28. október ako „Národný sviatok“ je v príkrom rozpore s kresťanským Sviatkom Krista Kráľa -

28. október ako „Národný sviatok“ je v príkrom rozpore s kresťanským Sviatkom Krista Kráľa


28. októbra 2022
  Krátke správy

Dnes si slovenská politická elita pripomína svoj najnovší sviatok – 28. október, deň vzniku Československej republiky. Už o dva dni – 30. októbra – budú pritom veriaci na tradičných omšiach sláviť svoj vlastný sviatok, Sviatok Krista Kráľa (veriaci navštevujúci nové omše budú sviatok sláviť 30. novembra), ktorý v roku 1929 ustanovil pápež Pius XI.

Ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons

Tieto dva sviatky si asi ani nemôžu byť vzdialenejšie. 28. októbra 1918 bol v Prahe prijatý zákon o utvorení samostatnej Československej republiky a o dva týždne neskôr, 14. novembra, sa prvýkrát zišlo nové československé národné zhromaždenie, (tzv. Revolučné národné zhromaždenie) ktorého predseda Karel Kramář slávnostne oznámil koniec vlády katolíckych Habsburgovcov nad našimi územiami, a kde bol tiež zvolený prvý prezident ČSR, slobodomurár T. G. Masaryk.

Šlo o akúsi československú obdobu Francúzskej revolúcie. Hoc bola nekrvavá, v duchovnom živote obyvateľov bola rovnako devastačná – moc Karola Habsburského, v roku 2004 prehláseného za blahoslaveného, postupne prevzali československí slobodomurári (bežne sa uvádza, že T. G. Masaryk, E. Beneš i M. R. Štefánik mali blízko k týmto zoskupeniam), nasledovaní pro-fašistickými silami, komunistami a dnes z reťaze odtrhnutými liberálmi. Vladára s ružencom, akým bol napríklad aj cisár František Jozef I., zdá sa, Slováci ešte tak skoro neuvidia. Spolu s katolíckymi Habsburgovcami začal byť u nás násilne potláčaný aj vplyv katolíckej Cirkvi.

Vidiac tento nový trend, ktorým sa Európa začala uberať – od katolíckych vladárov ku socialistom, komunistom, fašistom a slobodomurárom – pápež Pius XI. vyhlásil nový sviatok: Sviatok Krista Kráľa. V bule Quas primas napísal:

Antiklerikalizmus začínal popieraním zvrchovaného panstva Kristovho nad všetkými národmi; pokračoval upieraním práv Cirkvi, ktoré jej dal sám Kristus, a to práva učiť celé ľudské pokolenie, práva dávať zákony a práva riadiť národy vo všetkých týchto záležitostiach, skrze ktoré ich má Cirkev priviesť k večnej blaženosti.

(…)

Štátom potom táto oslava sviatku (Krista Kráľa), obnovovaná každoročne po celom svete, bude pripomínať, že tak súkromné osoby, ako i štátne inštitúcie a vládnuce osoby sú viazané povinnosťou verejne Krista uctievať a byť mu poslušní. Bude im pripomínať Posledný súd, pri ktorom Kristus prísne pomstí bezprávie, ktoré mu bolo spôsobené, keď bol nielen vyhostený z civilného života, ale tiež keď bol hanebne postavený bokom a ponechaný bez povšimnutia.

Pretože Jeho kráľovská ctihodnosť vyžaduje, aby celý civilný život bol zariadený podľa Božích prikázaní a kresťanských zásad, a to ako v zákonodarstve, tak v súdnictve i vo výchove mládeže podľa zdravej náuky a neporušenej mravnosti...“

Sviatok 28. októbra je u nás – podobne ako vo Francúzsku 14. júl – sviatkom a pripomienkou toho, ako prapodivné sily z lóží po stáročiach snažení konečne rozbili katolícku Habsburskú monarchiu a zmocnili sa vlády nad českým a slovenským národom, maskujúc túto faloš za naše „oslobodenie“. Je to sviatok toho, ako zjavne a otvorene antikatolícke sily rozbili poslednú katolícku ríšu sveta, poslednú po zuby ozbrojenú ochrankyňu Cirkvi, čím si otvorili cestu na nový útok – priamo na katolícku Cirkev samotnú.

MG

Ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista