V Nebi uvidíme vzťahy medzi Svätou Trojicou -

V Nebi uvidíme vzťahy medzi Svätou Trojicou


14. januára 2024
  Pokladnica viery

Najjasnejšie uvidia, ako večný Otec najčistejšie chápe a pozerá na svojho jednorodeného Syna, ako naň hľadí a nesmiernou láskou ho večne miluje, nie menej ako seba samého; a ako jednorodený Syn svojho večného Otca dokonale poznáva, hľadí naňho a miluje ho nezmerateľnou láskou tak, ako aj Otec a Syn milujú a pozerajú na Ducha Svätého a ako Duch Svätý miluje Otca a Syna.

Vidia ako Syn je plodený Otcom a ako Duch Svätý vychádza od Syna a Otca. Hľa, ako sa všetci svätí v Nebi nevýslovne radujú zo vzájomného pozerania troch svätých osôb na seba, z ich vzájomnej lásky, záľuby a sladkosti požívania aj vychádzania a vzájomného zdieľania sa vo vnútri Najsvätejšej Trojice!

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť

Nový dokument o pápežskom úrade: I. vatikánsky koncil sa má nanovo interpretovať, dogmy nanovo vyložiť, funkcie pápeža prehodnotiť. Čo nás ešte čaká?

Brazília: V parlamente bol predložený návrh zákona, ktorý prirovnáva interrupciu k vražde

Protestanti radi opisujú Luthera ako žiaka sv. Augustína. Luther však v skutočnosti sv. Augustínom pohŕdal