Alarmujúce výsledky prieskumu medzi Slovákmi: Väčšina potraty akceptuje, polovica aj registrované partnerstvá, rovnako eutanáziu! Aj tzv. konzervatívci!!! -

Alarmujúce výsledky prieskumu medzi Slovákmi: Väčšina potraty akceptuje, polovica aj registrované partnerstvá, rovnako eutanáziu! Aj tzv. konzervatívci!!!


28. marca 2024
  Krátke správy

Občianske združenie Fórum života, ktoré sa primárne zameriava na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, si dalo vypracovať agentúrou Focus reprezentatívny prieskum medzi slovenskou populáciou, ktorý sa zameral na názory Slovákov ohľadom závažných kultúrno-etických otázok, ako sú umelé potraty, registrované partnerstvá homosexuálov, eutanázia či umelé oplodnenie.

Ilustračný obrázok, zdroj: negative space.com

Výsledky prieskumu zverejnili na svojej stránke včera: https://forumzivota.sk/2024/03/27/prieskum-fora-zivota-o-postojoch-slovakov-ku-kulturno-etickym-otazkam/

Prieskum dopadol katastrofálne a aj keď musíme pri podobných sociologických prieskumoch počítať s odchýlkami, tak vzhľadom na celkovú povahu názorov v priestore nášho denného pohybu, vyjadrenia politikov, umelcov, ale aj reprezentantov Cirkvi, je potrebné konštatovať, že s veľkou pravdepodobnosťou zodpovedá realite.

Idylický, a povedzme rovno, že mierne pokrytecký obraz Slovenska ako „konzervatívnej oázy“, ktorej Ján Pavol II. predpovedal nejakú významnú, ak keď nešpecifikovanú úlohu pri záchrane kresťanstva v Európe, dostáva stále nové a nové trhliny. Ukazuje sa, že v tzv. kultúrno-etických otázkach sa čoraz väčšie množstvo našich spoluobčanov vzďaľuje od kresťanskej morálky a katolíckej vierouky smerom k pohanským a liberálnym trendom.

Paradoxné a komické je, že tento vývoj prebieha aj medzi tzv. konzervatívcami, ktorý sa postupne novým trendom flexibilne prispôsobujú. V tom majú nepochybne žiarivý príklad v súčasnom cirkevnom vedení, progresívnych teológoch a pohodlie komformizmu vyhľadávajúcich matrikových kresťanoch.

To, že za reálny, čiže všeobecný zákaz umelých potratov je v skutočnosti len zanedbateľných 9 % slovenskej populácie, sme už písali aj v minulosti a nový prieskum tento desivý trend len potvrdil. Až 52 % opýtaných si myslí, že zo „závažných“ dôvodov by mali byť potraty povolené. Oproti minulosti však ešte stúpol počet tých, ktorí sa domnievajú, že potrat by mal byť povolený za akýchkoľvek okolností – 34 %! Dodajme len, že až 51 % za „závažný dôvod“ považuje „ohrozenie psychickej pohody“!

Zmysel pre čierny a absurdný humor prejavili tí respondenti, ktorí seba samých považujú za „konzervatívcov“. Zrejme „umiernených“, ako je dnes dobrým zvykom aj u prezidentských kandidátov. Pozor, ide pritom o ľudí, ktorí sa podľa agentúry Focus aspoň raz týždenne zúčastňujú na náboženských obradoch!!! Až 64 % z nich sa domnieva, že potraty by mali byť z vážnych príčin povolené a len 13 % z nich je za úplný zákaz! Pokiaľ sú toto reálne výsledky cirkevnej formácie veriacich, tak ide o fatálne zlyhanie.

Zdá sa teda, že na „konzervatívnom“ Slovensku sa priamo v kostoloch prežehnávajú, modlia a chodia na sväté prijímanie zástancovia umelých potratov, rovnako ako v západnej Európe. Ale určite si pri tom zodpovedne a urputne chránili svoje „zdravíčko“ rúškami, dezinfekciou a vakcínkami. Nebuďme však príliš prísni. Pokiaľ si môže dovoliť relativizáciu kultúrno-etických otázok Pápežská akadémia pre život:

https://christianitas.sk/papezska-akademia-pre-zivot-vydala-sokujucu-knihu-pripusta-v-nej-eutanaziu-umele-oplodnenie-aj-reviziu-samotnych-bozich-prikazani/

https://christianitas.sk/ateistka-podporujuca-potraty-je-novou-clenkou-papezskej-akademie-pre-zivot-to-nie-je-vtip/

alebo „katolík“ Joe Biden, tak čo by sme sa potom čudovali radovým slovenským katolíkom, ktorí dnes majú problém vymenovať Desať Božích prikázaní.

Podobne katastrofálne dopadli výsledky prieskumu v otázkach registrovaných partnerstiev homosexuálov. Tam sa akceptácia takéhoto partnerstva medzi obyvateľmi posunula na 51 %. Čo pri počítaní s odchýlkou ukazuje už na dva rovnaké tábory, kým v minulosti išlo o väčšinu proti verzus menšinu za. Aj tu sa zrejme prejavili „sladké“ plody dokumentu Fiducia supplicans o požehnávaní neregulárnych párov, aj podpory registrovaných partnerstiev pápežom Františkom, či inými cirkevnými predstaviteľmi alebo „konzervatívnymi“ politikmi.

Zafungoval tu aj princíp varenej žaby, resp. salámovej metódy. Kým registrované partnerstvá sú už „in“, tak manželstvá homosexuálov sú ešte (sic!) stále neprijateľné. Uvidíme dokedy, keďže „konzervativizmus“ je evidentne evolučný proces, ktorý sa odlišuje od liberalizmu len časovým posunom vo vývoji.

Šokujúce sú výsledky ohľadom eutanázie. Až 57 % opýtaných ju schvaľuje v prípade ťažkých a nevyliečiteľných chorôb. Taktiež umelé oplodnenie, ktoré Cirkev odmieta a zakazuje, sa teší u Slovákov širokej akceptácii. Až 76 % si myslí, že na ňom nie je nič zlé. Pripomeňme len, že ešte stále sa ku katolíckej Cirkvi hlási viac ako 50 % obyvateľov Slovenska, takže tu niečo nesedí. Zdá sa, že naši bratia a sestry majú niekedy veľmi svojský výklad toho, čo to znamená byť katolíckym kresťanom.

No a za vrchol môžeme považovať názory v otázke experimentov na embryách. Až 41 % opýtaných sa domnieva, že sú vhodné, ak pomáhajú liečiť rôzne choroby!!! A prečo teda nie rovno aj experimenty na narodených ľuďoch? Vlastne pardon, veď experimenty na občanoch tu prebiehali v posledných rokoch masovo, takže som opäť pozadu v uvažovaní.

Nelichotivé zrkadlo pravdy, ktoré prieskum nastavil Slovákom, zrejme nebude mať žiadny účinok na ich predstavu o tom, akí sú krásni a konzervatívni. V ideovom a vieroučnom chaose totiž zaniká význam slov, a tak nielenže už nikto v podstate nechápe, čo je to potrat alebo eutanázia vo vzťahu k Božím prikázaniam, ale aj samotný pojem krásy sa stal len prázdnou škrupinou bez obsahu.

P. S.: To všetko na prahu pripomienky Umučenia Nášho Pána Ježiša Krista!

BM

Zdroj: Fórum života, titulný ilustračný obrázok, zdroj – negative space.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní