Potratová vojna v Spojených štátoch -

Potratová vojna v Spojených štátoch

Marcin Jendrzejczak
22. júna 2019
  Spoločnosť  

V Spojených štátoch sa rozpútala skutočná vojna. Existuje mnoho náznakov, že ide o boj na život a na smrť – boj o prežitie nenarodených. Masky padli a obidve strany sporu ukázali svoju pravdivú tvár.

Zdroj: pixabay.com

V Spojených štátoch sú interrupcie legálne od roku 1973, po vynesení rozsudku Roe versus Wade. Vtedy, v bizarnom verdikte, Najvyšší súd Spojených štátov uznal umelý potrat za ústavné právo vyplývajúce z práva na súkromie. Dnes sa objavujú obavy, že tento verdikt by mohol byť zrušený. V dôsledku toho sa niektoré štáty „zabezpečujú“ pre prípad zrušenia rozsudku Roe vs. Wade. Iné štáty sa zasa s lepšími či horšími výsledkami usilujú zaviesť opatrenia obmedzujúce interrupcie.

Na federálnej úrovni pokrývajúcej celé Spojené štáty je vyvíjané úsilie zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre deti, ktoré prežili neúspešné potraty. 23. mája už po päťdesiaty krát demokrati v Snemovni reprezentantov zablokovali hlasovanie o povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť týmto deťom. Už po piaty krát čítajú vyhlásenie odôvodňujúce svoje rozhodnutie, odvolávajúc sa na údajný nedostatok dohody medzi stranami v tejto veci.

Situácia sa zdá byť absurdná, ale demokrati nemajú problém s logikou. Ak by došlo na hlasovanie a oni by hlasovali proti návrhom republikánov, priznali by, že radšej chcú deti, ktoré sa už narodili, prenechať istej smrti. Ak by ich ale podporili, priznali by, že „plody“ majú práva. To by zase ukázalo nekonzistentnosť tejto strany. Niekto by sa mohol totiž opýtať, prečo rovnaké práva ako majú deti, ktoré prežili „nepodarený“ potrat, nepriznať iným „plodom“ rovnakého veku – a na túto otázku by nenašli dobrú odpoveď.

Chcú súhlas na zabíjanie takmer bez obmedzenia

Predohra k tejto bitke sa odohrala v New Yorku a bohužiaľ, zvíťazilo v nej zlo. Podľa zákona prijatého v januári bol potrat vyškrtnutý z trestného zákonníka. Podľa neho „každý človek má základné právo zvoliť si alebo odmietnuť antikoncepciu či sterilizáciu. Kto otehotnie, má základné právo rozhodnúť sa dokončiť tehotenstvo do riadneho termínu, porodiť dieťa alebo podstúpiť potrat […] „.

Podľa nového zákona bude „licencovaný lekár“, pokiaľ to uzná za potrebné, oprávnený vykonať potrat počas prvých 24 týždňov od počatia. Potrat sa môže vykonať aj po 24. týždni tehotenstva, ak podľa jeho názoru „plod nie je životaschopný alebo je potrat nutný na ochranu života a zdravia matky“. Aj v tomto prípade bude rozhodujúci „odborný úsudok zdravotníka“.

Nový zákon preto v porovnaní so súčasným zákonom z roku 1970 prináša rad zmien. Podľa vyššie uvedeného, bol potrat v prípade neživotaschopnosti možný v prvých 24 týždňoch tehotenstva. Po právnych zmenách bude potrat v takomto prípade legálny aj v neskoršom období tehotenstva.

Okrem toho, podľa súčasného zákona v štáte New York, potrat po 24. týždni bol možný iba v prípade ohrozenia života matky. V súčasnosti je možné ho vykonať aj v prípade ohrozenia jej zdravia.

Zdroj: commons.wikimedia.com

Na druhej strane štát Illinois schválil 31. mája zákon, podľa ktorého tehotná žena bude mať „základné právo“ na potrat. Zároveň bolo zdôraznené, že „oplodnené vajíčko, embryo alebo plod nemajú nezávislé práva“. Nové nariadenia rušia miernejší zákon z roku 1975. Podľa nich sa na potrat vyžadoval súhlas oboch manželov. Okrem toho museli zariadenia, v ktorých sa vykonávali interrupcie, spĺňať prísne podmienky. Existovala aj povinnosť čakať medzi vyjadrením vôle podstúpiť potrat a jeho vykonaním. Bol to čas na rozmyslenie.

Významné zmeny uľahčujúce prístup k interrupciám sa uskutočnili aj v štáte Vermont, ktorý prijal nariadenia, ktoré de facto umožňovali neobmedzený prístup k potratom. Takéto predpisy v tomto štáte síce platili aj predtým teraz však ide o zabezpečenie prístupu k možnosti zabiť nenarodené deti aj v prípade, žeby došlo k zrušeniu verdiktu Roe vs Wade zo strany Najvyššieho súdu USA.

Podľa Inštitútu Gutmacher v súčasnosti v desiatich štátoch existujú garancie pre vykonávanie potratov. V Oregone sa vzťahujú na celé obdobie tehotenstva. Podobne v deviatich ďalších štátoch existuje špeciálna záruka pre vykonanie potratu, ktorá pokrýva štáty ako Kalifornia, Connecticut, Delaware, Havaj, Maine, Maryland, Nevada, Washington a New York.

Niektoré štáty sú pro-life

Na druhej strane štát Louisiana hlasoval za zákon, podľa ktorého od šiesteho týždňa tehotenstva bude potrat nezákonný. Existuje iba jedna výnimka: ohrozenie života matky. Nadobudnutie účinnosti zákona však závisí ešte od zachovania analogického ustanovenia federálneho súdu, v zákone vzťahujúcom sa na štát susediaci s Louisianou, Mississippi.

Na druhej strane, podľa nariadení schválených a podpísaných guvernérom v polovici mája v Alabame, osobám vykonávajúcim potraty hrozí trest doživotného väzenia alebo odsúdenia na 10 až 99 rokov straty slobody  a za  pokus o potrat bude hroziť strata slobody od 1 až 10 rokov. Nariadenia umožňujú výnimky, kedy je potrat legálny. Ide o ohrozenie života matky, duševnú chorobu, ktorá môže viesť k smrti matky alebo dieťaťa, ako aj situáciu, keď sa dieťa môže narodiť mŕtve, alebo zomrieť krátko po narodení. Až na tieto výnimky sú nariadenia významným krokom k obrane života.

Okrem toho zákonodarcovia v štátoch Georgia, Ohio, Kentucky, Mississippi a Missouri zaviedli obmedzenia potratov, ktoré sú všeobecne záväzné od momentu zistenia tlkotu srdca dieťaťa, a teda od šiesteho týždňa tehotenstva. To však neznamená, že tieto ustanovenia sú už v platnosti. Podľa CNN, zákon v Missouri vstúpi do platnosti 28. augusta, zákon v Alabame v novembri a zákon v Georgii od nového roka. Na druhej strane federálni sudcovia zablokovali zákony prijaté v štátoch Kentucky a Mississippi. A nariadenia v štáte Ohio čakajú na rozhodnutie súdu.

Podobné predpisy platia aj v štátoch ako Illinois, Florida, New York, Južná Karolína, Tennessee a Západná Virgínia. Boli podniknuté pokusy prijať takéto pravidlá aj v Texase, Marylande a Minnesote, ale neúspešne.

Foto: zástava štátu Louisiana, zdroj: flickr.com

Hnev Hollywoodu

Predstavitelia sveta zábavy sa postavili proti zavedeniu nového zákona. Spoločnosť NBC Universal uviedla, že zákonné obmedzenie potratov v štáte Georgia ovplyvní jej rozhodnutie o tom, kde bude realizovať budúce produkcie. AMC Networks a Netflix vydali podobné vyhlásenia. Proti zákonom, ktoré zvyšujú ochranu života v jednotlivých štátoch, protestujú aj potratári z organizácie Planned Parenthood.

Eugenické korene potratov

Eugenické korene organizácie Planned Parenthood sú dobre známe. Paniku potratárov niektorí vysvetľujú ako obavu zo straty výnosného zdroja príjmu, iní ako koniec potešenia bez následkov. V skutočnosti ide skôr o ilúziu a nedostatok konzistentnosti. Je totiž ťažké si predstaviť vážnejší následok ako je smrť nenarodenej ľudskej bytosti.

Potratári v Spojených štátoch a nielen tam sú zúfalí, keďže ich konanie nie je podložené nijakými racionálnymi argumentmi. V podstate sa obmedzujú na argumenty súvisiace s nižšou úrovňou vývoja dieťaťa, jeho väčšou závislosťou od iných, menšou veľkosťou a iným miestom, kde sa nachádza (lono matky). Samozrejme, všetky tieto argumenty sú nedostatočné na to, aby sa určila hranica medzi človekom a ne-človekom. Koniec koncov, argumentácia odvolávajúca sa na úroveň rozvoja alebo závislosti od iných nie je ničím iným než zdiskreditovanou eugenikou. Takéto „argumenty“ sa dajú úspešne použiť aj na ospravedlnenie zabíjania starých či chorých ľudí, alebo ľudí s nižším IQ. Ani tvrdenia o inom mieste, kde sa dieťa nachádza, či o jeho veľkosti nesvedčia o človečenstve či ne-človečenstve. Sú napríklad vysokí ľudia viac ľuďmi ako ľudia nízki alebo trpaslíci? Je to absurdné.

Hoci nevieme, akým smerom sa bude vyvíjať situácia v Spojených štátoch, „potratová vojna“ má určite jedno pozitívum. Táto situácia totiž donútila mnohých jasne vyjadriť svoje stanovisko. Čas ukáže, či sa to stane aj v iných krajinách, či sa vládcovia odvážia postaviť za život, alebo či budú stále skrytí za zástenou potratového kompromisu.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu