Vatikán vydal nótu: Očkovanie nie je morálne záväzné a musí byť dobrovoľné -

Vatikán vydal nótu: Očkovanie nie je morálne záväzné a musí byť dobrovoľné


22. decembra 2020
  Krátke správy

Kongregácia pre náuku a vieru vydala včera nótu, ktorá hovorí o možnosti očkovania veriacich vakcínami proti Covid-19, ktoré boli vyrobené za pomoci bunkových línií pochádzajúcich z dvoch umelo potratených plodov v 70. rokoch.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com / Marco Verch

Konštatuje, že použitie týchto vakcín je za určitých okolností „morálne prijateľné“ vzhľadom k „diferencovanej zodpovednosti“ a vzhľadom k tomu, že spolupráca so zlom, v tomto prípade s umelým potratom, je ohľadom očkovaného človeka časovo aj kauzálne vzdialená. Morálna povinnosť zabrániť zlému skutku (bývalému potratu, pozn. red.) v tom prípade nie je „zaväzujúca“ (pod ťažkým hriechom).

To však len v prípade, že je možné vakcináciou zabrániť vážnemu ohrozeniu zdravia a životov „pri absencii iných prostriedkov, ktoré by zastavili epidémiu“. Mieru posúdenia „vážnosti“ ponecháva zrejme Cirkev teraz, aj v minulých dokumentoch vyjadrujúcich sa o problematike očkovania, na konkrétnom človeku a na jeho úsudku i svedomí.

Kedy je použitie takejto vakcíny konkrétne možné? Dokument uvádza:

Pri absencii iných prostriedkov, ktoré by zastavili epidémiu, či pôsobili preventívne, môže obecné dobro odporučiť očkovanie, najmä na ochranu najslabších a najohrozenejších ľudí.“

Kongregácia teda tvrdí, že použitie vakcíny je za určitých okolností možné, ale nie, že by bolo možné za každých okolností a už vôbec nie, že by bolo povinné. Naopak, najnovší dokument jasne hovorí a pripomína „morálnu nezáväznosť očkovania, ktoré má naďalej zostať dobrovoľné“.

Preto vyjadrenia tých cirkevných predstaviteľov alebo laikov, ktorí by tvrdili, že ten, kto sa nedá zaočkovať vakcínou proti Covid-19, sa dopúšťa „ťažkého hriechu“, sú hrubým zavádzaním a prekrúcaním.

Podľa kongregácie jedinci, ktorí z dôvodu svedomia odmietajú očkovanie vakcínami vyrobenými na základe bunkových línií z umelo potratených plodov, sa majú zasadiť o to, aby zabránili šíreniu nákazy za pomoci iných preventívnych prostriedkov a preventívneho chovania a tak vylúčili „akékoľvek zdravotné riziko“ pre najzraniteľnejšie osoby.

V správe Radia Vaticana.cz nebolo uvedené, či toto „preventívne chovanie“ bolo v nóte nejako špecifikované, ale vzhľadom na nadčasovosť podobných dokumentov sa podobné detaily väčšinou ponechávajú na lokálnych, dobových a osobných okolnostiach, ako aj úvahách a svedomí tých, ktorých sa to týka.

BM

Zdroj: Radio Vaticana.cz, ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com / Marco Verch


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry