Mladí obyvatelia Ríma, sklamaní z Cirkvi, prestupujú na pohanstvo. Páči sa im, že pohanské rituály sú starobylé a konajú sa v latinčine… -

Mladí obyvatelia Ríma, sklamaní z Cirkvi, prestupujú na pohanstvo. Páči sa im, že pohanské rituály sú starobylé a konajú sa v latinčine…


28. februára 2024
  Krátke správy

Je čoraz zjavnejšie, že nastupujúca generácia „Zet“ (12 až 27-roční) je duchovne oveľa viac založenejšia ako predchádzajúce generácie a oproti generácii „baby boomerov“ (slov. „povojnová generácia“, ľudia narodení po II. svetovej vojne), ktorá dnes úplne ovláda Cirkev, je doslova pravým opakom. Kým povojnovú generáciu očaril svet, ateizmus, sex a drogy, nastupujúca generácia je očarená autentickým duchovným prežívaním. A keď ho nenachádza v Cirkvi, odchádza k pohanom.

Ilustračný obrázok, Koloseum v Ríme
zdroj: wikimedia commons

Mimoriadne zaujímavú reportáž v tomto ohľade priniesol portál Religious News Service (RNS), ktorý si všíma nečakaný nárast pohanov v meste Ríme. „Sklamaní z katolicizmu, niektorí Rimania sa obracajú k pohanstvu“, píše RNS, „kde nachádzajú spojenie so svojimi koreňmi skrze uctievanie starovekých bohov, ktorých vnímajú ako ústretovejších, než ako je cirkev.

Rím je pohanský“, uvádza portál slová samotného pápeža Františka, ktoré podľa stránky vyriekol 14. januára, keď za zavretými dverami naliehal na členov Rímskej kúrie, „aby zvážili zaradenie mesta k misijným územiam“ – tzn. k územiam, ktoré je nutné nanovo christianizovať!

Stránka ďalej pripomína, že po covidových lockdownoch klesol počet praktizujúcich katolíkov na najnižšie zaznamenané čísla. Mnohí mladí Rimania, ktorí katolicizmus zanechali, sa však nestali ateistami, ale rovno prešli k starovekému pohanstvu.

Mnoho rokov som bol praktizujúcim kresťanským katolíkom. Bol som katechétom,“ hovorí pre RNS Luca Fizzarotti, ktorý dnes navštevuje pohanské rituály. Prišlo obdobie, kedy zažíval „duchovnú krízu“. S Cirkvou mal „veľmi zlú skúsenosť“, a preto sa ju rozhodol „opustiť“. Našiel si priateľku, ktorá verí v kemetickú ortodoxiu, ktorá je založená na viere starých Egypťanov.

Skupina sa postupne spoznala aj s ďalšími pohanskými zoskupeniami, ktoré uctievajú starých pohanských bohov ako Juno (v starorímskej mytológii bohyňa manželstva a rodenia, manželka Jupitera), Apolón (v gréckej mytológii boh svetla, slnka, ochranca života a poriadku) či Minerva (rímska bohyňa múdrosti, v gréckej mytológii ju predstavuje bohyňa Aténa). „Všetci veríme v bohov a robíme doma rituály. Doma máme malé chrámy. Máme tiež vlastných kňazov,“ povedala reportérovi iná osoba z hnutia. Dnes sa v Taliansku identifikuje za novopohanov asi 230-tisíc osôb. V USA je to dokonca 1,5 milióna, pričom v roku 2001 to bolo len okolo 134-tisíc.

Mladých Rimanov priťahujú k pohanstvu do značnej miery dejiny Rímskej ríše. Chcú sa „vracať k svojim koreňom“, k niečomu hlbšiemu a pevne zakorenenému. Reportáž pokračuje:

Na pozadí hluku a chaosu rímskej dopravy… prednáša skupinka modlitby v latinčine… Rega bola aktívnou členkou Cirkvi v Neapole, kde spievala chóry, avšak opustila katolicizmus pre rozpory s Cirkvou a jej veriacimi. Ako archeologička miluje, akým špecifickým a detailným rímske náboženstvo je, nútiac človeka kontrolovať zdroje, dodržiavať rituál presne, bez chýb a s príslušnými citáciami.

Aký to rozdiel oproti katolíckej novej omši, kde si už naozaj každý robí čo chce, všakže? Hoci podobných príbehov obsahuje reportáž viacero, najväčší šok prichádza na konci článku:

Camillini (páter Andrea Camillini, vedúci oddelenia katechézy Rímskej diecézy) musí čeliť realite, ako počet katolíkov vo Večnom meste klesá. „Je čas vzdať sa ilúzie o všemocnosti, o evanjelizácii Ríma a vzdať sa myšlienky urobiť z Ríma kresťanské mesto. To už nie je náš cieľ a nikdy nebol,“ uviedol.“

Absolútne, ABSOLÚTNE škandalózne slová! Rod Dreher k reportáži RNS uvádza:

Všimnite si, že je to starobylosť rituálov, čo ich priťahuje. A oslavujú ich v latinčine! (tučné písmo pridal R. Dreher). Pápež František a jeho poskokovia sú zaneprázdnení obmedzovaním latinskej omše, a snažia sa zabraňovať katolíkom k návratu k akýmkoľvek katolíckym tradíciám, avšak títo novopohania si, v istom zmysle, prichádzajú po niečo, čo nedokážu nájsť v katolicizme.

Veľmi tvrdé slová má Rod Dreher na vedúceho katechéta Ríma Camilliniho, ktorý nemá za cieľ katechézu. „Toto je vzdanie sa. Kapitulácia. Týchto modernistov sa treba zbaviť čo najskôr.“ Autor propaguje svoju slávnu myšlienku „Benediktovej voľby“, podľa ktorej by sa mali veriaci kresťania stiahnuť do svojich vlastných spoločenstiev a tam uchovávať vieru neporušenú, kým nepríde vhodnejšia doba. Pokračuje:

Čo sa týka rímskych novopohanov, hoci som samozrejme presvedčený, že ich náboženstvo je falošné, dokážem pochopiť osobnú príťažlivosť rituálov, ktoré majú korene v antickom svete. Myslím, že je to súčasť toho, čo priťahuje mladých ľudí k tradičnému katolicizmu a k východnému pravosláviu.

MG

Zdroj: msn.com, Religious News Service, Rod Dreher Diary, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní