O. Pančák sa vyslovil k novej sexuálnej výchove: „S diablom sa nediskutuje“ -

O. Pančák sa vyslovil k novej sexuálnej výchove: „S diablom sa nediskutuje“


20. marca 2023
  Krátke správy

Do Fatimy TV prijal pozvanie na rozhovor gréckokatolícky kňaz, otec Pančák. Porozprával sa s nami o závažnej téme súčasnosti, a síce o zavádzaní učebníc sexuálnej výchovy pre základné a stredné školy. Tie sa totiž chystajú zaplaviť slovenské školy. Otec Pančák sa nechal počuť, že deti treba v prvom rade učiť rozpoznávať, čo je pre ne dobré a čo je škodlivé – čo predkladané učebnice v žiadnom prípade nezohľadňujú a svojím obsahom neposkytujú. Zdôraznil, že základom, ku ktorému majú byť školáci vedení, musí byť morálka.

Gréckokatolícky kňaz ďalej porovnal tvrdenia z knihy ohľadom ľudskej sexuality s tým, čo odpradávna učí katolícka náuka. Vychádza mu z toho záver, podľa ktorého to vyzerá tak, akoby sa „niekto“ snažil naučiť naše deti „inú reč“. Veriaci rodičia by mali nástojiť na tom, aby sa na školách vyučovalo to, čo nás učil Náš Pán, Ježiš Kristus. Práve to je totiž pre dospievajúceho človeka to správne – tak mravne, ako aj zdravotne.

Otec Pančák ďalej upozorňuje, že každý kresťanský rodič má pred Bohom veľkú zodpovednosť za svoje deti. Varuje, že nové školské učebnice môžu v krajnom prípade viesť až k závislostiam – napríklad na pornografii. Je to dané najmä tým, že deťom doslova vnucujú nezriedený pohľad na intimitu človeka.

Viac už v našom rozhovore na Fatima TV.

MG

Titulný ilustračný obrázok, zdroj – Fatima TV / archív Christianitas.sk


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry