Biblia -

Biblia

O starozákonnom profétizme, 2. časť: Vývoj starozákonného profétizmu – mučení ľudom a čakajúci na Mesiáša…

Dr. Rom. Mikuláš Stanislav

pokračovanie I. časti Starozákonný profétizmus sa vo všeobecnosti rozdeľuje na starý a moderný smer. A skutočne toto rozdelenie má podklad už aj v samom jeho prejavovaní sa, nakoľko starý...

Judaizmus nie je náboženstvom Starého zákona

Mikuláš Hučko

Keď pútnici prichádzajúci do Jeruzalema vidia židov modliacich sa pri Múre nárekov, myslia si: „Aha, takto vyzerali Židia v časoch Ježiša Krista! Keď ich budeme bližšie pozorovať a študovať,...

O starozákonnom profétizme: Proroci v Starom zákone – dejinné pozadie a súvislosti

Dr. Rom. Mikuláš Stanislav

Ako tajomstvom bujného života prírody v oáze, stratenej na nevľúdnej púšti je bohatý vodný prameň, ktorý zavlažuje palmy a iné rastliny – tak v histórii Izraela „živým prameňom vôd“...

Len Sväté písmo? Dvadsaťpäť otázok a odpovedí k „sola scriptura“

1. Napísal Pán Ježiš aspoň časť Nového zákona, prípadne ho prikázal napísať svojim apoštolom? Náš Pán Ježiš nenapísal ani jeden riadok Nového zákona1; nemáme ani žiaden záznam, žeby apoštolom...

Patrí Biblia protestantom?

Michal Semín

Katolíci sa vyznajú v ústnej tradícii, protestanti v Biblii. Keď to pekne ekumenicky prepojíme, získame tým opäť, starými rozkolmi stratenú jednotu. To netvrdím ja, ale jedna z dogiem moderného...

Biblia