Kniha mons. Schneidera s názvom „Dominus est!”(To je Pán!) Úvahy biskupa nad Najsvätejšou sviatosťou a história spôsobu prijímania Eucharistie v dejinách -

Kniha mons. Schneidera s názvom „Dominus est!”(To je Pán!) Úvahy biskupa nad Najsvätejšou sviatosťou a história spôsobu prijímania Eucharistie v dejinách


13. mája 2022
  Krátke správy


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Pri príležitosti návštevy jeho excelencie Mons. Athanasia Schneidera na Slovensku vám ponúkame jeho publikáciu s názvom To je Pán a s podtitulom Úvahy biskupa nad Najsvätejšou sviatosťou, ktorú sme vydali ešte v roku 2020, teda v čase, kedy boli slovenskí veriaci šokovaní tvrdým zavádzaním novej praxe podávania sv. prijímania – tzv. „prijímaním do rúk“.

Úvod knihy pripravil otec Malcolm Ranjith, sekretár Kongregácie pre bohoslužby a disciplínu sviatostí.

V úvode hlavnej časti knihy si otec biskup Schneider zaspomínal, aká bola prax podávania sv. prijímania v komunistickom Sovietskom zväze, vo vtedajšej podzemnej cirkvi. Spomína na ženy, ktoré sa pre Krista nebáli riskovať svoje životy – jednou z nich bola aj jeho matka Mária Schneiderová –, ale aj na katolíckeho kňaza, blahoslaveného otca Alexija Sarického, ktorý bol zatknutý a poslaný do gulagu, kde v roku 1963 zahynul mučeníckou smrťou.

Po týchto spomienkach sa otec biskup už začína venovať vysoko kontroverznej téme prijímania do rúk. Vysvetľuje, že v dôsledku organického vývoja sa už v 6. storočí začala uplatňovať prax prijímania do úst. Píše:

O tom svedčí: životopis pápeža Gregora Veľkého (pontifikát v rokoch 590 – 604), pokyn samotného pápeža a Rouenska synoda v roku 650. Táto synoda nariadila podávať Pánovo telo na jazyk.

Biskup ďalej cituje viacerých učiteľov ranej Cirkvi, pričom všetky jeho tvrdenia sú spoľahlivo doplnené zdrojmi. Ďalej poukazuje na fakt, že hoci teda skutočne existovalo prijímanie do rúk, to sa vykonávalo úplne inak, ako sa to deje dnes. Prijímajúci mohol dostať Eucharistiu len na dlaň pravej ruky a Telo Pánovo si musel zvlášť uctiť. Dlaň sa používala ako paténa, pričom ľavou rukou sa Eucharistie nesmel dotýkať.

Po tomto historickom exkurze sa presúva do súčasnosti. Podľa jeho názoru máme dnes pre zavádzanie prijímania na ruku veľmi nepriaznivé historické podmienky. Uvádza:

To znamená: výrazné oslabenie viery v reálnu prítomnosť, oslabenie úcty a citlivosti pre posvätno, konzumnú mentalitu…

Podľa biskupa Schneidera spôsobuje prijímanie na ruku Cirkvi značné škody, ako možné zneucťovanie Eucharistie či nedbanlivosť. Argumentuje, že nejde o „návrat k prvým storočiam“, ale skôr o „inováciu“, ktorá je oproti praxi v prvotnej Cirkvi „odlišná“.

Knihu To je Pán: Úvahy biskupa nad Najsvätejšou sviatosťou si môžete zadarmo objednať na telefónnom čísle – 02 / 222 000 63 (v pracovných dňoch 8:30-16:00 hod.). Kniha má aj imprimatur mons. Jána Oroscha trnavského arcibiskupa.

MG

Fotomateriál: archív Christianitas..sk


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Vernosť k EÚ „bis zum bitteren Ende…“? Čo bude robiť Cirkev, ak sa Európska únia rozpadne?

Biskup Strickland: „Tichí a poslušní pastieri“ zrádzajú Krista svojím tichom a apatiou

Nemecko: Progresívno-liberálne lynčovanie katolíckeho lekárnika, ktorý odmieta predať núdzovú antikoncepciu

Známy marketingový expert: Veriaci húfne utekajú z kostolov, pretože sú príliš súčasné. Cirkev robí jednu marketingovú chybu za druhou