Užitočnosť nerozlučnosti manželstva -

Užitočnosť nerozlučnosti manželstva


16. júla 2023
  Pokladnica viery

Ale aby sa nikomu nezdala podmienka, že manželstvo nemôže byť nikdy žiadnym spôsobom rozlúčené, príliš tvrdá, tak nech sa poukáže na úžitky, ktoré sú s ním spojené. Najskôr by mali ľudia spoznať, že pri uzatváraní manželstva sa patrí viac hľadieť na cnosť a podobnosť mravov ako na bohatstvo a krásu a že toto veľmi prospieva celej ľudskej spoločnosti, o tom nemôže nikto pochybovať. Okrem toho, ak by sa manželstvo mohlo rozvodom úplne rozviesť, ľudia by sa vrátili k nešvárom, ktoré im od vekov ponúka starý nepriateľ pokoja a cudnosti.

Teraz, keď si veriaci uvedomia, že aj keď by boli od spoločného stola a manželského obcovania rozdelení, zostávajú viazaní manželským zväzkom bez nádeje, že sa oženia s inou ženou a tým sa stane, že si zvyknú byť zdržanlivejší v hneve i v rôznych sporoch. Keď sa predsa len niekedy stane, že sa od seba odlúčia, a keď zatúžia po manželovi, ľahko sa aj s pomocou priateľov zmieria a opäť sa vrátia k spoločnému životu.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu