YouTube blokuje kanál PCh24! Kvôli videu o LGBT -

YouTube blokuje kanál PCh24! Kvôli videu o LGBT


30. januára 2021
  Krátke správy

Partnerský portál Christianitas, PCH24, ktorý nedávno oslávil 100 000 subscriberov na platforme YouTube, neušiel pozornému a vzornému oku strážcov poriadku (svetového). Správcovia Youtube sa zrejme pri tejto príležitosti rozhodli hlbšie preskúmať aktivity daného portálu, pretože ak už má niečo značnejší vplyv, musí to hrať podľa nôt Veľkého architekta.

Ukázalo sa, že predmetom cenzúry boli materiály súvisiace s filmom „Ich skutočné ciele“, ktorý skúma spoločensko-politické motívy činnosti LGBT organizácií. Najprv dostali varovanie, že obsah bol svojvoľne odstránený „z dôvodu porušenia pravidiel pre komunitu“. Prvé vyhlásenie naznačilo, že zatiaľ nebude uplatnená žiadna sankcia. „Toto je prvýkrát, takže na váš účet nebudú vztiahnuté žiadne sankcie,“ – bolo uvedené v oznámení.

Správcovia platformy sa však v priebehu niekoľkých okamihov rozhodli zmeniť názor. Na kanáli sa objavila druhá správa, tentokrát o blokovaní účtu na sedem dní. „Nemôžete týždeň nahrávať videá, zverejňovať príspevky ani zverejňovať videá naživo,“ píše sa v správe. „Toto je jedno z troch upozornení; druhýkrát sa „pokuta“ predlžuje na 2 týždne. Tretie varovanie vymaže celý kanál.“

Môžeme vidieť, ako sa pred našimi očami rozhoduje svojvoľne o tom, čo sa na webe môže a čo sa už nemôže zobraziť. Ataky na konzervatívcov budú s veľkou pravdepodobnosťou pribúdať, obzvlášť po zvolení demokrata – socialistu Bidena za prezidenta USA.

Apropo, myslíte, že nájdeme v liberálnej tlači kritiku na katolíka Bidena v štýle – chce cenzúrou zvrátiť kolobeh dejín späť do temnej doby, kedy cirkevná cenzúra a inkvizícia urputne bránila jediný správny názor na svet? Asi nie. Biden je totiž ten správny katolík, ICH „katolík“.

MV

Zdroj: PCH24

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Želajú jej znásilnenie a smrť alebo Ako sa stúpenci potratov správajú k pro-life študentke

Ďalšia tradičná svätá omša zakázaná – tentokrát vo Westminsterskej katedrále

Plynutí času a věčná přítomnost

Radosť: Priateľstvo s Bohom má obsahovať aj bohatú jasnosť pravdy a aj radostné žitie v priateľstve s Ním