SYNODALITA – Koniec Cirkvi, ako ju poznáme?, VI. časť: Čo sa deje v Poľsku? Treba bojovať! -

SYNODALITA – Koniec Cirkvi, ako ju poznáme?, VI. časť: Čo sa deje v Poľsku? Treba bojovať!

Paweł Chmielewski
28. januára 2022
  Cirkev  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

pokračovanie V. časti

Čo sa deje v Poľsku? Treba bojovať!

Arcibiskup Stanislaw Gądecki v rozhovore pre Katolícku tlačovú agentúru zverejnenom 3. augusta povedal: „Ak sa Boží ľud skutočne poddá vedeniu Ducha Svätého, potom ovocie môže byť veľmi dôležité pre život a budúcnosť Cirkvi. Na druhej strane, ak by sa všetko malo sústrediť na to, ako zmeniť Cirkev, aby sa prispôsobila svetu, potom sa vôbec neoplatí začať.

Arcibiskup Stanislaw Gądecki
zdroj: flickr.com

Poľsko, rovnako ako všetky ostatné krajiny, je povinné zapojiť sa do synodálneho procesu. Naša krajina vyslala na otvorenie Biskupskej synody v Ríme dvoch delegátov: arcibiskupa Stanisława Gądeckého a profesora Aleksandra Bańku. Arcibiskup Stanislaw Gądecki odcestoval do Ríma namiesto predsedu CCEE, Rady európskych biskupských konferencií, ktorým je litovský arcibiskup Gintaras Grušas. Prof. Aleksander Bańka je zasa osobou určenou orgánmi KEP. V doterajších aktivitách KEP v súvislosti s biskupskou synodou sa pravidelne objavuje aj biskup Adrian Galbas, predseda Rady pre laikov. Zatiaľ nevieme, či sú to ľudia, ktorí budú zodpovední za vypracovanie záverečnej syntézy z konzultácií v Poľsku, ktorá bude zaslaná do Ríma.

Dôležité je, aby sme sa v Poľsku nevydali cestou, ktorú vytýčili nemecky hovoriace a latinskoamerické kruhy. V žiadnom prípade nemôžeme podporiť naratív, ktorý chcú navrhnúť katolíckej Cirkvi. Preto musí byť výber tém, o ktorých sa bude v Poľsku diskutovať, opatrný a citlivý; tým väčšmi sa musí finálna poľská syntéza vyznačovať takýmito črtami. V našej krajine sú kruhy, ktorým je blízka vízia spätá so zásadnými zmenami. Ide napríklad o Kongres katolíckych žien a mužov, ktorý vznikol vo februári 2021; skupina, ktorá deklaruje ochotu aktívne sa zapojiť do synodálneho procesu a ktorá zdôrazňuje napríklad túžbu zmeniť model autority v Cirkvi v Poľsku alebo nový prístup k homosexuálom. Žiaľ, doterajšie synodálne aktivity naznačujú, že na mnohých miestach sa nedodržiava želaná opatrnosť: napríklad v Lodžskej arcidiecéze sa na otvorení synodálneho procesu zúčastnil Marek Izdebski, ktorý pôsobí ako biskup v evanjelicko-reformovanej komunite; vo Varšavskej arcidiecéze boli komunity LGBT verejne pozvané na konzultácie.

Zdroj: flickr.com

Čo robiť?

Všetci poľskí veriaci sú povinní brániť autentickú katolícku tradíciu. Synodálny proces prebehne v každej diecéze. Kňazi aj laici sa môžu ľahko dostať k delegátovi, ktorého biskup určil na vedenie procesu. Uskutočňuje sa formou fyzických stretnutí aj online. Veriaci budú konfrontovaní s radom otázok o svojich „snoch“ o Cirkvi v budúcnosti. Dôrazne vám odporúčame venovať pozornosť tým otázkam, ktoré sú skutočne najdôležitejšie. Napríklad:

– úcta k Najsvätejšej sviatosti. V dôsledku zavedenia praxe podávania svätého prijímania na ruku sa v Poľsku táto úcta, žiaľ, radikálne zmenšuje. Je potrebné vyvinúť veľké úsilie, aby sa eucharistickému kultu prinavrátilo jeho právoplatné miesto.

– dôstojné slávenie liturgie. Nemôžeme dovoliť, aby kňazi, ktorí slávia svätú omšu, porušovali liturgické predpisy, čo, žiaľ, nie je v Poľsku zriedkavé. Podľa mnohých dokumentov Svätej stolice a Poľskej biskupskej konferencie sú kňazi povinní starostlivo dbať na kvalitu a dôstojnosť svätej omše, ktorú slávia. Je potrebné to dôrazne požadovať.

– úcta a oddanosť Božej Matke. Mária, kráľovná Poľska, je dnes v našej krajine často zosmiešňovaná a jej obraz sa využíva na propagáciu protikatolíckych a protipoľských ideológií. Musíme sa proti tomu jednoznačne postaviť a požiadať našich pastierov, aby sa usilovali o rozšírenie osobitnej starostlivosti o mariánsku úctu.

– uvedomenie si hodnoty nerozlučiteľného manželstva. V Poľsku, rovnako ako v iných krajinách západného sveta, má obrovský vplyv ideológia zameraná na zničenie manželstva. Podporuje sa rozvod a mimomanželské vzťahy; je vyvíjaná snaha vnútiť katolíkom víziu „mnohotvárnej rodiny“, vrátane homosexuality. Na základe Svätého písma a Tradície Cirkvi by sme sa mali postaviť na stranu manželstva a zabezpečiť, aby v poľských kostoloch kňazi neváhali pranierovať najčastejšie hriechy proti manželstvu a predstavovať nerozlučiteľnosť a otvorenosť životu ako krásne ideály, ktoré sú dostupné všetkým katolíkom posilneným milosťou nášho Pána.

– uvedomenie si dôstojnosti ľudského života a neodňateľného práva na život od počatia. Mnohí katolíci v Poľsku podľahli propagande, ktorá v určitých situáciách prezentuje vraždu nenarodených detí ako morálne prípustnú. Ďalším prejavom neúcty k životu je rozšírené používanie umelého oplodnenia, nehovoriac o rozšírenom používaní antikoncepcie a skorých potratov. Dokonca aj niektorí kňazi, mnísi a mníšky podľahli tejto lži! Musíme sa veľmi rozhodne postaviť na obranu civilizácie života.

– úcta ku kňazstvu. Kňazi v Poľsku, ako aj v celom svete, sú dnes brutálne napádaní médiami hlavného prúdu. Vzniká dojem, že kňazstvo je prežitok z dávnych čias, a to ešte škodlivý. Musíme trvať na náležitej úcte k službe poľských kňazov. Okrem toho je vzhľadom na krízu povolaní potrebné posilniť naše modlitby k nášmu Pánovi za nových kňazov v katolíckej Cirkvi.

– zabezpečiť, aby deti a mladí ľudia boli vychovávaní v katolíckej viere a morálke. Prenesenie zodpovednosti za výchovu z rodičov na rôzne vzdelávacie inštitúcie, ako aj záplava pornografie a krutosti prostredníctvom internetu sú hlavnými zdrojmi neviery a morálneho úpadku detí.

Postavme sa za katolícku vieru!

Nemôžeme sa nečinne prizerať, ako sa katolícka viera rozkladá. Synodalita, ktorá sa chápe v súlade so Svätým písmom a Tradíciou a ktorá spočíva v tom, že pápež a biskup múdro zohľadňujú želania veriacich v súlade s učením katolíckej Cirkvi, je nepochybne veľký dar. Žiaľ, príliš veľa ľudí chce synodalitu zneužívať iba ako nástroj na budovanie novej Cirkvi, ktorá bude na nerozoznanie od tohto sveta. S tým však nemožno súhlasiť.

Cirkev musí zostať jedna, svätá, katolícka a apoštolská – taká, akú ju chce mať náš Pán Ježiš Kristus!

***

Predchádzajúce časti:
SYNODALITA – Koniec Cirkvi, ako ju poznáme?, I. časť: Synodálna Cirkev – je ešte katolícka?
SYNODALITA – Koniec Cirkvi, ako ju poznáme?, II. časť: Bude hlas veriacich braný do úvahy?
SYNODALITA – Koniec Cirkvi, ako ju poznáme?, III. časť: Ako to môže dopadnúť? Nemecká predstava
SYNODALITA – Koniec Cirkvi, ako ju poznáme?, IV. časť: Latinská Amerika ide rovnakou cestou
SYNODALITA – Koniec Cirkvi, ako ju poznáme?, V. časť: Je globálny synodálny proces udalosťou v rozsahu III. vatikánskeho koncilu?


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne

Júnové výročia uhorských kráľov – František Jozef I.