Svätá omša a roztržitosť -

Svätá omša a roztržitosť


9. júla 2023
  Pokladnica viery

Nestačí len, aby sme na svätej omši boli v kostole. Ten, kto chce obdržať poklady milostí, musí byť na svätej omši aj pozorný. Na svätej omši musíš byť pozorný, tzn. svoju myseľ aj ducha musíš mať pri konaní svätej obety a nesmieš sa zapodievať cudzími, sem nepatriacimi, vecami.

Avšak roztržitosti, ktoré si hneď na začiatku usiluješ vyhodiť z hlavy, nie sú milému Pánu Bohu nepríjemné, ba stávajú sa ti záslužnými v dôsledku toho, že ich premáhaš.

Ako si najľahšie zachováš pri svätej omši pozornosť? Najľahšie si ju zachováš, keď sa zjednotíš s kňazom konajúcim svätú obetu na oltári a síce takto: Na začiatku svätej omše si vzbuď dobrý úmysel, na ktorý mieniš svätú omšu obetovať a potom skrúšene s kňazom pros o odpustenie svojich hriechov.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu