Úctivé správanie sa počas svätej omše -

Úctivé správanie sa počas svätej omše


6. augusta 2023
  Pokladnica viery

Historik Jozef Flavius o židovských obetách hovorí, že v židovskom chráme denne konalo služby sedemsto kňazov a levitov, ktorí obetné zvieratá zabíjali, čistili, rozsekávali a na oltári pálili. To sa dialo s takou úctivosťou a v takom tichu, akoby bol v chráme len jeden kňaz.

Ak teda židia preukazovali takú úctivosť svojej zvieracej obete, ktorá bola len predobrazom našej obety svätej omše, čím viac máme my, kresťania, preukazovať všetku možnú úctivosť a nábožnosť najvyššiemu tajomstvu obety svätej omše, v ktorej najsvätejší Baránok Boží býva kvôli našej spáse zabitý duchovným spôsobom. O čo viac teda máme byť my pri tom prítomní s najväčšou úctou a s najväčším mlčaním!

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní

Na slovíčko s Michaelom Mattom a Johnom-Henrym Westenom