Ľudia v Nebi budú mať radosti, ktoré ani anjeli nemajú -

Ľudia v Nebi budú mať radosti, ktoré ani anjeli nemajú


17. marca 2024
  Pokladnica viery

Pokiaľ hovoríme o podstatnej odmene, ktorou je blažené pozeranie na Všemohúceho, tak ľuďom i anjelom je prisľúbená rovnaká sláva.

Ale ako ľudia namáhavejšie a ťažšie získavajú blaženosť ako anjeli, ktorí si tak veľkú blaženosť zaslúžili na počiatku sveta svojím jediným veľmi rýchlym a ľahkým obrátením mysle k Stvoriteľovi, tak aj svätým dušiam, pred všeobecným vzkriesením, a ľuďom vyvoleným, zmŕtvychvstalým po súdnom dni, tiež pripadnú nejaké prípadné odmeny a radosti, ktoré svätým anjelom vlastne nepatria.

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní