Podporte, prosíme, našu činnosť 2 percentami! -

Podporte, prosíme, našu činnosť 2 percentami!


17. januára 2024
  Krátke správy

Vážení čitatelia a priaznivci portálu Christianitas.sk,

Nadácia Slovakia Christiana a portál Christianitas.sk, tak ako dnes, budú aj v budúcnosti vždy brániť nemenné učenie katolíckej Cirkvi. Avšak, vzhľadom na to, že za nami nestoja – napriek falošným obvineniam, z času na čas sa objavujúcim na iných portáloch, žiadni veľkí zahraniční či domáci sponzori, ale len drobní podporovatelia, ktorí nám na našu činnosť prispievajú svojimi milodarmi, potrebujeme na našu ďalšiu činnosť aj vašu pomoc!

Preto vás chceme požiadať, aby ste zvážili, komu tento rok v apríli venujete svoje 2 percentá z vašich daní a aby ste sa rozhodli podporiť práve našu činnosť.

Zdroj: T2.sk,Anton Kulan / archív Christianitas.sk

Údaje potrebné pre poskytnutie vašich 2 % Nadácii Slovakia Christiana:
Adresa: Palackého 49/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 50468332
Právna forma: Nadácia
IBAN číslo účtu: SK31 0900 0000 0051 5191 5825 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Ak ste v zamestnaneckom pracovnom pomere, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

1. Váš zamestnávateľ vám musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadať o ročné zúčtovanie treba do 15. februára 2024.

2. Požiadate zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane. (https://www.podnikajte.sk/assets/prilohy-v-clankoch/2019-03-15-dve-percenta-potvrdenie-o-zaplateni-dane.pdf)

3. Vyplníte vyhlásenie o poukázaní 2 %. (https://drive.google.com/file/d/1zQpSBhVbGprWjnST0txeQ9GVkJYPFlzf/view)

4. Daňovému úradu potom treba obe tlačivá doručiť najneskôr do 30. apríla 2024.

Ak ste v roku 2023 odpracovali ako dobrovoľník 40 a viac hodín, môžete poukázať až 3 percentá z vami odvedených daní. Je však potrebné, aby ste si od organizácie, pre ktorú ste pracovali, vyžiadali potvrdenie o práci trvajúcej minimálne 40 hodín. Toto potvrdenie priložíte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 %, resp. v tomto prípade 3 %.

Ak ste fyzická osoba a podávate si priznanie sami

1. Stiahnete si tlačivo na daňové priznanie vzor A – príjmy zo zamestnania a dohôd – (https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.545.html) alebo tlačivo vzor B – živnostníci – (https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.546.html).

2. Na stiahnutom tlačive vyhľadáte oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri vzore A ide o VIII. oddiel na strane 5. Pri vzore B je to XII. oddiel na strane 11. Do kolónky Obchodné meno (názov) napíšete Nadácia Slovakia Christiana.

3. Daňovému úradu potom treba tlačivo spolu s úhradou doručiť do 31. marca 2024.

Ak ste v roku 2023 odpracovali ako dobrovoľník 40 a viac hodín, môžete poukázať až 3 percentá z odvedených daní. Je však potrebné, aby ste si od organizácie, pre ktorú ste pracovali, vyžiadali potvrdenie o práci trvajúcej minimálne 40 hodín. Toto potvrdenie priložíte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 %, resp. 3 %.

Ak ste právnická osoba

1. Stiahnete si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu – (https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.547.html). Súčasťou tlačiva je aj VI. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

2. Ak ste v roku 2023 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2024 (zvyčajne do 31. marca daného roku, teda 2024) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.

3. Ak ste v roku 2023 darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať 2 % z dane.

4. Daňovému úradu potom dodáte tlačivo spolu s úhradou do 31. marca 2024.

Srdečné Pán Boh zaplať!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Vernosť k EÚ „bis zum bitteren Ende…“? Čo bude robiť Cirkev, ak sa Európska únia rozpadne?

Biskup Strickland: „Tichí a poslušní pastieri“ zrádzajú Krista svojím tichom a apatiou

Nemecko: Progresívno-liberálne lynčovanie katolíckeho lekárnika, ktorý odmieta predať núdzovú antikoncepciu

Známy marketingový expert: Veriaci húfne utekajú z kostolov, pretože sú príliš súčasné. Cirkev robí jednu marketingovú chybu za druhou