Modernisti v Rakúsku už volajú po omšiach bez kňaza. -

Modernisti v Rakúsku už volajú po omšiach bez kňaza.

pch24.pl
15. apríla 2020
  Cirkev  

Stane sa kríza súvisiaca s epidémiou koronavírusu  katalyzátorom  ďalších modernistických a tragických zmien v katolíckej cirkvi? Tejto možnosti sa obáva viedenský teológ a dogmatik, profesor Jan-Heiner Tück, ten monitoruje aktivity niektorých modernistov, ktorí by si vedeli predstaviť aj Svätú omšu bez kňaza.

Dogmatik Jan-Heiner Tück, profesor dogmatiky na Viedenskej univerzite sa obáva, že pandémiu koronavírusu využijú modernisti a progresívci na presadzovanie nových zmien v Cirkvi. Vedec uverejnil článok na stránke Katholisch.at, v ktorom upozornil na všetky negatíva oslavy „domácej omše bez kňaza“.

Zdroj: afcent.com

Progresívci a modernisti opäť oprášili mantru škodlivosti  klerikalizmu a začínajú opäť s útokom smerujúcim k zníženiu významu kňazskej služby. Tvrdia, že počas absencie slávení Svätej omše pre veriacich počas tohtoročných Veľkonočných sviatkov, by mali ľudia sláviť „svoju vlastnú svätú omšu bez kňaza“. Zároveň tvrdia, že by bolo vhodné začať spovedať telefonicky, prípadne spoveď ako prežitok postupne zatlačiť do úzadia. Modernisti a progresívci čoraz agresívnejšie presadzujú svoj sen o „demokratickej cirkvi“, ktorá by však mala so skutočnou Kristovou Cirkvou už len pramálo spoločného.

Návrhy modernistov nemajú žiadne opodstatnenie vo Svätom písme či katolíckej Tradícii a úplne ignorujú sviatostný charakter kňazstva.  Profesor Jan-Heiner Tück priamo označil aj súčasných lídrov modernistických predstáv, volajúcich po potrebe obnovenia „demokratickej cirkvi“ či „slávenia sviatostí bez zasvätenej osoby“. Sú nimi modernisti Daniel Bogner z Fribourgskej univerzity, či Hans Pock z Viedenskej univerzity.

Bez kňaza nie je možné slúžiť Svätú omšu. To čo sa dnes deje v Európe, kde takmer po 2000 rokov takmer celá kresťanská Európa nemôže celoplošne po prvý krát sláviť Kristovo Zmŕtvychvstanie, by mali skutoční katolíci v prípade, že nemôžu sláviť Svätú omšu, prežiť iným spôsobom. Mali by si uvedomiť ako nám svätá omša chýba, sústrediť sa na pokánie a prestať brať naše náboženské praktiky rutinne a ako samozrejmosť.  Potrebujeme sa vrúcne modliť a činiť pokánie, aby sa situácia opäť čo najskôr skonsolidovala.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu