Otvorený list biskupa Stricklanda pápežovi Františkovi a katolíckym biskupom -

Otvorený list biskupa Stricklanda pápežovi Františkovi a katolíckym biskupom


1. marca 2024
  Krátke správy

+ biskup Joseph E. Strickland
zdroj: youtube.com

Moji drahí bratia biskupi,

Som nútený prehovoriť k všetkým mojim bratom biskupom na celom svete, vrátane pápeža Františka, biskupa Ríma. V mnohých ohľadoch som medzi vami najmenší, ale delím sa s vami o pomazanie ako nástupcu apoštolov a o výzvu k stráženiu pokladu viery a v tomto duchu k vám hovorím.

Prosím vás, vráťme sa ku Kristovi a Jeho ceste a buďme smelí ako naši predchodcovia z prvého, druhého a tretieho storočia, z ktorých mnohí nasledovali Pána až na smrť, nesúc ťažké kríže v Jeho mene. Stojme pri našich bratoch, ktorí boli v 20. storočí dosť silní na to, aby sa postavili proti despotickým vládcom, hoci vo svojej dobe boli menšinovým hlasom. Buďme v 21. storočí rázni v poznávaní a ohlasovaní Ježiša Krista ako Svetla sveta a Pána pravdy. Hlásajme s hlbokým presvedčením plnosť posolstva Ježiša Krista a odolávajme akémukoľvek pokušeniu zdieľať len tú časť Jeho Pravdy, ktorú svet prijíma, len aby sme sa vyhli hnevu sveta, ktorý Ho stále nenávidí.

Hovorme s plnou podporou neomylnosti Svätého písma a hlásajme, že je to skutočne Božie slovo, ktoré nám bolo zjavené a odovzdané ako posvätný poklad, ktoré nás vedie z temnoty do svetla. Podeľme sa o slávnu blahozvesť, že Ježiš Kristus je stelesnené sväté Slovo a že úcta k Jeho Slovu je úctou k Jeho skutočnej a posvätnej Prítomnosti medzi nami, presne tak ako to sľúbil. Volajme po celosvetovom eucharistickom prebudení, ktoré s veľkou radosťou ohlasuje, že Ježiš Kristus je skutočne prítomný – Telo a Krv, Duša a Božstvo – vo Svätej Eucharistii pri každej svätej omši, v každom Svätostánku a na každom oltári eucharistickej adorácie.

Učme naše stáda, že všetky sviatosti sú Ježiš Kristus, prítomný a pôsobiaci medzi nami, ktorý nás volá k pokániu, uzdraveniu a pokoju a posilňuje nás milosťou posväcujúcou, aby sme mohli osloviť chudobných, ľudí na okraji spoločnosti a ľudí, ktorí odmietli prijať Jeho blahozvesť. Odvážne sa držme našej starodávnej viery, že Ježiš Kristus je jediná Cesta, Pravda a Život, ktoré nám poslal náš Nebeský Otec. Volajme svet k jedinému Pánovi, jednej viere a jednému krstu, ktorý nás vedie skrze svoju jedinú, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev k večnému životu s Bohom – Otcom, Synom a Duchom Svätým. 

Bratia, buďme silní a jasní, pokiaľ ide o všetko učenie našej katolíckej viery, ktoré hovorí o posvätnosti života od počatia až po prirodzenú smrť. Kristova nevesta hlása pravdu, že Boh nás stvoril ako muža a ženu. Cirkev, mystické telo Kristovo, hlása pravdu, že manželstvo je posvätným zväzkom medzi jedným mužom a jednou ženou, zaviazaným na celý život a otvorený deťom a že tento Bohom ustanovený model bude viesť ľudstvo až do konca vekov. Zaviažme sa, že nikdy nenecháme tých, ktorí sú pristihnutí v akomkoľvek sexuálnom hriechu, blúdiť v temnote hriešneho životného štýlu. Buďme Cirkvou, ktorá všetkých prijíma, ale nikdy nikoho neopustí v hriechu a na temných cestách sveta. Otvorme dokorán brány Kristovej Cirkvi a privítajme všetkých na posvätnej ceste milosti a života, učiac, že jedinou skutočnou láskou je obetavá láska, ktorú nám Kristus predkladá.

Bratia moji,

nech sa naše povolanie pásť a pásť Pánovo stádo nikdy nestane obeťou kompromisu so svetom, ktorý sa pokúša zmenšiť silu a silu evanjelia a urobiť našu vieru irelevantnou a prázdnou. Kristus nás povolal byť vo svete, ale nie zo sveta. Vzoprime sa prúdom našej doby, ktoré sa snažia vytvoriť svet na „náš“ obraz a odstrániť Boha z Jeho miesta v strede stvorenia. Odolávajme hlasom, ktoré príliš často prichádzajú dokonca aj zvnútra samotnej Cirkvi a vyzývajú nás, aby sme opustili Pravdu, ktorú hlásal Ježiš Kristus, a namiesto toho sa snažili túto pravdu prekrútiť, zmeniť a aktualizovať, až kým nebude na nerozoznanie a už nebude zakorenená v realite.

Musíme uznať, že stojíme na okraji priepasti skazy, akú svet ešte nevidel. Uprime oči na zlé sily, ktoré prinášajú rozdelenie a temnotu, aj keď tvrdia, že ponúkajú ľudstvu novú cestu. Majme tú odvahu povedať „nie“ týmto trendom, ktoré sa snažia vymazať Boha a zničiť naše Bohom dané právo vybrať si dobré od zlého v osobnej slobode a autonómii. Jednoducho povedzme „nie“ hlasom, ktoré šepkajú o zosadení Boha z trónu a snažia sa na jeho miesto nastoliť globálny štát.

Bratia moji,

u Boha je všetko možné a Jeho milosrdenstvo sa vždy zameriava na to, aby nám dal nové príležitosti obrátiť sa z temnoty do svetla. Ešte nie je neskoro, ale času na to, aby sme vykonali svoju prácu, je málo. Vezmime si spolu plášť, ktorý sme dostali pri našej biskupskej konsekrácii, a nanovo ohlasujme Ježiša Krista!

Buďme pastiermi!

+ biskup Joseph E. Strickland

Titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní