Pew Research: Najreligióznejšou krajinou Európy je Rumunsko, najmenej Estónsko. Slovensko je na 12. priečke, Česko predposledné -

Pew Research: Najreligióznejšou krajinou Európy je Rumunsko, najmenej Estónsko. Slovensko je na 12. priečke, Česko predposledné


27. marca 2024
  Krátke správy

Uznávaná organizácia sídliaca vo Washingtone D. C. a špecializujúca sa na zber dát najmä čo sa USA týka, Pew Research Center, prišla minulý rok so zaujímavou analýzou religiozity v Európe. Výsledky až tak neprekvapia, no stále sú veľavravné.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com/Beechwood Photography

Agentúru zaujímalo, v ktorých európskych krajinách o sebe dospelí jedinci vyhlasujú, že sú „hlboko nábožensky založení“. Pew dodáva, že za znaky hlbokej religiozity či viery pokladá predovšetkým tieto štyri vlastnosti či prejavy:

– návštevnosť bohoslužieb;
– opakujúcu sa modlitbu;
– vieru v Boha;
– a to, či daná osoba považuje náboženstvo za dôležité vo svojom živote.

Agentúra ďalej ozrejmuje, že za „hlboko nábožensky založenú“ osobu považuje takú dospelú osobu, ktorá plne súhlasí aspoň v dvoch z vyššie uvedených znakov a zároveň neuvádza nízku úroveň v žiadnom z uvedených znakov. V praxi má ísť o osobu, ktorá navštevuje kostol aspoň raz mesačne, modlí sa aspoň jedenkrát za deň, verí v Boha s absolútnou istotou a tvrdí, že je pre ňu náboženstvo veľmi dôležité.

Poslednou azda trochu kontroverznou podmienkou však bolo, že ak má osoba vysokú úroveň v troch znakoch, no v ľubovoľnom štvrtom nízku (napríklad nechodí do kostola ani len raz za mesiac), stále je považovaná za „hlboko veriacu“.

Na základe týchto podmienok a na ich základe získaných dát zostavil Pew Research Center zoznam európskych krajín spolu s interaktívnou mapou, ktorú si môžete pozrieť na ich oficiálnom portáli:

https://www.pewresearch.org/short-reads/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religious-commitment/

Jednoznačne najreligióznejšou krajinou starého kontinentu je podľa výsledkov Rumunsko. Tu až 55 % obyvateľov patrí do kategórie „hlboko veriacich osôb“. Treba však dodať, že podľa iných prieskumov je Rumunsko až z 85 percent ortodoxnou (nekatolíckou) krajinou. Ďalšími krajinami za Rumunskom, podľa prieskumu Pew Research, sú Arménsko (51 %) a Gruzínsko (50 %), tieto štáty však ležia skôr na pomedzí Ázie a Európy, než v Európe. Štvrtou v poradí je ďalšia ortodoxná krajina – Grécko. V Grécku, kde mimochodom tento rok tunajší parlament prijal manželstvá osôb rovnakého pohlavia, sa k „hlboko veriacim“ hlási 49 % obyvateľstva.

Siedmu až deviatu priečku obsadili tri katolícke „pevnosti“ Chorvátsko (44 %), Poľsko (40 %) a Portugalsko (37 %). Nasledujú Srbsko (31 %) a Ukrajina (30 %). Na 12. priečke sa nachádza Slovensko. Podľa Pew Research Center u nás sa zaraďuje k „hlboko veriacim“ 29 % obyvateľstva. Za nami nasledujú Bielorusko a Taliansko, ktoré majú rovnako 27 %.

Iné významné krajiny Európy: Španielsko 21 %, Maďarsko 17 % (rovnako ako Nórsko a Rusko), Rakúsko 14 %, Francúzsko 12 % (rovnako ako Nemecko a Švajčiarsko), Británia 11 %, Belgicko a Švédsko po 10 %.

Na samom chvoste religiozity v Európe skončili Česko a Dánsko – s rovnakým percentuálnym výsledkom 8 %; a Estónsko so 7 percentami.

Podľa Pew Research je stredná a východná Európa vo všeobecnosti religióznejšia ako západná, výnimku však tvorí Česko. Agentúra sa pýta, či tu trend vysokej religiozity nemá čo do činenia s bývalou komunistickou nadvládou a kresťanským odporom voči nej. Výnimku na západe kontinentu, naopak, predstavuje Portugalsko, kde je hlboko veriacich 37 percent obyvateľov.

MG

Zdroj: Pew Research Center, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com/Beechwood Photography

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní