Rozdielnosť dôstojnosti pri sviatostiach -

Rozdielnosť dôstojnosti pri sviatostiach


4. júna 2023
  Pokladnica viery

Je potrebné mať na mysli, že hoci všetky sviatosti majú v sebe Božskú a obdivuhodnú moc, napriek tomu nemajú všetky rovnakú dôstojnosť, nie je rovnaká ani ich potreba a ani ich význam.

O troch z nich sa hovorí, že sú nevyhnutne potrebné viac ako ostatné, hoci ich potreba nie je v tej istej miere. Lebo to, že krst je pre každého jedného nevyhnutne potrebný, to vyhlásil Spasiteľ týmito slovami: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ Avšak sviatosť pokánia je potrebná iba tým, ktorí sa po krste previnili nejakým smrteľným hriechom, aby sa riadnym pokáním za spáchaný hriech mohli vyhnúť večnej smrti. Svätenie kňazstva, hoci nie je potrebné každému jednotlivému veriacemu, je však nevyhnutne potrebné celej Cirkvi.

Keď sa berie do úvahy dôstojnosť sviatostí, tu potom Sviatosť oltárna svojou svätosťou, množstvom a veľkosťou tajomstiev ďaleko prevyšuje ostatné.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Vernosť k EÚ „bis zum bitteren Ende…“? Čo bude robiť Cirkev, ak sa Európska únia rozpadne?

Biskup Strickland: „Tichí a poslušní pastieri“ zrádzajú Krista svojím tichom a apatiou

Nemecko: Progresívno-liberálne lynčovanie katolíckeho lekárnika, ktorý odmieta predať núdzovú antikoncepciu

Známy marketingový expert: Veriaci húfne utekajú z kostolov, pretože sú príliš súčasné. Cirkev robí jednu marketingovú chybu za druhou