Boh trestá! -

Boh trestá!


25. apríla 2022
  Pokladnica viery

Boh hrozí previnilcovi voči prikázaniu preťažkým trestom, ale zachovávateľovi sľubuje odmenu. Veď po tom, čo dal toto prikázanie, pripája: „Ja som Boh mocný, žiarlivý, navštevujúci neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, ktorí ma nenávidia, ale preukazujem milosrdenstvo do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.“ (Ex 20,5–6)

Tu si treba všimnúť, že Pán seba nazýva žiarlivým Bohom, ktorý môže najprísnejšie trestať, lebo je Bohom, a žiarlivo túži, aby mu bola prisudzovaná najvyššia česť, spravodlivosť a právo, a preto nemôže zniesť bezbožnosť a nespravodlivosť. A to je proti tým, ktorí aj keď neustále hrešia, predsa žijú v bezpečí a šťastí, akoby si ich Boh nevšímal; ale veď ešte uvidíš, že Boh si ich všíma a vo vhodnom čase to aj dokáže.

Sv. Robert Bellarmin – Katechizmus


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu