Kostol je domom modlitby, nie klebetenia -

Kostol je domom modlitby, nie klebetenia


20. augusta 2023
  Pokladnica viery

Naše kostoly sú omnoho viac ako modlitebňami, ony sú skutočnými domami Božími, lebo v nich v Najsvätejšej sviatosti oltárnej skutočne a podstatne prebýva Kristus Pán. Keď už vykorbáčoval židov z chrámu, ako potom niekedy potrestá tých kresťanov, ktorí jeho svätý dom zneucťujú klebetením, zvedavým obzeraním sa a necudným poškuľovaním po osobách druhého pohlavia!

Sv. Ján Almužník nestrpel, aby sa ktokoľvek v kostole rozprával. Kto tak urobil, tomu pred všetkými ukázal kostolné dvere a povedal: „Ak si sem prišiel modliť sa, modli sa teda srdcom i ústami, ale ak si sem prišiel klebetiť, vedz, že je napísané: „Dom Boží je dom modlitby! Preto nerob z neho miesto klebetenia.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu