Svätá Trojica -

Svätá Trojica


15. januára 2023
  Pokladnica viery

Avšak tieto tri osoby nie je možné predstavovať si tak, že by v nich bolo niečo nepodobné alebo nerovnaké, ale treba ich chápať tak, že sú odlišné iba svojimi vlastnosťami. Otec je totiž nesplodený, Syn je splodený z Otca, Duch Svätý vychádza z oboch. A preto vyznávame, že tri osoby majú jednu a tú istú podstatu a vyznávajúc pravé a večné Božstvo, tiež veríme, že v osobách je potrebné nábožne a sväto zvelebovať zvláštnosť, v podstate jednotu a v Trojici rovnosť.

Lebo keď hovoríme, že Otec je prvá osoba, nesmie sa to chápať tak, ako by sme si v Trojici predstavovali niečo skoršie alebo neskoršie, väčšie alebo menšie. Nech sa nikto z veriacich v mysli nedopúšťa takej bezbožnosti, lebo v kresťanskom náboženstve sa v troch osobách vyznáva jedna a tá istá večnosť a jedna a tá istá velebnosť slávy.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Prečo démoni, okultisti a čarodejnice nenávidia medailu svätého Benedikta

V diaľke sa už črtá budúca pandémia. Vatikán a OSN k nej kráčajú bez strachu, ruka v ruke

V Maďarsku klesol počet katolíkov za desať rokov o jeden milión! Sčítanie ukázalo neblahý trend sekularizácie

Nemeckej rodine, ktorá utiekla do USA pred prenasledovaním za domácu školu, hrozí deportácia!!! Nelegálnym migrantom však nie. Ozve sa pápež, tak ako v Marseille?