Obrovská popularita filmu o svätej Faustíne -

Obrovská popularita filmu o svätej Faustíne

pch24.pl
30. decembra 2019
  Kultúra  

Film „Láska a milosrdenstvo“ režiséra Michala Kondrata sa udržiava na vysokom mieste medzi najobľúbenejšími filmami predávanými v diskovej verzii. Fabularizovaný dokument o histórii kultu Božieho milosrdenstva podľa zjavení sv. sestry Faustíny Kowalskej je ďalším dôkazom, že tento príbeh divákov oslovuje.

Film začal sa predávať vo formáte DVD začiatkom novembra. Po dvoch týždňoch sa udržiaval medzi najpredávanejšou trojicou titulov predávaných spoločnosťou Empik. Šesť týždňov po premiére si na tom istom rebríčku stále udržiava vysoké piate miesto.

Nie je to náhoda. Po prvé, nie je to film „na jednorazové použitie“ a v tomto ohľade pripomína Denníček svätej Faustíny. Divák, ktorý ho videl v kine, sa k nemu z času na čas chce vrátiť. Príbeh o tom, ako posolstvo Pána Ježiša odovzdávané prostredníctvom poľskej rehoľníčky najprv postupne získavalo súhlas zo strany Cirkvi a potom sa rozširovalo po celom svete, je neobvyklý a fascinujúci. A navyše je mnohovrstvový, nabitý úvahami, ktorými sa treba „prehrýzť“.

„Láska a milosrdenstvo“ je ako dobrá zvesť, s ktorou sa chce každý deliť s ostatnými. Je to adekvátna odpoveď na potrebu obohatiť katolícku ponuku umelcov kamery pre masových divákov.

Film Michala Kondrata nie je ďalšou filmovou biografiou autorky najobľúbenejšej poľskej knihy na svete. Áno, najprv sledujeme jej kroky – od útlej mladosti, keď volanie do Božej služby vyklíčilo v srdci Heleny (Faustíny) Kowalskej, až po jej smrť na lôžku bolesti. Potom však putujeme po cestách kňaza Michala Sopočka a druhého, menej známeho propagátora kultúry Božieho milosrdenstva, ktorým je marianista, kňaz Józef Jarzębowski. Kľúčovou postavou, ktorá prispela k prelomu vo vnímaní posolstva sestry Faustíny Svätou stolicou, je kardinál Karol Wojtyła, neskorší pápež.

Spása nie je „zadarmo“

Dnes sú populárne dve extrémne chápania Božieho milosrdenstva. Prvé nám ukazuje nášho Nebeského Otca ako veľmi zhovievavého, ktorý tak „miluje“ ľudí, že je ochotný privrieť oči pred takmer každou hriešnou slabosťou a takmer všetko ospravedlňuje.

Stúpenci druhej predstavy vidia Boha ako krutého sadistu, ktorý s potešením zosiela na ľudstvo všetky strašné nešťastia a katastrofy. 

Samozrejme, sú to všetko falošné a kresťanstvu cudzie vízie. Cirkev učí, že náš Stvoriteľ nie je iba najlepším Otcom, ale aj „spravodlivým Sudcom, ktorý dobro odmeňuje a zlo trestá“. Zároveň však neprestáva prejavovať milosrdenstvo voči dušiam, ktoré konajú pokánie, čo dokonale ukazuje evanjeliový príbeh farizeja a mýtnika, ako aj opis rozhovoru medzi Ježišom a kajúcim lotrom krátko pred jeho smrťou na kríži.

„Láska a milosrdenstvo“ podľa svätej Faustíny ukazuje katolícku „ekonómiu ospravodlivenia“ v správnom svetle. Je to veľmi dôležitá lekcia v čase, keď na jednej strane Cirkev, ba dokonca samotný Pán Boh sú neustále obviňovaní za existenciu zla vo svete, kým na druhej strane je propagovaná extrémne optimistická vízia spásy „zadarmo“ a takmer bez námahy.

Život pokornej mníšky, autorky „Denníčka“, nám pripomína, že za každú milosť, za každú dušu zachránenú pred diablovým zotročením, treba platiť veľkým utrpením, horlivou modlitbou a ochotnou obetou. Osudy duchovného vodcu sv. Faustíny, blahoslaveného kňaza Michala Sopočku, svedčia o tom, že v pozemskom živote sa nedočkáme plodov úsilia, ktoré vynakladáme v Božej veci. Tieto sa môžu naplno prejaviť až dlho potom, čo odídeme z tohto sveta.

Hlboko dojímavé sú svedectvá osôb, ktoré uverili posolstvu sestry Faustíny a v rôznych extrémnych situáciách ich života všetko stavili na dôveru v Božie milosrdenstvo. Verzia na DVD je bohatšia ako verzia filmová, pretože okrem iného obsahuje aj správy o obráteniach a zázračných uzdraveniach. Katechéti môžu zasa využiť plány vyučovania náboženstva priložené k DVD. Výhodou tohto vydania je aj päť jazykových verzií a variant pre nepočujúcich.

Film získava nových divákov

V októbri bol film „Láska a Milosrdenstvo“ jednorazovo premietnutý v asi osemsto kinách na území Spojených štátov. V decembri bol film uvedený vo Veľkej Británii a v Írsku.

„Láska a milosrdenstvo“, režisér Michal Kondrat, obsadenie: Kamila Kamińska, Maciej Małysa, Janusz Chabior. Hudba: Szymon Kusior. Titulky: poľština, angličtina, španielčina, taliančina, litovčina. Św. Maksymiliana Kolbe, Telewizja Polska, S. A., Kondrat Media.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu