Kto je mimo Cirkvi? -

Kto je mimo Cirkvi?


30. apríla 2023
  Pokladnica viery

Z toho vyplýva, že z Cirkvi sú vylúčené iba tri skupiny osôb:
1. neveriaci,
2. heretici a schizmatici a
3. ľudia exkomunikovaní.

Pohania preto, že v Cirkvi nikdy neboli, bez toho, aby ju niekedy poznali a bez toho, aby sa stali účastnými na nejakej sviatosti spoločnosti kresťanského ľudu. Heretici a schizmatici preto, že od Cirkvi odpadli. Lebo títo nepatria do Cirkvi podobne ako zbehovia nepatria k armáde, z ktorej ušli.

Avšak nie je možné popierať, že zostávajú pod mocou Cirkvi tým, že sú ňou volaní pred súd, trestaní a môžu byť aj exkomunikovaní.

Exkomunikovaní sú preto, že rozhodnutím Cirkvi sú z nej vylúčení a do jej spoločenstva nepatria, až kým nezmúdrejú.

Ale pokiaľ ide o zvyšných ľudí, nech sú akokoľvek bezbožní a oddaní neprávostiam, isté je, že stále patria do Cirkvi. Z tohto dôvodu sa musí veriacim starostlivo vysvetliť, že nesmú pochybovať o tom, že cirkevní predstavení, aj keby ich život bol hriešny, napriek tomu zostávajú v Cirkvi a nestrácajú nič zo svojej moci.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života

Kardinál Schönborn z Viedne sa podelil s novokňazmi o svoju múdrosť. Povedal im: „Prosím, len žiadne pobožné reči!“