krycí názov pre pohanstvo ako také. Nech by sme pridali čokoľvek pohanské, dávne aj súčasné do pestrej palety ezoterického synkretizmu, určite by sa to nestretlo s nepochopením.

Praktická cesta kresťana k aktívnemu ezoterizmu začína väčšinou pri na pohľad neškodnom „liečiteľstve.“ Kresťan by sa spočiatku zdráhal vrhnúť sa rovno na mágiu.

Homeopatia, energetické liečiteľstvo

Najľahšou pascou je homeopatia, tzv. alternatívna forma liečby pomocou „energie“  a využitia synergického javu, ktorý operuje tézou, že energia nasleduje myseľ. Zakladateľ modernej homeopatie Samuel Hahnemann bol aktívnym slobodomurárom a ezoterikom, propagujúcim princíp životnej energie, v podstate panteistického charakteru. Tento pojem je naviazaný na ideu energie, ktorá sa nachádza v každom človeku a jej vzťahu k energii všeobecnej. Liečba je tu v podstate duchovnou činnosťou, ktorá ovplyvňuje fyzické zdravie pacienta. Jedná sa teda o manipuláciu s dušou človeka. Akými duchovnými silami (energiami) sa tu človek uzdravuje, kto za nimi stojí, to všetko  vyvoláva u kresťana podozrenie a obavy. Veľa sa tiež nehovorí o tom, že okultné krídlo nemeckého národného socializmu, na čele s Rudolfom Hessom a Heinrichom Himmlerom, bolo veľkým priaznivcom homeopatie a táto metóda sa stala populárnou a odporúčanou v SS.

Do pasce homeopatie sa kresťan dostane ľahko. Súčasná doba považuje zdravie za najvyššiu hodnotu. Média, systematicky v kooperácii s farmaceutickými korporáciami, vytvárajú hystériu strachu pred ochorením. Kresťan, ktorý má chorého člena rodiny, je pod týmto všeobecným tlakom ochotný privrieť oči a „dať sa na to“. A čuduj sa svete – ono to funguje. Nasleduje rovnica: zdravie je od Boha a to čo prináša zdravie teda nemôže byť zlé. Názor svätcov, že fyzické zlo, choroby, máme vítať ako príležitosť k pokániu a dávať spáse duše prednosť pred fyzickým zdravím je už evidentne „prekonaný.“

Keď už kresťan vidí, že „to“ zaberá, ale má strach čo bude s jeho milovanými ďalej, pokúsi sa zistiť budúcnosť, aby nemusel žiť v obavách. Veď to, že sa niečo dozvie o budúcnosti nemôže ublížiť.

Zdroj: pixabay.com

Veštectvo, horoskopy a astrológia

Ďalšou pascou, tiež pradávnou a osvedčenou, je veštenie. Obavy z budúcnosti a v modernej dobe prehnaná snaha po organizovaní vlastného života, bez zmierenia sa s Božou vôľou či dopustením, vedú ku zvedavosti mnohých kresťanov na „to čo ich čaká.“ Nehľadia na biblický aj cirkevný zákaz podobných aktivít a chodia ku kartárkam, veštcom, astrológom, aby za ich prispenia pátrali v zákutiach budúcich vekov. To, že určité poznanie budúcnosti je vyhradené anjelom, a to nie len tým dobrým ale aj padlým, ich nezaujíma. Netušia, že môžu byť vo svojich rozhodnutiach manipulovaní práve od nich. Ak majú vyššie „vedecké“ ambície, vrhnú sa na astrológiu, v ktorej sa predpovedá z hviezd a ktorá má svoje pravidlá, čo vzbudzuje dojem väčšej serióznosti ako subjektívna veštba. Avšak podstata je rovnako nekresťanská. Hviezdy sú v astrológií považované nielen za fyzikálne, ale aj duchovné činitele, ktoré ovplyvňujú duše, povahy, skutky a udalosti. Tieto aktivity „pokúšali“ kresťanov vždy, avšak liberálna atmosféra v Cirkvi, ponechávajúca ich bez náležitej formácie to uľahčuje. Navyše, takýto insitný kresťan si v ideovom chaose ľahko zdôvodní svoju zvedavosť odvolaním sa na prorokov, ktorí predsa tiež poznali budúcnosť. Nechápe podstatný rozdiel dvoch činností: aktívne vlastným úsilím pátrať po niečom a pasívne sa podvoliť a prijať nejakú informáciu zhora. Avšak aj tú treba skúmať od koho prišla.

Blúdiaci kresťan vidí tieto „schopnosti“, vidí ako pomáhajú ľuďom (uzdravenie, poznanie), prečíta si u pokrokových teológov že:

  • treba sa zbaviť predsudkov
  • Cirkev a jej učenie sa dynamicky vyvíja
  • v každom učení a náboženstve je obsiahnutá časť pravdy
  • treba viesť dialóg s inými náboženstvami a učeniami.

Vtedy si takýto kresťan uvedomí, že si musí rozšíriť obzory. Vidí, že je tu aj iné duchovno ako cirkevné. To najlepšie  duchovno je samozrejme to pre osvietených, zasvätených, také, ktoré nie je pre každého, ale len pre vyššie duše. Vtedy nastupuje

Ezoterizmus

Zdroj: maxpixel.com

Bezodná nádoba tajomných náuk, pomocou ktorej sa človek domnieva rozširovať svoju myseľ a nahliadať za oponu bytia na tajomné, skryté sily a duchovnú podstatu vesmíru. Tento synkretický súhrn všetkého pohanstva kombinuje okultizmus, judaistickú kabalu, staroveké kulty a mystéria s ázijskými kultami, meditáciami, masážami, horoskopmi či tanečným umením; zapája indiánsky šamanizmus a preplieta ho s africkým šamanizmom, skúma anjelov (domnievajúc sa, že tých dobrých), zneužíva na oklamanie aj kresťanské termíny, aby milého kresťana príliš nepoplašil a tak zo dňa na deň sa stáva z kresťana stále osvietenejší a osvietenejší človek, plný lásky, porozumenia a tolerancie.

Vymenovať a popísať celú tú zmes by presahovalo rámec hrubej knihy. Skúsme len vymenovať pojmy, pred ktorými by sa mal každý kresťan mať na pozore:

antropozofia – pan-antropologická mystická náuka stotožňujúca človeka s vesmírom a jeho dušou; súvisí s ňou:

waldorfská škola – často navštevovaná aj pomýlenými kresťanmi

teozofia – okultné synkretické hnutie so satanistickým pozadím

kabala – židovská okultno-mystická náuka spojená s mágiou a alchýmiou

chanelling – forma komunikácie s mimozemskými duchovnými bytosťami

numerológia – mystický výklad vplyvu čísel na skutočnosť prepojený s mágiou

feng šuej – vykladanie energetických prúdení a síl jing a jang + veštenie

muzikoterapia – formovanie psychiky pomocou duchovej ezoterickej hudby

reiky – liečivá energia vesmíru pomocou čakier a meridiánov

akupunktúra – napichávanie energetických dráh v tele, ktorými prúdi životná energia čchi

reinkarnačná terapia – zasvätenie do minulých životov pomocou anjelov (démonov)

aura soma terapia – alternatívna spirituálna medecína pomocou farieb, kryštálov, olejov a bylín

biotronika – tiež psychotronika – telepatia, jasnovidectvo, skúmanie energetického pozadia parapsychologických javov

Silvova metóda – meditačné umenie na kontrolu vedomia s presahom do metafyziky (heslo: Poznaj sám seba a budeš poznať svety a bohov)

Jóga – hinduistická duchovno meditačná technika obnovujúca spojenie Ja s univerzálnym Bytím – Brahma

angelológia – náuka o vplyve anjelských (padlých?) duchovných inteligencií na dejiny

Tento výpočet je samozrejme len veľmi obmedzený. Zahŕňa najčastejšie používané a vyhľadávané ezoterické náuky medzi bežnými ľuďmi.

Keď už je človek dostatočne osvietený, spozná silu svojho vnútorného Ja  rôznych „energii“, ktoré ním prechádzajú, rozhodne si svoju silu vyskúšať. A tak sa dopracuje na prah zatratenia. Začne praktizovať mágiu.

Mágia

Táto forma bludu je omnoho závažnejšia než predchádzajúce „hľadanie“. Ide v nej o aktívne zasahovanie do metafyzického rádu v spolupráci s „tajomnými“ silami, ktoré sa nachádzajú za viditeľným svetom. Pre kresťana nie je ťažké si domyslieť kto sú tieto sily. Sv. Augustín napísal: „Pohanskí bohovia sú len zamaskovaní démoni.“ Mágia je v podstate „donucovanie“ domnelých božstiev a duchovných síl, určitými rituálmi, k splneniu požadovanej úlohy. Každý kresťan by si mal uvedomiť, že spoluprácou s takýmito silami si privodzuje večné zatratenie. Tieto sily nič nedávajú zadarmo, ale vyžadujú protislužby. V konečnom dôsledku sa domáhajú duše človeka.  

Mágia sa zvykne medzi jej ctiteľmi deliť na tzv. bielu a čiernu. Pomocou týchto termínov chcú presvedčiť nezasvätených, že existuje neškodná mágia (biela) a zlá mágia (čierna). V skutočnosti je akákoľvek mágia zlá a vážne ohrozuje dušu človeka. Striktne vzaté je akékoľvek aktívne silové zasahovanie do duchovného sveta formou mágie. Aj homeopatia a veštenie. Podobne aj špiritizmus, v ktorom ide o kontaktovanie duší mŕtvych ľudí, v skutočnosti o kontaktovanie démonov.

Satanizmus

V konečnom dôsledku smeruje všetka ezoterika, mágia a pohanstvo k satanovi. Vzďaľujúc sa od kresťanskej ortodoxie, ktorá všetky podobné praktiky zakazuje, stáva sa človek nechtiac služobníkom diabla. Cesta späť je ťažká a bez Božej milosti nemožná. Preto je treba si dobre uvážiť či sa oplatí pozerať do tejto priepasti. Na jej dne je -Peklo.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života

Kardinál Schönborn z Viedne sa podelil s novokňazmi o svoju múdrosť. Povedal im: „Prosím, len žiadne pobožné reči!“