Christianitas - Strana 159

7 inšpirácií ako naštvať mainstream

Patrik Žolko

Kto je v súčasnosti vlastne rebelom? V neďalekej minulosti boli označovaní za rebelov hlavne nekonformní,...

Kto je v súčasnosti vlastne rebelom? V neďalekej minulosti boli označovaní za rebelov hlavne nekonformní, špecifickým slovníkom sa vyjadrujúci a výstredne oblečení mladíci, prípadne slečny búriace sa voči spoločenským tradíciám...

Koniec idolu ľavičiarov?

Bogdan Dobosz

O sedem mesiacov budú v Kanade voľby, s ktorými sa spája nádej na koniec éry...

O sedem mesiacov budú v Kanade voľby, s ktorými sa spája nádej na koniec éry Justina Trudeaua. Jeden z „najprogresívnejších“ premiérov na svete je podozrivý zo zasahovania do výkonu spravodlivosti...

Gender – nová sexuálna revolúcia

Dariusz Oko

Nerodíme sa ako muži a ženy, až spoločnosť ich z nás vytvára. Môžeme...

Nerodíme sa ako muži a ženy, až spoločnosť ich z nás vytvára. Môžeme však byť vytvorení inak (ba, sami sa tak môžeme vytvoriť): ako gayovia, lesby, transsexuáli, krvismilníci,...

Sv. Augustín o pôste

Sv. Augustín

I. Pôst patrí k rádu pozemského života Boli sme vyzvaní, že máme krátko pohovoriť o...

I. Pôst patrí k rádu pozemského života Boli sme vyzvaní, že máme krátko pohovoriť o užitočnosti pôstu. Aj Boh nás napomína aj doba nás napomína. Toto cvičenie, toto okrádanie tela...

Krátke správy

Historické anekdoty J. I. Bajzu

Jozef Ignác Bajza

Plášť za stolicu poslovi Keď bol posol Karola V. vpustený k cisárovi Solimanovi v Konstantinopoli na...

Plášť za stolicu poslovi Keď bol posol Karola V. vpustený k cisárovi Solimanovi v Konstantinopoli na vypočutie svojho posolstva a videl, že nielen Soliman, ale aj ostatní prítomní sedia podľa svojej tureckej...

Manželstvo navždy!

Alexander Spesz

Cirkev po stáročia veľmi dobre vedela, že ak pojmy, ktoré čerpajú svoju platnosť z...

Cirkev po stáročia veľmi dobre vedela, že ak pojmy, ktoré čerpajú svoju platnosť z objektívnych zdrojov, či už prirodzených a zmyslových, či rozumom reflektovaných alebo dokonca Bohom zjavených, vystaví...

Liberálne, komunistické a národne – socialistické trendy vo vzťahu k učeniu Cirkvi II.časť

Branislav Michalka

pokračovanie I. časti… Liberalizmus morálny Encyklika Jána Pavla II. : Veritatis splendor / 6....

pokračovanie I. časti… Liberalizmus morálny Encyklika Jána Pavla II. : Veritatis splendor / 6. augusta 1993 … Niektoré nové myšlienkové smery tak vyzdvihujú slobodu, že sa považuje za niečo...

Rola muža a ženy I.

František X. Novák

Žijeme dvojakým životom: vlastným životom a životom ľudstva. Tomu zodpovedá dvojaká láska: láska k sebe a láska...

Žijeme dvojakým životom: vlastným životom a životom ľudstva. Tomu zodpovedá dvojaká láska: láska k sebe a láska k ľudstvu. K tejto dvojakej láske je priradený dvojaký pud: pud sebazáchovy a pud pohlavný. Pud sebazáchovný sa...

Sacco di Roma – vyplienenie Ríma

Roberto de Mattei

Píše sa rok 1527. Cirkev prežíva obdobie zmätku doktrinálneho i morálneho. V Nemecku prepukla schizma, ale...

Píše sa rok 1527. Cirkev prežíva obdobie zmätku doktrinálneho i morálneho. V Nemecku prepukla schizma, ale pápež, ako sa zdá, nie je schopný uvedomiť si závažnosť tejto drámy. Skupina kardinálov a biskupov...

Stvorenie sveta a raja (vízia A. K. Emmerichovej)

Anna Katarína Emmerichová

Pád anjelov Najprv som uvidela, ako predo mnou vystupuje priestor bez hraníc, plný svetla,...

Pád anjelov Najprv som uvidela, ako predo mnou vystupuje priestor bez hraníc, plný svetla, a vysoko v ňom určitú svetlejšiu guľu, podobnú slnku, a v nej – ako som cítila – je jednota...

Mimo Cirkvi niet spásy

Jozef Domin

Po II. vatikánskom koncile, keď sa modernizmus a liberalizmus v Cirkvi rozmohol na neuverenie,...

Po II. vatikánskom koncile, keď sa modernizmus a liberalizmus v Cirkvi rozmohol na neuverenie, býva zvykom spochybňovať, alebo aspoň zahmlievať večné a nemenné učenie Cirkvi. Deje sa tak často...

Rady manželom od sv. Jána Zlatoústeho

Sv. Ján Zlatoústy

V štvrtom storočí, pred blížiacim sa koncom antickej civilizácie a nástupom kresťanskej, dáva sv. Ján Zlatoústy...

V štvrtom storočí, pred blížiacim sa koncom antickej civilizácie a nástupom kresťanskej, dáva sv. Ján Zlatoústy – učiteľ Cirkvi – odporúčania manželom, ako sa chovať ku svojim ženám. Vyzdvihuje úctu a lásku,...

Muž a žena v antike

Ryszard Mozgol Arthur de Gobineau

Predkladáme čitateľovi dva texty: jeden, mierne idealizujúci antickú spoločnosť a vidiaci v nej mnohé prvky s...

Predkladáme čitateľovi dva texty: jeden, mierne idealizujúci antickú spoločnosť a vidiaci v nej mnohé prvky s „protokresťanským“ nádychom a druhý značne deziluzívny. Čitateľ si urobí názor zaiste sám, prípadne siahne po ďalších...

Liberálne, komunistické a národne – socialistické trendy vo vzťahu k učeniu Cirkvi I.časť

Branislav Michalka

O sociálnom učení Cirkvi sa zvykne hovoriť od vydania encykliky Rerum novarum pápežom Levom XIII. ...

O sociálnom učení Cirkvi sa zvykne hovoriť od vydania encykliky Rerum novarum pápežom Levom XIII.  v roku 1891. Encyklika bola reakciou na rýchlu industrializáciu prebiehajúcu v 19. storočí a na problémy z nej vzniknuvšie....

Monarchia, aristokracia a demokracia

Plinio Corrêa de Oliveira

Definície, príklady a nuansy Považujem za prospešné pre vašu formáciu a prípravu na nepriateľské...

Definície, príklady a nuansy Považujem za prospešné pre vašu formáciu a prípravu na nepriateľské útoky vysvetliť vám základné veci o rozličných formách vlády. Viete, že náš apoštolát má laický...

Rozhovor o pedofílii v Cirkvi: Zradili svoje poslanie – tvoria „Judášovu cirkev“

Dariusz Oko

„Vyhrážajú sa mi smrťou, že budem zavraždený ako kňaz Popiełuszko. To len ukazuje, s kým...

„Vyhrážajú sa mi smrťou, že budem zavraždený ako kňaz Popiełuszko. To len ukazuje, s kým máme do činenia. Ľuďom, ktorí klamú a vyhrážajú sa, treba sa postaviť na odpor, aby nezaviedli...

Čo s depresiou a smútkom?

Filokálie

Beznádej, nechuť k čomukoľvek a melancholické stavy úzkosti a smútku. Choroby moderného človeka s ktorými sa mnohí z nás...

Beznádej, nechuť k čomukoľvek a melancholické stavy úzkosti a smútku. Choroby moderného človeka s ktorými sa mnohí z nás stretli. Nie sú však až tak moderné ako by sa mohlo zdať. Už púštni otcovia...

Rytierstvo – vojenské, spoločenské a náboženské dejiny

Charles Moeller

Rytierstvo (kavaléria, anglicky chivalry – z francúzskeho cheval – z latinského caballus) ako inštitúciu...

Rytierstvo (kavaléria, anglicky chivalry – z francúzskeho cheval – z latinského caballus) ako inštitúciu možno nahliadať z troch aspektov. Sú to: Vojenský aspekt Spoločenský aspekt Náboženský aspekt 1) Vojenský...

Ronald Reagan – Rok Biblie

Magdalena Żuraw

Jeden z najkonzervatívnejších amerických prezidentov v novodobých dejinách – Ronald Reagan – sa okrem výbojnej...

Jeden z najkonzervatívnejších amerických prezidentov v novodobých dejinách – Ronald Reagan – sa okrem výbojnej politiky voči Sovietskemu zväzu zapísal do myslí pravicovejšej časti politického spektra aj tzv. Rokom Biblie,...

Mariánska úcta – pôvod a význam

Stanislav Trebatický

Mariánska úcta bola výrazným formujúcim prvkom v európskom kultúrnom vývine. Jej vďačíme za významnú zmenu...

Mariánska úcta bola výrazným formujúcim prvkom v európskom kultúrnom vývine. Jej vďačíme za významnú zmenu v nazeraní na osobnosť ženy, matky, a úctu k nim. Mariánsky kult cez úctu k Matke Božej sprostredkoval kresťanom...

Vývoj postoja spoločnosti k ženám

Branislav Michalka

V dejinách sveta môžeme v pomere k ženám hovoriť o dvoch zásadných obdobiach: o pohanskom období pred príchodom Krista...

V dejinách sveta môžeme v pomere k ženám hovoriť o dvoch zásadných obdobiach: o pohanskom období pred príchodom Krista a kresťanskom období po jeho spásonosnom umučení. Pohanský prístup k žene sa pohyboval v širokej škále. Človek opustiac...

Muž a žena

Odporúčame