Viri Probati sa blíži? Vplyvný teológ hovorí o troch krokoch na ceste k tomuto cieľu -

Viri Probati sa blíži? Vplyvný teológ hovorí o troch krokoch na ceste k tomuto cieľu

pch24.pl
22. mája 2020
  Cirkev

Objavia sa čoskoro v brazílskej Amazónii ženatí kňazi? Podľa brazílskeho teológa Antonia José de Almeidu je to pravdepodobné. Príslušné diecézy musia urobiť v najbližšej budúcnosti len tri konkrétne kroky a Vatikán im pravdepodobne vyjde v ústrety. To, čo sa ešte pred 50 rokmi zdalo byť nemožné (ženatí kňazi), sa tak čoskoro môže stať skutočnosťou.

V apoštolskej exhortácii Querida Amazonia po amazonskej synode pápež František nevyriešil podľa de Almeidu definitívne otázku manželstva kňazov. Na synode odznela požiadavka smerom k pápežovi Františkovi o povolenie vysvätiť tzv. „viri probati“, teda ženatých diakonov, ktorí majú pozitívny kredit v miestnej katolíckej komunite.

Je zaujímavé, že sa ako konzervatívni, tak aj liberálni komentátori zhodli na tom, že téma kňazského svätenia ženatých diakonov je stále otvorená a že stále existuje možnosť zaviesť prípadné zmeny na miestnej úrovni, čo by bolo v súlade s projektami „decentralizácie“ katolíckej Cirkvi, v znamení delegovania širších právomocí Svätej stolice na miestnych biskupov.

Teológ Antonio José de Almeida, kňaz diecézy Apucarana v južnej Brazílii, učiteľ Pápežskej katolíckej univerzity v Paraná, poradca viacerých brazílskych biskupov, predstavil v rozhovore s talianskym novinárom Maurom Castagnarom v časopise Il Regno konkrétny plán na odôvodnenie kňazského svätenia ženatých diakonov v katolíckej Cirkvi. De Almeidove tézy označil ako pravdepodobné aj ďalší známy taliansky katolícky novinár a vatikanista Sandro Magister. Podľa De Almeidu k presadeniu svätenia ženatých diakonov v Amazónii v blízkej budúcnosti je dnes potrebné urobiť už len tri kroky.

Prvým krokom budú „pádne dôvody“, prečo chce diecéza navrhnúť vysvätenie ženatých diakonov. Druhým krokom bude spoločný postup viacerých diecéz, pokiaľ možno na úrovni cirkevnej provincie alebo v rámci regionálnej biskupskej konferencie. Tretím krokom bude predloženie žiadosti na kňazské vysvätenie ženatých kňazov Svätej stolici.

Pápež František vo februári 2020 prakticky odmietol návrh synody biskupov z Amazónie, ktorého cieľom bolo zmierniť akútny nedostatok kňazov v tejto oblasti, kde katolícka Cirkev čelí rastúcej konkurencii evanjelikálnych cirkví. Vatikán odmieta aj klerikalizáciu žien. Vo svojom texte František píše, že v špecifických okolnostiach Amazónie, obzvlášť v pralesoch a najvzdialenejších miestach, treba nájsť spôsob, ako zabezpečiť kňazskú službu. Vyzval preto biskupov, nielen z Latinskej Ameriky, aby podporovali ľudí povolaných ku kňazstvu, a tiež ich nabádal ich, aby zásadným spôsobom prehodnotili štruktúru a obsah formácie kňazov tak, aby si osvojovali postoje a schopnosti nutné pre dialóg s amazonskými kultúrami.

Liberáli boli pápežovým rozhodnutím sklamaní, dúfajú však, že pápež zmení názor, resp. v najbližšom období budú môcť zmeny presadiť. Tejto skutočnosti sa, naopak, obávajú konzervatívci. Podľa prvotného návrhu formulovaného spomínanou synodou mali byť za kňazov vysvätení starší ženatí diakoni, ktorí mohli kázať, učiť, krstiť a viesť farnosti, nemohli však slúžiť svätú omšu. Vzhľadom na to, že omše môže slúžiť len vysvätený kňaz, v Amazónii dochádzalo k tomu, že ľudia v najmenej 85 percentách obcí nemajú doteraz možnosť zúčastniť sa v nedeľu na svätej omši. Zaujímavé je aj to, že z Amazónie je dostatok povolaní, noví kňazi z Amazónie však dávajú prednosť pôsobeniu v rozvinutejších oblastiach Ameriky či Európy.

Pápež František sústredil v Amazónii pozornosť skôr na problém ničenia životného prostredia ako na kňazské svätenie diakonov. Ak by spustil revolúciu v otázke celibátu, téma ochrany životného prostredia by v prúde reakcií nepochybne zanikla. „Oblasť Amazónie čelí ekologickej katastrofe, takže sa Svätý otec František rozhodol zamerať v prvom rade nie na vnútornú otázku celibátu, ale na problematiku klimatických zmien,” uvádza sa v oficiálnom vyhlásení Apoštolskej stolice.

Teológ de Almeida je ale presvedčený, že je len otázkou času, kedy sa aj katolícka Cirkev bude inšpirovať gréckokatolíckym vzorom, kde môže byť kňazom aj ženatý muž. Takisto upozornil na skutočnosť, že o ženatých kňazoch a novom modeli kňazstva sa čoraz častejšie hovorí aj v nemecky hovoriacich krajinách, odkiaľ zaznievajú stále silnejšie kritické hlasy, odmietajúce kňazský celibát.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry