Miesto pre život – Gatesov Lebensraum -

Miesto pre život – Gatesov Lebensraum

Jozef Duháček
1. marca 2021
  História

Slovo lebensraum znamená miesto pre život. Nepekný nádych mu dal Adolf Hitler. Ten tvrdil, že nemecký národ potrebuje viac pôdy, aby mohol žiť a dýchať a túto pôdu si zoberie na východe. Drang nach osten. Prvýkrát túto ideu sformuloval v prvej edícii knihy Mein Kampf v roku 1925, teda viac než desaťročie pred II. svetovou vojnou. Vo vydaní z roku 1928 stojí:

„A tak aj my, národní socialisti, úmyselne robíme čiaru za naším zahraničnopolitickým smerovaním v predvojnovom období. Pokračujeme tam, kde sme pred šesťsto rokmi prestali. Končíme s neprestajným nemeckým ťahom na juh a západ a obraciame pohľad smerom ku krajinám na východe. Končíme s koloniálnou a obchodnou politikou predvojnového obdobia a prechádzame k politike pôdy, ktorú budeme robiť v budúcnosti.“

V období medzi svetovými vojnami len veľmi málo Nemcov tušilo a mohlo zistiť, že vyššie uvedený citát je založený na rasistických alebo eugenických princípoch. Myslím, že drvivá väčšina Nemcov by v roku 1935 ani rasizmus ani eugenický prístup neprijala a rozhodne by sa postavila proti industriálne zorganizovanému masovému vyvražďovaniu realizovanému na základe rasovej príslušnosti a genetickej čistoty. Ale pojem „životný priestor“ bol vcelku prijateľný. Národ sa rozrastal, rodilo sa mnoho detí; potreba väčšieho priestoru, väčšej rozlohy ornej pôdy, kde by si mohol nemecký národ založiť svoje živobytie, kde by sa mohol nadýchnuť, bola očividná a pochopiteľná.

Hitler bol dostatočne inteligentný, aby si uvedomil, že k myšlienke systematicky zlikvidovať v európskych štátoch usadený a pomerne početný židovský národ, by sa prihlásil len málokto. Že by taká ohavnosť, keby s ňou vyšiel na svetlo, vzbudila odpor a zhnusenie, a preto myšlienku útoku na Poľsko predložil v inom svetle. Je zbytočné démonizovať obyčajných Nemcov tej doby a viniť ich všetkých z holokaustu. Robí to veľa moderných historikov, robia to Nemci sami sebe, ale tak sa to nestalo. Priemerný Nemec 30. rokov videl v politike lebensraumu zmysel. Nebolo by to prvý raz v dejinách, kedy štát napadol svojho suseda, aby získal jeho územie, kde by usídlil svoju zväčšujúcu sa populáciu. Väčšina vojenských konfliktov sa v minulosti viedla o územie. Nekonkrétny pojem „životného priestoru“ nebol teda až tak strašný. Strašný bol spôsob, akým sa tento životný priestor získaval, teda masová vražda miliónov ľudí. Pedantne a precízne organizovaným vyhladením celého národa, ktoré malo dať nemeckému národu priestor k nadýchnutiu. Akú to má súvislosť s dneškom?

Dnes je veľa moderných liberálov presvedčených, že treba znížiť uhlíkovú stopu a zastaviť globálne otepľovanie. Hromadia sa príkazy, zákazy a nariadenia, občania sú šikanovaní ekologickými nariadeniami, ktoré na nich kladú stále zvyšujúce sa finančné nároky. Autá musia byť elektrické, domy musia mať nízku spotrebu energie a stále komplikovanejšie systémy vykurovania a vetrania, vysávače nesmú mať príkon nad 1000 W, zakázali sa žiarovky (s wolfrámovým vláknom), jadrové elektrárne sa zatvárajú, štáty sa zaväzujú k stále nižším emisiám. Ale to nestačí. Odborníci nás neustále upozorňujú, že dosiahnutie tohto cieľa je možné len cez zníženie populácie. Tí najodbornejší už dokázali vypočítať, koľko ľudí by na planéte malo žiť. Kto však bude mať tú nevďačnú úlohu, aby zaplatil svojím životom za životný priestor pre elitu? Aby obetoval svoj život pre zelenšiu planétu?

Na tomto videu (1), snáď ho ešte nestiahli, Bill Gates hovorí:

Dnes žije na svete 6,8 miliardy ľudí. Smeruje to k asi 9 miliardám. Ak teraz, dnes, urobíme naozaj dobrú prácu v oblasti nových vakcín, v oblasti zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní starostlivosti o reprodukčné zdravie, mohli by sme to znížiť asi o 10 % alebo 15 %.“

Gatesovým želaním teda je, aby sa prostredníctvom vakcinácie, antikoncepcie a potratov z tých deviatich miliárd zhruba jedna miliarda nenarodila. Niektorí mu pripisujú úmysel dosiahnuť to nielen prekazením narodenia nenarodených, ale aj ukončením životov už narodených. Buďme spravodliví, z toho videa to explicitne nevyplýva.

Keďže nedôvera v hoaxy a fake news je dnes povinná výbava, človek si dá do Googlu Billove tvrdenie, že dokážeme znížiť populáciu o 10 – 15 %. Nájde množstvo uistení, že toto Bill nikdy nepovedal. Ale na TED TALK, zaznamenanom na tom videu, to hovorí. Ak je to video teraz už nefunkčné, uisťujem vás, že takto doslovne to v Ted Talk prednáške vyslovil.

Na vlastnej webstránke (2), Bill Gates napísal: „V priebehu nasledujúcich 40 rokov sa predpokladá, že zvýšenie globálnej teploty zvýši globálnu úmrtnosť o 14 úmrtí na 100 000 osôb ročne. Ak až do konca storočia zostane rast emisií vysoký, môže byť zmena podnebia zodpovedná ročne za o 73 úmrtí na 100 000 ľudí viac. V scenári s nižšími emisiami klesá nárast úmrtnosti na plus 10 na 100 000 ľudí.“

Stručne povedané, ak zabijeme veľa ľudí skôr, ako títo ľudia zabijú Zem, zabránime Zemi, aby zabila mnoho ďalších ľudí. O akých ľuďoch to hovoríme? Tu prichádza na rad eugenika.

Dnes je za Hitlera a fašistu označený každý, s ktorého názorom niekto nesúhlasí. Je to prehnané a je to zavádzajúce, ale treba si položiť otázku: Prečo my moderní občania 21. storočia odsudzujeme Nemcov za to, že si mysleli, že holokaust „je primeraná cena“, za zaistenie bezpečnej budúcnosti nemeckého ľudu? Keď sami sebe dávame ospravedlnenku za genocídu založenú na očkovaní, antikoncepcii a potratoch, ktorá „je rozumnou cenou“ pre zabezpečenie bezpečnej budúcnosti našej planéty pred „klimatickými zmenami? Samozrejme za predpokladu, že tá genocída nebude namierená na nás, bohatých západniarov.

Nie je dnes „zelená planéta“ iba synonymom pre „Vaterland“?

Väčšina obyvateľov západnej pologule je dostatočne simplexná na to, aby nekriticky adorovala ideu klimatických zmien, za ktoré je zodpovedný výhradne človek. Teplotné oscilácie pred priemyselnou revolúciou veľmi neskúmajú, sú presvedčení, že ľudí je tu priveľa a že niekoľko miliardová genocída „stojí za to pre dobro zelenej planéty“.

Predstava „zelenej planéty“ má všetky črty dobrého utopického ideálu (ako napríklad mala aj komunistická beztriedna spoločnosť) a človek, ktorý neverí v Boha veľmi ľahko podľahne kúzlu globálnej genocídy, ktorá zachráni planétu ohrozenú zmenou klímy, ktorú vyvolal premnožený človek.

Hoci, aj keby som bol ateista, ktorý verí v zmenu klímy spôsobenú človekom, dosť by som váhal prihlásiť sa ako dobrovoľník pre Gatesom spomínanú vakcínu. Tú, na ktorej teraz musíme zapracovať, ako spomína v uvedenom videu. Kto už by chcel byť prvý v rade na eugenický holokaust? Je dobré si všimnúť, že v Afrike sa rozbehli vakcinácie proti bežným chorobám, s menšou eugenickou príchuťou už dávno pred Covidom-19. Správy o tom sa čoraz častejšie objavujú a budú sa objavovať častejšie. Napríklad:

1. Svetové ekonomické fórum, ktoré spolupracuje s Billom Gatesom, vysvetľuje: „Podľa správy filantropickej nadácie Billa Gatesa môže rýchly rast populácie v najchudobnejších krajinách Afriky ohroziť budúci pokrok v znižovaní globálnej chudoby a zlepšovaní zdravia.“ (3)

2. Abstrakt z Research Gate (4) ukazuje, že Keňa bola cieľom testovacieho programu plošnej sterilizácie pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO): „V roku 1993 WHO oznámila „vakcínu na kontrolu pôrodnosti“ a „plánovanie rodičovstva“. Publikované výskumy ukazujú, že okolo roku 1976 vedci WHO experimentovali s tetanickým toxoidom (TT) a s ľudským chorionickým gonadotropínom (hCG), aby vytvorili očkovaciu látku, ktorá zabráni počatiu. Podľa uvedeného textu spojenie TT a hCG spôsobuje, že imunitný systém je iritovaný tehotenskými hormónmi a nedovoľuje donosiť plod.

3. Robert F. Kennedy mladší napísal na Obrane zdravia detí článok s názvom The Bill Gates Effect: DTP vakcína Svetovej zdravotníckej organizácie zabila v Afrike viac detí, než choroba, proti ktorej bola určená. (5) Táto správa dokazuje, že africké „dievčatá očkované vakcínou DTP – vlajkovou loďou afrického očkovacieho programu Gatesovej nadácie a WHO – zomierali desaťkrát častejšie, ako neočkované deti.

Vyššie uvedené odkazy sú sekulárnym dôkazom, o eugenických celoplanetárnych zámeroch, ktoré podporuje mocný a bohatý filantrop Bill Gates. Ten sa k tomu naozaj verejne priznal na webovej stránke Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov (6) zverejnením svojich obrovských dotácií organizácii International Planned Parenthood. Gates sa (náhodne?) priznal k svojmu želaniu aj v spomínanej Ted Talk (7) prednáške, kde verejne pripúšťa, že ak sa pousilujeme, dokážeme znížiť plánovaný rast populácie o jednu miliardu. Nakoniec, tri vyššie uvedené správy z Afriky ukazujú, že eugenické programy sa v Afrike skúšajú už pár desaťročí.

Ako sa líši cielené zabíjanie untermensch pre dobro „vlasti“ od cieleného zabíjania pre dobro „zelenej planéty“? Iba v tom, že prvé počíta s miliónmi a druhé s miliardami.

Väčšina liberálnych západniarov nemá eugeniku veľmi v láske. Zatiaľ. Zatiaľ by im prišlo neprijateľné, roztriediť ľudí na übermensch a ostatných, a tú druhú skupinu systematicky odpraviť. Zatiaľ by to vyzeralo príliš odpudivo. Na druhej strane, ušľachtilý ideál záchrany planéty, ktorý sa nedá dosiahnuť inak, ako znížením svetovej populácie, je už na stole. Ľudia ho absorbujú z novín, televízie, zo správ, v školách, všade. Presvedčenie, že je nás priveľa a treba znížiť počty, sa rozšírilo a zakorenilo.

Na západe v antikoncepčnej mentalite, ktorá je však zatiaľ výsledkom pohodlnosti a lenivosti, ale postupne dostáva „ušľachtilú“, no predovšetkým pokryteckú formu obetovania vlastného potomstva pre dobro planéty. Afričania a Aziati antikoncepciu neberú, na nich bude treba použiť iné metódy. Zatiaľ sa síce hovorí o potrebe znížiť svetovú populáciu, aby sme zachránili našu planétu pred ďalším „globálnym otepľovaním“, ale nehovorí sa, kto za našu spoločnú vlasť položí život. Avšak tí, čo túto myšlienku šíria, dobre vedia, o koho pôjde. Budú to Afričania a Indovia, na ktorých sa už roky testujú vakcíny a sterilizačné prostriedky. Matka Tereza kedysi povedala, že na svete je hlad a bieda nie preto, že nedokáže uživiť chudobných, ale preto, že nedokáže uživiť bohatých. Záchrana planéty pred zmenou klímy je len chabá zásterka, za ktorou sa skrýva pokus bohatých odstrániť masy bedárov, ktorí im „ujedajú“ z „ich“ krajca.

Priemerný slušný Nemec v druhej polovici 30. rokov pravdepodobne nebol pro-eugenický, bol však pro-lebensraum. Dobrí ľudia potrebujú na dobrý život adekvátny životný priestor, však? Dnes vieme, že politika lebensraum sa rýchlo stala politikou vyvraždenia tzv. podľudí. Zdá sa, že niekde medzi tým priemerný „slušný“ Nemec dospel k presvedčeniu, že keď sa rúbe les, lietajú triesky. (8)

Zdroje:

1. https://www.youtube.com/embed/4vzFeiKH1jQ?feature=oembed

2. https://www.gatesnotes.com/Energy/Climate-and-COVID-19

3. https://www.weforum.org/agenda/2018/09/africas-rapid-population-growth-puts-poverty-progress-at-risk-says-gates/

4. https://www.researchgate.net/publication/320641479_HCG_Found_in_WHO_Tetanus_Vaccine_in_Kenya_Raises_Concern_in_the_Developing_World

5. https://childrenshealthdefense.org/news/the-bill-gates-effect-whos-dtp-vaccine-kills-more-children-in-africa-than-the-diseases-it-targets/

6. https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/07/OPP1216308

7. https://youtu.be/4vzFeiKH1jQ

8. Fr. David Nix: Lebensraum and Climate change

Zdroj titulného obrázka


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života