Nekresťanská únia – skúsenosť Poľska -

Nekresťanská únia – skúsenosť Poľska

Paweł Chmielewski
7. apríla 2022
  Politika Spoločnosť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

V roku 2002 poľskí biskupi presviedčali, že Poľsko bude vďaka svojej kresťanskej identite obohatením pre Európu. Podľa episkopátu mal byť vstup do Európskej únie spojený s duchovným dobrom Poliakov. Po dvadsiatich rokoch treba jednoznačne povedať: nemohli sme sa mýliť viac.

Zdroj: pixabay.com

S pocitom zodpovednosti za duchovné, odveké dedičstvo nášho národa chcú pastieri Cirkvi v Poľsku, rešpektujúc svetonázorový pluralizmus spoločnej Európy, prispieť k úsiliu o zachovanie, prehĺbenie a prenesenie bohatého kultúrneho, náboženského a duchovného dedičstva nášho národa do nového tisícročia. To je naše bohatstvo, o ktoré sa chceme podeliť s ostatnými národmi nášho kontinentu a zároveň sa otvoriť bohatstvu duchovného dedičstva iných národov. Bohatstvo Európy spočíva vo vzájomnom dopĺňaní sa tradícií Východu a Západu. Potrebujeme sa navzájom, aby sa Európa mohla rozvíjať a dýchať oboma pľúcami,“ napísali poľskí biskupi vo svojom Slove o procesoch európskej integrácie z 21. marca 2002.

Tieto nádeje sa nemohli naplniť. V roku 2004 Poľsko vstúpilo do spoločenstva postkresťanských štátov, ktoré dôsledne rozvíjali a naďalej rozvíjajú svoje zákonodarstvo v logike ateistickej civilizácie skazenosti, smrti a dehumanizácie. Keď vo svojom Slove… biskupi vyjadrili nádej, že Únia bude rešpektovať ľudské právo na život od počatia až po prirodzenú smrť a uznávať manželstvo ako zväzok muža a ženy, vyjadrili mimoriadne naivný pohľad, ktorý bol v tom čase v Poľsku veľmi rozšírený.

Cirkev počítala s tým – a to je opäť citát –, že v Únii dôjde k duchovnému rozvoju Poľska. Jediné, čo katolíci medzitým skutočne dostali, boli miliardy eur na obnovu kostolov. Ale načo sú nám krásne stavby, keď aj kvôli nášmu členstvu v EÚ spoločnosť uprednostňuje nihilizmus pred katolíckymi hodnotami?

Cirkev a peniaze EÚ

Pokiaľ ide o peniaze, možno vysloviť jednoduchú tézu: Cirkev v Poľsku veľmi zbohatla vďaka Európskej únii. Od roku 2004 sa miliardy EÚ skutočne valia do poľských diecéz, farností a kláštorov širokým prúdom. Kostoly a historické budovy sa renovujú z prostriedkov z bruselskej pokladnice; cirkevné subjekty môžu tiež žiadať o podporu EÚ na rôzne sociálne alebo rozvojové programy: od rozšírenia infraštruktúry alebo organizovania kurzov pre nepočujúce deti až po vytvorenie webovej stránky farnosti. (…)

Problémy sa v blízkej budúcnosti budú len prehlbovať a čoskoro sa môže ukázať, že všetky finančné výhody, ktoré Cirkev získala vďaka členstvu Poľska v EÚ, sú zanedbateľné v porovnaní so stratami. V oblastiach týkajúcich sa Cirkvi a katolicizmu je činnosť Únie jednoznačne deštruktívna.

Tlak inštitúcií EÚ

Nádeje biskupov, že do Únie prinesú kresťanské hodnoty, sa ukázali ako neopodstatnené. Dnes už nikto nehovorí o „novom pokresťančení“ Európy Poľskom. Naša krajina nemá nijaký reálny vplyv na smerovanie kultúrneho vývoja Európskej únie. Práve naopak, pokiaľ Poľsko nespieva v chóre EÚ o falošnom pokroku, je neustále vystavené útokom. Iba časť našej delegácie v Európskom parlamente sú praktizujúci katolíci (a ani táto časť, keďže v nej dominuje strana Právo a spravodlivosť, nemá schopnosť formulovať jasný a logický katolícky program na fóre EÚ).

To isté možno povedať aj o ďalších štruktúrach EÚ, na ktorých sa podieľajú poľskí politici. Európska únia ako taká nedáva Cirkvi v Poľsku žiadne priame nástroje na formovanie budúcnosti. Poľskí biskupi síce zasadajú v Komisii biskupov Európskej únie (predtým Komisia biskupov Európskeho spoločenstva, COMECE), ale fungovanie tejto štruktúry, ktorá nie je zvlásť živá, sa nijako nepremieta do reality. COMECE môže nanajvýš „vyjadriť poľutovanie“ alebo „vyjadriť nespokojnosť“ s protiľudskými a protikresťanskými uzneseniami Európskeho parlamentu alebo predstavami Európskej komisie. A tých je čoraz viac.

V júni 2021 prijal Európsky parlament Matićovu správu, podľa ktorej vražda počatých detí je právom každého Európana. Toto je pravdepodobne doteraz najsilnejšie vyhlásenie o bezbožnosti EÚ, ale nebude posledné. Pri otvorení francúzskeho predsedníctva EÚ Emmanuel Macron navrhol, aby sa „právo“ zabíjať nenarodené deti zapísalo do Charty základných práv EÚ!

Brusel vyvíja tlak aj v iných otázkach. EÚ sa podarilo zastaviť reformu poľského súdnictva za pomoci peňažného kohútika, a to v mene boja za právny štát. Takzvané „práva LGBT“ alebo iné úchylky sú čoraz častejšie zaraďované do tejto nejasnej kategórie. Je naivné sa domnievať, že ak sa na vládu v tejto otázke bude dostatočne tlačiť, že táto nezavedie právne zmeny – aj keď len potajomky –, ktoré pôjdu v ústrety európskym ideológom.

Po roku 2004 sme to neboli my, kto priniesol do Európy kresťanské dedičstvo, ale skôr to bolo diabolské dedičstvo, ktoré bolo prinesené k nám.

Dialóg s Cirkvou v iných krajinách

Takisto sa nedá povedať, že by katolícka Cirkev v Poľsku získala vďaka Európskej únii nejaký skutočný vplyv na činnosť Cirkvi v iných krajinách. Vzťahy medzi biskupmi sa okrem COMECE udržiavajú v rámci štruktúr úplne oddelených od EÚ. Okrem toho Poliaci nemajú v COMECE žiadne vedúce funkcie: od poľskej prítomnosti v EÚ funkciu predsedu zastávajú – Holanďan, Nemec a Luxemburčan, hoci Poľsko je krajinou s najväčším počtom praktizujúcich katolíkov v celej EÚ!

Možno sa obávať, že kvôli EÚ bude poľská cirkev čoraz viac podliehať vonkajším vplyvom. Niet pochýb o tom, že poľský postoj sa čoraz častejšie zhoduje s postojom EÚ, najmä s nemeckým. Je to dokonale viditeľné v takých otázkach, ako je klimatická politika alebo sanitárna politika. Ak sa tento proces nezastaví, najmä v prípade zmeny vlády na menej deklaratívne vlasteneckú, môže vzniknúť široký politický a spoločenský kontext, v ktorom sa bude a priori očakávať koordinovaná poľsko-nemecká spolupráca.

Vzhľadom na finančnú (samozrejme) a intelektuálnu disproporciu (v Nemecku často študujú poľskí duchovní, nie naopak) možno predpokladať, že tento kontext bude viesť skôr k prispôsobovaniu sa poľskej strany požiadavkám nemeckej strany. Vzhľadom na otvorenú heretickú povahu niektorých reformných požiadaviek nemeckých biskupov, kňazov a laických teológov musia byť účinky takéhoto javu pre Poľsko zjavne negatívne.

Nie všetko, čo je zlé, pochádza z EÚ…

Samozrejme, Európska únia nie je jediný ba ani hlavný problém Cirkvi v Poľsku. Poliaci sa laicizujú nie pod vplyvom myšlienok Ursuly von der Leyenovej či rôznych vplyvných agentúr EÚ, ale skôr preto, že náš národ sa úplne vzdal svojej intelektuálnej suverenity.

Myslíme a veríme tak, ako nám to diktuje globálna elita; tento problém sa týka aj spoločností mimo Únie, napríklad švajčiarskej alebo nórskej, nehovoriac o americkej. Brusel môže iba do istej miery posilniť protikresťanský trend a prostredníctvom politického, sociálneho, mediálneho a ekonomického tlaku vytvoriť zázemie priaznivé pre bezbožnú Revolúciu.

… ale prečo si pridávať ďalšie problémy?

Jeden z najvplyvnejších európskych kardinálov, luxemburský arcibiskup Jean-Claude Hollerich, to v rozhovore zo začiatku roka 2022 povedal jasne. Mnohí katolíci si myslia, že Európa je stále kresťanská. „Je to veľký omyl“ – povedal a dodal, že „kresťanstvo na našom kontinente môže takmer úplne zaniknúť.“ Tieto slová sú dôležité, pretože ukazujú, že aspoň niektoré cirkevné elity si nerobia ilúzie o budúcnosti náboženstva v Európe. Bez veľkého duchovného a politického prelomu sa nič nezmení. Žiaľ, presne ten istý človek si myslí, že východiskom z krízy by mohla byť revízia cirkevného učenia o homosexualite…

Poľsko v Európskej únii bude pravdepodobne ešte nejaký čas bojovať a odolávať ďalším protikresťanským a protiľudským právnym či paraprávnym rozhodnutiam, ale nie je to možné robiť donekonečna. Ak chceme zostať v Únii, musíme sa zmieriť s jej protikresťanským, často až satanským charakterom. A sami sa takými stať. Poľsko sa však nesmie rozhodnúť pre takýto krok bez ohľadu na všetky materiálne výhody – ktoré sú aj tak čoraz pochybnejšie.

Úlohou Cirkvi nie je vytvárať poľskú zahraničnú politiku, jej úlohou je však jasne poukázať na nebezpečenstvá vyplývajúce z pokračovania v štruktúre, ktorá je tak otvorene protikresťanská.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu